Rasismus není možné řešit rasismem

František Kostlán se ve svých článcích na Romee “rozplývá” nad tím, že surové zbití mladíka v Moravské Ostravě burcuje Romy a posouvá média. V jedné větě tím ukazuje, že podporuje bez jakéhokoli studu rasismus, pokud jej prohlašují a prosazují Romové. Cílem lidskoprávní organizace by měla odmítat rasismus bez ohledu na to, kdo je nebo není jeho šiřitelem. Proti rasismu není možné bojovat rasismem, protože takový postoj pouze posiluje separatismus a nesnášenlivost, jež roste jak mezi majoritou , tak minoritou. 

Za útok na mladíka jsou zodpovědné pouze ty osoby, které jej provedly. Nikoli všichni lidé z majority, stejně jako za krádež provedenou Romem nejsou zodpovědni ostatní Romové, ale pouze eden konkrétní hříšník. Pokud chceme, aby se situace v České republice změnila, je třeba posuzovat xenofobii podle obsahu a nikoli podle toho, kdo na základě předsudků rozšiřuje nesmysly a nepravdy.

Copak si slovutný František Kostlán s dalšími šiřiteli článků o burcování Romů neuvědomuje, že právě takové články přispívají k pomyslnému ohrožení Romů, o němž se dnem i nocí vyjadřuje na výše uvedeném serveru? Neštastná událost, jež bude s největší pravděpodobností mít trvalé psychické následky pro přepadeného, je podpultově po vzoru DSSS zneužívána k politické prezentaci, k rozšiřování “černého rasismu”, separatismu určitých zájmových skupin, což ve výsledku povede k posílení ultrapravice v Česku.

Dění, které nyní zaplavuje sociální sítě, přispívá ke zorganizování dalších protiromských pochodů, kdy budou opět čecháčkové bez budoucnosti útočit proti nevinným lidem jenom proto, že se pár “vyvolenců” rozhodlo bez jakýchkoli pardonů útočit vůči majoritě, aby sami sobě dokázali absolutní nezbytnost pro veřejnost. Kromě Romské demokratické strany se do masírování davů připojuje také Konexe a vnímavý člověk tak in natura vidí, kdo bez obtíží, jako nějaký přežvýkavec pojídá zapáchající seno populismu.

Antifašista nestačí kroutit hlavou, zatímco jeden z partajníků, Imrich Horváth, po spřátelených účtech rozesílá xenofobně laděné video, jež poukazuje na přepadení jež v těchto dnech prošetřuje policie.

imrich

Nabádá k jeho sdílení, pravděpodobně s ním chce dýmající ohýnek nenávisti rozdmýchat v obrovskou vatru, v níž by otřesný čin zapšklých individuí nemajících nic společného s fotbalem vyvolal ještě větší vášeň, než jaká se odehrává na nejrůznějších proromských facebookových skupinách a stránkách.

Video sdílené Imrichem Horvatem
[KGVID width=”500″ height=”281″]https://www.hrebenar.eu/wp-content/uploads/2014/11/video_sdlene_horvatem.mp4[/KGVID]

 Ve videu se vyskytují tři rasistické věty, z nichž jedna dokonce vyzývá  násilí. Má snad takto v podání členů a sympatizantů Romské demokratické strany vypadat obhajoba lidských práv? Copak si tzv. aktivisté neuvědomují, že se chovají podobně, ne-li stejně jako ti, proti nímž zcela správně vystupují? S Romsou demoraticko stranou spjatí “aktivisté”, mnozí z nich také členové výše uvedené strany demonstraci údajně připravují proto, aby se nic podobného, co s nestalo pomlácenému chlapci nemohlo stát”…….ale už samotná argumentace proč se chystá demonstrace zavání populismem. Lidé nemohou demonstrovat za to, aby se to či ono nemohlo stát, měl by demonstrovat, pokud tedy chtějí, za to, aby všechny takovéto případy byly spravedlivě řešeny a odsouzeny. Ale o to jak se zdá, svolávajícím aktivistů nejde.

Je nutné odsuzovat jakýkoli rasismus, protože jinak se podobnými činy, jako jsou ty Horvátovy nebo Romské demokratické strany, budou na ulicích přibývat pochody nenávisti a extrémismus jak na romské, tak na majoritní straně poroste nevídanou měrou.