Samostatnost Katalánska bude závislá na šikovnosti právníků

Katalánsko touží po samostatnosti, zatímco centrální vláda odmítá jakékoli debaty o odchodu Barcelony ze společného státu. V těchto dnech, 9. listopadu 2014, se odehravá jednostranné referendum o nezávislosti, jež nebude s největší pravděpodobností akceptováno celostátními politiky. Španělská vláda jednohlasně tvrdí, že chystané hlasování o opuštění společného soustátí je protiústavní. 

Artur Mas, prezident Katalánska, se snaží pomoci nejrůznějších debat a konzultací s ústavními právníky obejít omezení, hledá právní kličky, pomocí nichž by mohlo Katalánsko vykročit svou vlastní cestou. Zprávy ze španělského tisku naznačují, že španělská vláda má vše připraveno k právnímu napadení referenda u španělského ústavního soudu. V tom je zásadní rozdíl mezi Skotskem a Katalánskem.  Londýn akceptuje výsledky všelidového hlasování, zatímco španělská centrální vláda nikoli. Dva měsíce před referendem není jisté vůbec nic. Dokonce ani to, jestli výsledky hlasování budou platné, nebo nikoliv.

Na scénu přicházejí katalánští nacionalisté, jež se snaží zuby nehty pomocí populismu a nepravdivých tvrzení přesvědčit politickou, ale také laickou veřejnost o tom, že jediná cesta do budoucnosti je cestou v samostatném státě po boku Španělska. Artur Mas tak trošku počítá se soudními tahanicemi, má v záloze “plán B”, ve kterém by odstoupil, vyhlásil předčasné volby a následně prezentoval výsledky voleb jako všelidové hlasování. Skotové i Katalánci vycházejí z nacionalismu, malují si budoucnost v růžových barvách. V obou případech jde spíše o majetek vyvolených jedinců, kdy vysoce postavení získají z odtržení kapitál, zatímco se běžný Katalánec nebo Skot bude potýkat s potížemi s nimiž s nemusel dělat žádnou hlavu.

Oslavné vítání nezávislosti na Pyrenejském poloostrově zhatí zápas právníků. Španělský ministr zahraničí José Manuel García-Margallo dokonce ani nevylučuje ani využití článku 155 španělské ústavy, který dává ústřední vládě pravomoc ” přijmout nezbytná opatření”  k donucení regionální vlády k tomu, aby se chovala a konala v souladu se svým ústavními povinnostmi.  Pokud skotské referendum rozhodne o odtržení země modrobílého kříže od Londýna, je více než pravděpodobné, že v Katalánsku se nacionální pnutí mnohonásobně zvýší. Při nedávné oslavě La daida, Národního dne Katalánska, vyšlo pole médií o ulic na 500 000 až 1,8 milionu lidí. Katalánci by chtěl být samostatní, ale odmítají konstruktivní debatu se Španělskem. Barcelona si mění svůj statut z “Ve vztahu” na “Je to komplikované”. Jako kdyby se dva rozhádaní manželé nebyli schopni jakkoli domluvit na co nejméně bolestné odluce.