Okamura obdivoval Hitlera, vykopával černou ovečku, zpochybnil holocaust Romů…co udělá příště?

Plakát Okamurova hnutí Úsvit přímé demokracie, na kterém bílé ovečky vykopávají pryč ovečku černou nebyl podle státního zastupitelství rasistický. Co všechno je třeba udělat, aby spravedlnost posoudila činy politických subjektů za xenofobní? Pomocí politické agitace dochází k omezování práv minorit a ti, jež oživují plány Národní strany, jsou z obliga, protože právníci nechtějí postihovat projevy rasismu a nenávisti ve společnosti. 

Česká republika má zákony s příslušnými ustanoveními, pomocí nichž by mohly soudy postihovat projevy rasismu, ale ti, jež by měli tato ustanovení správně používat, raději pojmenují to, či ono z důvodů lenosti a společenské předpojatosti za nerasistické.

okamura_ovce
předvolební plakát Úsvitu

Proč by to také dělali, když v Česku není pořádná občanská společnost, jež by vyvíjela dostatečně velký tlak na výkon spravedlnosti. Do jaké míry je rozhodování státních zástupců nezávislé? Do jaké míry vstupuje do řeči paragrafů osobní předpojatost účelově nevidící a neslyšící ten , či onen projev xenofobie? Hnutí Úsvit mělo díky Švýcarsku komfort výmluvy. Předseda spolku devíti se vymlouval na to, že se inspiroval referendem přespolních nacionálů a nikoli rasistickým mámením Národní strany, jejíž exponent, Jan Skácel, nyní působí v Bartošově straně.

Každý nacionál, jemuž se dostane do rukou čechojaponcova literární etuda “na nic než národ”, musí poskočit radostí. Známý senátor, ještě známější poslanec a nyní dokonalý rasista oscilující na hranici ovečkové mánie laská ego nenárodních perverzistů. Nepřizpůsobiví jsou pokládáni za pohromu republiky, zatímco “slušní lidé” občas hajlující na ulicích měst a vesniček představují ty nejvýše morálně a osobnostně postavené, pro které v muzejních prostorách sídlící úsvitáři vytvářejí politiku ultranacionalismu.

Zdroj: úryvek z Okamurovy knihy Umění žít

Tomio Okamura  dávno před volebním šílenstvím do Evropsého parlamentu glorifikoval ve své knize masového vraha a zločince jako hrdinu, který národu dal to, co slíbil. Němec dostal svůj chléb, polévku a práci……ovšem ve svém uvažování mezi větami Tomio zapomněl na to, že bylo mnoho Němců, kteří v případě nesouhlasu s režimem přišli o život, podstoupili mučení, aby následně skončili v továrnách na smrt. To zmínil podivný autor až posléze v dalším odstavci. Ovečkový hrdina vydávající českou petici za celoevropskou, ve své knize obdivoval Hitlera za jeho schopnost v časech poválečné krize navrátit Němcům hrdost. Hitler v očích Okamury vracel Němcům mnoho hodnot, mezi nimiž bylo také vlastenectví, hrdost, sounáležitost a schopnost sebeobětovat se. Opravdu to milovník všeho českého myslel vážně?

Zdroj: úryvek z Okamurovy knihy Umění žít

Tomio Okamura využívá mýtus nepřizpůsobivého občana  politickém růstu, kvůli němuž se dostává stále výš. Možná proto také básní v knize o vlastním mýtu, který si sám vytváří, proto aby nachytal co nejvíce zvědavců. Hranice dovoleného se posunuje. Začalo to pochvalou nacismu, později xenofobním plakátem, poukazování, že Samková nemá romskou krev, aby následně prazvláštní Čech popřel zcela beztrestně v Parlamentních listech pošlapal památku nacismem povražděných Romů a Sintů. Svým výrokem se exoticky vyhlížející zákonodárce blížil k rétorice Národního odporu, Národní strany nebo slovům dávno skonaného zakladatele českého fašismu, Karla Kramáře.

Pokud jde o Lety, bude dobře si ujasnit, co tu chceme budovat. Mýtus o romském koncentráku je podle dostupných informací lež. Byl tu pracovní tábor pro osoby, které se vyhýbaly řádné práci, včetně Čechů a Němců z protektorátu. Internováni nebyli na základě etnika, ale cikánského způsobu života, to znamená, že pracující Romové tu nebyli. Dozorci téměř do konce fungování tábora nebyli ozbrojeni a velitel tábora bral svou služku a zřejmě milenku do kina. V táboře nebyl nikdo nikdy zabit – lidé umírali v důsledku staroby a chorob, které do tábora přivlekli kvůli svému předchozímu kočovnému stylu života. Zásadní problém byl však velitel, který jednak skutečně bil vězně a tajil špatný stav tábora, ale byl odvolán a do tábora byla poslána lékařská pomoc. Oběti v táboře rozhodně nebyli oběti jakéhokoli holokaustu. Naopak srovnávání je neúctou ke skutečným obětem holokaustu, ať už Romů nebo Židů, ve skutečných koncentračních táborech. Samozřejmě platí, že jakékoli násilí na lidech odmítám a odsuzuji,” řekl předseda Úsvitu a poslanec Tomio Okamura. ; zdroj Parlamentní listy

V éře nacistického Německa to byli především esesáci a nacističtí pohlaváři, kdo trivializovali existenci koncentračních táborů a přirovnávaly je k nápravným, rodinným a odpočinkovým táborům, ve kterých se asociální Židé, komunisté, homosexuálové, Romové a další politicky nekorektní bytosti naučí řádnému životu v řádné společnosti.

Tomiovi rasistické exhibice vycházejí a člověk se nestačí divit, co všechno je možné. Z chování Úsvit je patrné, že hnutí to zkouší krůček po krůčku. Jednotlivé výpady vůči Romům a minoritám se zesilují a Tomio Okamura svým jednáním rozevírá nůžky slušnosti, kdy se za svobodu projevu ukrývají hlášky, které byly dříve viditelné jen v plátcích ultranacionálních spollků. Poloviční Čech není trestně zodpovědný za ovečkový plakát, není trestně zodpovědný za zpochybňování holocaustu Romů………co přijde příště?