Romská demokratická strana zneužívá neštěstí ke svému zviditelnění

Fotbaloví chuligáni hlásící se k Baníku Ostrava tuto sobotu u Penny marketu ve čtvrti Moravská Ostrava – Přívoz, okolo 19.00 hodiny přepadli sedmnáctiletého romského mladíka, jež následně upadá po velmi brutálním útoku xenofobních nepřizpůsobivců do stavu bezvědomí. Tento velmi nebezpečný kriminální trestný čin ultrapravicových nadšenců vyvolal po celé republice vlnu vášní. Vypustil z napůl otevřené krabičky nebezpečí ultranacionalismu a separatismu, aby následně dal příležitost Romské demokratické straně k dalšímu povolebnímu zviditelnění. 

Tancošova partaj neváhá a za pomoci členů a vydatného přispění es z Romei vyzývá ke zorganizování demonstrace, s pomocí níž by tamější Romové vyjádřili nespokojenost s činem, stavem vyšetřování i nezájmem médií. Neúspěšný politický projekt, o němž se v kuloárech doposud hovořilo jako o dosluhujícím dinosaurovi na politickém nebi, nabírá druhý a možná i třetí dech, aby v afektovaných vyjádřeních partajníků dokázal, že i romská politická strana ovládá know how nedělníků z DSSS, kdy se z “označených” oběti stává nástroj politické machinace i propagace a z davů nespokojenců  jsou ti nejdůležitější zaměstnanci PR oddělení strany.

kostlan

Nacionalisté a ultranacionalisté z romského etnika využívají, stejně jako výše jmenovaná politická strana, rozhořčení uživatelů facebookových účtů a v nejrůznějších skupinách rozjíždějí debatu na téma etnických frustrací, kdy účast na demonstraci už není o oběti a touze docílit případ ke zdárnému vyšetření orgánů činnými v trestním řízení. Důležité je vyvolat v lidech pocit kulturního šovinismu, kdy Romové jsou vyzýváni k účasti jenom proto, aby dokázali gádžům, že se jich nebojí. Ke slovům se dostávají fanouškové rasizujícího Malcolma X, zastánci nejrůznějších separatistických sdružení minulosti i současnosti.….kdyby čtenář jednotlivých příspěvků nevěděl, že se nachází na zdech proromsky orientovaných skupin a stránek, myslel by si, že si pročítá plátek Národního odporu plánujícího další z protiromských pochodů.

Hrdost být Romem je zaměňována v jednotlivých diskusích plných vášní za rasismus. “Všichni z majority jsou rasisté, všichni Češi smýšlejí o Romech jako o podlidech, je nutné se pomstít, oko za oko, zub za zub…….” někteří spoluobčané dělají přesně totéž co kritizují u neonacistů. Ve jménu usnadnění. Ve jménu hecování do předem připravené akce dochází k používání nefér praktik. “Slušní, odhodlaní a hrdí” Romové, stejně jako vejce vejci podobní “slušní, odhodlaní a hrdí” majoritáři nemohou mlčet nad nespravedlností a ve jménu zásad zaječí pracky prokletých Vontařů dochází k používání perel nespisovné češtiny. Je to podobné, jako když na náckovském pochodování v Budišově nad Budišovkou skupina Romů za přítomnosti Konexářů používala segregační sprosťárny vůči všem Čechům a “bílé huby” s dalšími hospodskými výrazy létaly vzduchem.

I když jeden velmi podstatný rozdíl tady přeci jenom je. Romové se narozdíl od majoritářů setkávají každý den s rasismem právě z úst propíraných představitelů majority….to ovšem neopodstatňuje používání rasismu i generalizací založených na předsudcích, u kterých nezáleží na tom, kým, nebo čím jsou vytvářeny. Předsudky představují smýšlení o druhých na základě předem vytvořené šablony, viz. například: “majoritář je rasista, poživačný tvor chlemtající pivko za pivkem považující ostatní odlišně vypadající za méněcenné. Pokud mu to přijde vhod, znásilní svoje vlastní děti, unese je a mezitím s radostí zanadává na všechny minority v okolí, které mohou za veškeré příkoří majoritáře…..“, i takové názory se vyskytují mezi Romy, i když jsou podobně jako ty náckovské bláboly  naprosto mylné. Kolektivní vina je nástrojem k davovému šílenství ovládaného jedinci s inklinací k extrémismu.

Nic na světe nemůže být ospravedlněním k používání rasismus, generalizací, protože každý z nás je zodpovědný pouze za své vlastní činy. Pokud je nějaký majoritář neonacistou stejně pokud je neonacistou Rom, neznamená to, že všichni majoritáři nebo Romové jsou neonacisty také.

Pokud budeme nemožnost neonacistického smýšlení cílit jen podle barvy pleti, potom se opět dopouštíme přečinu rasismu. Syn Františka Kotlána je neonacista,  příbramský vrah Jiří Fous z Národního odporu měl údajně romské předky, neonacistický chuligán Sparty, David Kalo je také Romem. Mária Košutková, manželka zpěváka agroskinheadské legendy Agrese95, mezi nácky známá jako Majenka88 je rovněž Romkou. Pavel Jirásek, přezdívaný nácky jako Adolf , se krátce před spáchanou sebevraždou v roce 2006 od své adoptivní matky dozvěděl, že jeho biologická matka byla Romka. Petra Baloghová, velmi známá členka ostravské neonacistické scény byla po dědečkovi také Romkou.

Problematika extrémismu a rasismu je velmi složitá a nelze automaticky hovořit o náccích pouze jako o majoritáříchi,  i když maoritáři tvoří většinu plešatců s hákáčem na hrudi. Ostatně náckem může být také sionista, který často skrze spolky s extrémními formami politického spektra často spolupracuje. ……..nenávist doplňována záchvaty hysterie na sociálních sítích je v případu zmláceného Roma naprosto zbytečná. Od toho je tu police a orgány činné v trestním řízení, aby konaly. A pokud nekonají tak, jak by měly, jsou tu lidskoprávní organizace, romské politické strany, které by měly prostřednictvím právních zástupců dohlédnout na to, aby se vše vyvíjelo tak, jak má.

mrak

Miroslav Rusenko z Romské demokratické strany chce svolat ve jménu Romské demokratické strany protestní pochod v Praze před Úřadem vlády. Partaj se jak doma, tak ve světě zmedializuje, bude pokládána zcela mylně za aktivního a jediného ochránce Romů v Česku, zatímco ti, jež by pomoc zasluhovali,  nedostanou. Ostatně, romské partaji nejde ani o zbitého Roma ale o “divadlo a virtuální metály”, které vyvolá nic neřešící snaha Tancošovy politické strany.

Demonstrace pořádané ve jménu oběti trestného činu by neměla být řízena a vyvolávána politickou stranou, ale naprosto apolitickými subjekty, jako sou například příbuzní zraněného, jeho blízcí přátelé atd.……

Při pořádání podobných demonstrací by její pořadatelé neměl zapomínat na specifičnost českého prostředí, ve kterém demonstrování minorit vyvolá odvetnou akci ultrapravice a neonacisté se díky pořadatelům mohou stát v očích ultrapravice silnějšími.

Silové akce hololebcům mohou napomoci v době roztříštěnost ultrapravice k rychlejšímu zařazení té či oné organizace do nově vytvořeného spolku xenofobů, což by následně i díky zažitému skrytému rasismu mohlo Romům přinést více potíží, než jaké v daném regionu byly před uspořádáním demonstrace.