Primátor izraelského Aškelonu zakazuje zaměstnávání Arabů

Primátor izraelského města Ašlekon, Itamar Šimoni, vydal příkaz na zastavení veškerých stavebních prací u projektů, na nichž se jako zaměstnanci podílejí arabští pracovníci. Politika apartheidu dala opět najevo svou existenci. Lidé jsou posuzování na základě rasy, a pokud nevyhovují stanoveným pravidlům, jsou odsunuti pryč z veřejného dění. Stačí, aby dělník, doposud odvádějící vynikající práci, byl nedej bože Arabem, poté je ihned ve jménu generalizací pokládaný za potencionálního teroristu, před nímž by se společnost měla mít na pozoru. 

V izraelském koloritu se zobrazuje čecháčkovské nenávidění namířené vůči Romům, kteří jsou rovněž démonizováni na základě “nového” rasismu médií, která oficiálně popírají, že by svými reportážemi podporovala nebo spoluvytvářela rasismus. V Česku jsou Romové celostátními televizními společnostmi považováni za nepřizpůsobivé, zatímco v zemi Davidovy hvězdy jsou Arabové považováni automaticky za vyznavače Hamásu. Někdo vyhodí autobus do vzduchu, zabije při tom civilisty a politici přispěchají  s teoriemi, pomocí nichž by všichni Arabové měli platit za chybu jednotlivce.

Na Facebooku se ve skupině “Stop Hamas” strhla debata o tom, zda rozhodnutí Itamara Šimoniho je rasistické, nebo nikoliv. Diskuse jednotlivých komentátorů připomíná přihlouplé čecháčky tolik známé z komentářů zpod článků nejznámějších českých periodik. Rasismus má stejně jako ultranacionalismus všude na světě stejné kořeny vycházející z ukájení vlastních frustrací, nedostatků a životních neúspěchů.

Souhlasím s tím na 100 procent. Arabové jsou spodina země. Ohlédněte se do historie, copak arabský svět neudělal nic jiného než propagoval násilí a krádeže?

Jo podněcují větší nenávist, ale dostali jsme se k tomu, co musíme udělat, abychom se ochránili

Nekrmte teroristy

To není rasismus. Jenom se zbavil Arabů, o kterých je známo, že podporují násilí. Ochraňuje tak své město před budoucími útoky. Pěkný tah.

Pokud budou Arabové i nadále terorizovat Izraelce, tohle řešení by mělo být mandátem pro všechny obory podnikání. Vyhladovte je, dokud sami Arabové nebudou odsuzovat ostatní Araby za páchání násilných činů.

Co by komentátoři říkali, pokud by stejné opatření učinil vůči Židům primátor jiného města v jiné zemi? Určitě by zcela oprávněně šavlovali antisemitismem a poukazovali by na Hitlera a jeho říši zla. Proč tedy stejný druh nenávisti vítají u Arabů? Izraelští rasisté, stejně jako někteří přátelé sionismu vidí v ostatních rasách méněcenné tvory a jakékoli příkoří, které je proti méněcenným namířeno, je posléze kvitováno s povděkem jako projev osobní msty. Je to stejné, jako když český politik nebo česká média špiní Romy. Holohlavci s hákovými kříži na prsou, čecháčkovští rasisté s ukrytou nenávistí po kůží budou radostí bez sebe, že se někdo za “slušné” občany ozval a z rasizujícího média, rasistického politika se stane národní hrdina, jehož posléze ultranacionální spolky budou kontaktovat jako výborného spojence v boji proti společnému “nepříteli”.

Názory diskutérů na Araby z Izraele nejsou odlišné od těch, které jsme slýchávali před více než 75 lety z úst nacistických potentátů. Pouze Židy jako objekt absolutní nenávisti vystřídali Arabové, ale veškeré detaily xenofobie zůstaly stejné. Někteří lidé by bez obtíží souhlasili s vyhladověním Arabů, stejně jako někteří ultrapravicově orientovaní čecháčkové by stejné vyhladovění přáli Romům. Princip vyhladovění aplikovali nacisté vůči Židům…….bohužel, historie se v mysli opakuje.