Miloš Zeman je zdárnou karikaturou křižáka moderní doby

Miloš Zeman je zdárnou karikaturou křižáka moderní doby. Rád by zahajoval válku, ale ve skutečnosti není jasné, proti komu by takový válečný spor měl být zahájen. Jsou to teroristé ze Senegalu, Libye, Jemenu, Pákistánu, Afghanistánu, Somálska, Nigérie nebo snad Iráku? Je snadné hovořit o boji proti islamismu, ovšem mnohem složitější je nabízet reálná řešení, jež by v důsledku nezdegenerovala v další genocidu nebo hon vůči muslimům jen proto, že se masoví vrazi vydávají za víru, jejíž hodnoty absolutně neuznávají. 

Miloš Zeman každým coulem dokazuje jak nebezpečné je smýšlení tupého čecháčka, který bez špetky znalostí označí viníky, aby nadále mohl v rámci atmosféry vzpomínek na oběti šoa hovořit o nebezpečí superholocaustu. Žádná zahraniční vojenská intervence vůči islamistickým radikálům nedokáže zničit zhoubu radikalismu. Tanky v poušti, okupační vojska pouze dodávají atentátníkům další důvod, sílu v hrozivém snažení smrti. To, co předvádí válečný zločinec médii označovaný za radikálního muslima, to s hodnotami islámu nemá pranic společného a komentáře prezidenta republiky jsou z velké části tvořené teoriemi islamofobie, kdy je ideologicky nutné obhajovat i za řinčení zbraní vítězství západní kultury nad tou islámskou.

Armáda by neměla a nesmí být nástrojem k rozšiřování západoevropského stylu demokracie do míst, v nichž se rozvíjí odlišný typ demokratického zřízení založený na kulturních zvyklostech té či oné krajiny. Tanky, paragáni i speciální složky armády s leteckou podporou vytvářejí zhoubný základ rozpadu hodnot třeba islámského světa. Vojáci přišli do Iráku, způsobili rozvrat společenského zřízení, oslabili ekonomiku i obranu vnitřní bezpečnosti. Osvobozenecké armády byly armádami okupačními, vytvořilo se bezpečnostní vakuum, jež ve výsledku vedlo k posilnění separatistických uskupení, která svůj zhoubný plán dosáhnout fanatického, čistě náboženského státu začali krýt bojem proti okupantovi.

Je to především vnucování západního typu demokracie, ničení a borcení hodnot islámského světa, co posiluje teroristické organizace v jejich páchání válečných zločinů. Ve skutečnosti to, co navrhuje Miloš Zeman není o superholocaustu, ale o posilování terorismu ve světě v ještě větší míře, než je tomu doposud. Evropané pomocí slov svých politiků poukazují na terorismus, i když terorismus z náboženských důvodů na Starém kontinentě skoro vůbec needxistuje. Co by měla říkat Nigérie, jež je sužována Boko Haram? Vrazi se v této nejlidnatější zemi Afriky kryjí islámem, i když jej ve všech bodech porušují a nedodržují jak Korán, tak ani islámské právo samotné.

Je zcela jistě třeba hledání cest, aby se další holocaust neopakoval. Je třeba se poučit z chyb minulosti, v jejíchž šlápotách jako lidstvo putujeme. Holocaust je poznamenán selháním vlád a médií té doby. Všichni odvraceli oči, i když důkazy o vyvražďování rostly. Populismus a účelovost pravdy byla nosným aparátem holocaustu, stejně tak jako se stává jedním z hlavních pilířů islamofobie, jejíž kořeny Miloš Zeman v čecháčkovském rozepětí ve stylu Haškova Švejka mile rád v médiích rozšiřuje.

Miloš Zeman měl ve svém projevu okamžik pravdy, když říkal, že se jako společnost nezabýváme dostatečně důvody vzniku holocaustu. Kdyby tomu tak bylo, nemohli bychom jako stát přijímat banderovce do Česka. Nemohli bychom očerňovat muslimy, Romy i jiné minority, nemohli bychom uznávat populismus médií pokládající nebezpečí holocaustu za normální součást společnosti….nemohli bychom přijímat sionismus usilující o genocidu Palestinců…… Bohužel, zrovna toto pravděpodobně Miloš Zeman neměl na mysli. Své uvažování opřel o nevědomost. Trapnost kulturního šovinismu, kdy nacionálno má být dostatečným důvodem k okupaci třeba muslimské země, protože kdesi v hloubce mysli hlavy státu trůní vydedukovaná mapka islámského státu hrající si mimo jiné na novodobého okupanta současné Evropy.

Problematika terorismu je mnohem složitější, než jak se snaží vehementně dokazovat Miloš Zeman. Bohužel, na Hradě vládne hloupost a tato hloupost může také posloužit k radikalizaci jak islamofobů, tak doposud v Česku neexistujících islamistů, kteří mohou do Prahy přijet, aby po svém ukázali, že nesouhlasí s islamofoby v české společnosti.