Slovo admina: pokud chceme změny k lepšímu, odmítejme jakýkoli rasismus i populismus

Nesnáším populismus, kdy lidé nesouhlasí s politikou Romské demokratické strany a zároveň odmítají uznat, že tato strana využívá smutný případ násilí k politickému zviditelnění.

Je to neúcta k oběti, kdy na připravované demonstraci nejde o spravedlivé prošetření případu, ale jde o politcké proslovy, kdy vznikne mýtus o tom, že Tancošova partaj něco dělala…….je tu opět hra na symboly, symboliku, nikoli však hra za lidská práva nebo za úctu nevinné oběti trestného činu. V České republice se odehrávají hry o symboly, o image někoho a nikoli skutečné akce měnící situaci k lepšímu. Tady nejde o to, dělat cokoli jen proto, aby se jen netlachalo na Facebooku.

Zaráží mě rychlost, s jakou Romská demokratická strana jedná. Říkám si, kéž by se stejnou invencí spěchala s pomocí potřebným lidem. I tento účelový populismus nesnáším, protože otevírá cestu k Potěmkinovským vesničkám, kdy nic nedělání dostává nálepku kvalitních akcí i za cenu, že chystané akce posílí neonacisty, rasismus v zemi a poslouží ke zhoršení stávající situace.

Ono z obecného hlediska nic nedělání následně může být další příležitostí k etnobyznysu, kterému se v Česku daří víc než dost. Etnobyznys využívající sociálně slabé jako prostředek k získání peněz vítá rasismus, protože rasismus umožňuje získávat dotace, kdy prvotními zůstávají dotace a nikoli lidé.

Nesnáším vlnu nacionalismu, kdy někteří Romové používají slova neonacistů, aníž by si uvědomili, že se chovají podobně jako ožralí holohlavci z agroskiheadských putik na růžku. Rasismus a xenofobie nemůže být nikým slušným tolerována jen proto, že se někde odehrává xenofobně laděné příkoří. Zlo nemůže být opláceno zlem. Předpokladem pro změnu situace v Česku je změna myšlení každého z nás, kdy síla jednoty vychází z pochopení, že národ jsou všichni, kdo mají české občanství. Čechy jsou Romové i majoritáři. Žijeme ve stejném státě a měli bychom usilovat o stejná práva a povinnosti. Společně bychom měli “bojovat” proti předsudkům,útokům slovním  fyzickým, nikoli však pouze demonstracemi, ale tlakem občanské společnosti na média i politiky samotné.

Situace v Česku je skutečně velmi vážná. Ale za současný stav mohou také “staré páky” z nechvalně známých devadesátých let. Zakládají nové strany, hnutí, organizace, kde často plně nepůsobí v souladu s právním systémem republiky, nebo se případně chovají neeticky a nemorálně. Existence rasismu je vditelná v “novém rasismu” médií, kdy reportér hovoří xenofobně, protože zde není reálná síla, jež by řekla STOP.

Díky neřešené situaci rasismu dochází jak mezi majoritou, tak mezi minoritou k nárůstu extrémismu, kdy se mezi Romy i majoritáři oživuje myšlenka rasových válek, k nimž se hlásí radikálové v kanadách usilující o založení nové neonacistické politické strany. O to víc je smutné, že s rasovým válkami přicházejí někteří Romové, aníž by si uvědomovali všechny následky svého chování.

Rozčiluje mě rasová slepota, se kterou provozuje Romea. Zcela správně hovoří o rasismu páchaném ze strany majority, ale pomlčuje o ojedinělých rasových přečinech Romů. Reálné řešení rasismu by nemělo jednoho nebo druhého heroizovat, vydávat za toho či onoho. Viz. Budišov nad Budišovou, kdy v Romee unikly informace o zbytečné rasistickém pokřikování a vyskytování generalizací. Informovat by se mělo tak, jak se co stalo a přihodilo. Osobně si myslím, že Romea neplní informační funkci tak, jak by měla a selhává na poli lidských práv. Stejně tak by Romea měla odsoudit rasistické a ostře nacionalistické výrazy některých Romů vyjadřujících se k situaci v Moravské Ostravě-Přívoz.

Jsem velice zklamaný z toho, že rasismu a nesnášení je jak mezi majoritou, tak minoritou, i když je to do jisté míry přirozené, protože ve společnosti vždy budou existovat jedinci, jež trpí traumaty z domnělé rasové nedokonalosti, kulturního šovinismu a nekonečně širokými mindráky. Jsem velmi zlamaný z toho, že člověk znamená míň než pěstování image a debužírování na etnobyznnysu, z něhož mnohé nevládky žijí. Jsem velice zklamaný, že v dohledné době není náznak změn, které by přispěly k obrození humanismu a nikoli rasismu, bez něhož by mnozí přišli o dotace.

Lidé by si měli uvědomit, k čemu slouží demonstrace, co přijde poté a jaká bude protireakce ultrapravicové scény. Doposud žijeme v právním státě, i když se domnívám, že právní systém v České republice není nezávislý a rozhoduje v případě minorit často přísněji, než pokud by rozhodoval o samé věci u majoritáře. O vině a trestu rozhodují soudy, případ vyšetřuje policie bez ohledu na to, zda o tom či onom informují média. Demonstrace nic nevyřeší jednoduše proto, protože organizace pořádající demonstrování a další lidskoprávní společnosti nic podstatného řešit nechtějí.

Lidská práva jsou během na dlouhou trať, zvláště v českém prostředí, kdy bývalá socialistická společnost, zvláště někteří její jedinci, nechtějí přistoupit na ideologii národní rovnosti a převzetí zodpovědnosti za sebe samotné. Pokud chceme lepší společnost a rovnoprávný stav, měli bychom  bojovat vůči jakémukoli rasismu, měli bychom odmítat populismus i jakékoli mámení separatismu. Žijeme na stejné lodi, chovejme se prosím podle toho a nepoužívejme rasismus s extrémismem kdy se nám to hodí.