Jaký vztah má Bartoš s Národní demokracií k ruským tajným službám?

Lídři francouzské Národní fronty lobovali v Moskvě a dostali od První česko-ruské banky(FCRB) půjčku pro svou xenofobní partaj. Protimuslimské a protiromské myšlenky díky putinovcům dostávají příležitost ke snadnějšímu životu. Ultrapravicové strany využívají napjaté atmosféry “studené války” k posilování svých pozic. Jakákoli zahraniční cesta stranických potentátů národovectví nevěstí nic dobrého. Předznamenává snahu získat spojence, finanční donátory, kteří by nějakou tou kačkou mohli přispět ke organizování demonstrací třeba před americkou, nebo ukrajinskou ambasádou….z českých luhů a hájů přichází na pořad posledních dnů Bartošova Národní demokracie se Zemánkovou návštěvou Srbska i Ruska. 

Kromě družení se s nacionalisty ze slovanských zemí může jít v nedohledném zákulisí také o získávání financí na chystanou kampaň. Antisemita s nově nabytými styly agronácka z DSSS chce být skrze NWO, Ponertovce, Holešovskou výzvu a Ulvrovy organizace vnímán jako hlavní amerikanobijec bránící majdanu v pražských ulicích. Nedávno na oslavách 17: listopadu zkoušel pán s fakáčem v ruce na kolemjdoucí Pražany a turisty hru na antifašisty, aby ve stylu Zemana předvedl lačnému diváctvu to, po čem touží. Odhodil motýlek, protože hrubiánství lidé rozumí líp, než salonnímu vystupování bílých límečků.

Bylo by doslova naivní myslet si, že tohle všechno inteligenci obdařený pisálek ze Zpovědi dělá jen tak pro nic za nic. Je pravděpodobné, že se zahraničními cestičkami přivádějícími ultranacionální cizáky do země praotce Čecha, přichází v předvoji přísliby financí, případně smlouvy o půjčkách, darech………samozřejmě, tohle všechno partajníci budou zarytě popírat, zvláště, když v českém prostředí neexistují nezpochybnitelné důkazy o finančních dohodách. Nicméně, ještě nedávno tomu bylo u Marine Le Penové, která jakékoli finance z Ruska popírala do doby, než francouzská média zveřejnila informace o devítimilionové půjčce, z níž Národní fronta do dnešních dnů dostala dva miliony eur.

Ultranaconalisté z Evropské unie přispívají k nárůstu ruských výzvědných služeb v jednotlivých členských státech. Francouzi dostali půjčku s 6procentní úrokovou sazbou. Půjčka je to věru výhodná. Lidé se zákazem vstupu do Unie prostřednictví banky přispívají k ohrožení demokracie a základů lidských práv, na nichž je společenství formálně postaveno. První česko-ruská banka má své kořeny v roce 1990, kdy byla založena za pomoci nes již zaniklé IPB nechvalně známé korupční aférami a propojeními s jednotlivými politickými kruhy ak z ODS, tak ČSSD. První česko-ruská banka je vlastníkem Evropsko-ruské banky(ERB, získala licenci v ČR v roce 2008). Bezpečnostní a informační služba ve svých zprávách opakovaně uvádí, že První česko-ruská banka i Evropsko-ruská banka je napojena na ruské výzvědné služby, které obě dvě banky využívají k prosazování ruských zájmů v Evropě. Generální ředitel První česko-ruské banky, Roman Popov,  uvedl, že jakmile se banka usadí v Česku a na Slovensku, rozšíří svou činnost na Itálii. Činnost ERB i FCRB má být oficiálně zaměřena na podporu podnikatelských aktivit Rusů jak v Praze, tak v Karlových Varech.

Marine Le Penová vystupuje jako ochránkyně všeho francouzského, vyzývá k vyhoštění imigrantů, stojí proti Romům a muslimům, zatímco vlastní straníci bezostyšně vyhledávají finanční podporu v zahraničí. Národní fronta oslovila s žádostí o půjčku ve Spojených státech amerických, Španělsku i již zmiňovaném Rusku, kde nakonec půjčku straníci dostali. Ultranacionalisté s železnou pravidelností  dokazují nemožnost ideologie, ve jménu které rozšiřují rasovou nenávist.

Národní demokracie Adama B. Bartoše si ráda zahrává s nejrůznějšími konspiračními teoriemi. Zkusme se tedy zamyslet ve stylu Daniela Solise……

  1. má Národní demokracie kontakty s agenty ruských tajných služeb?
  2. přispívají ruské tajné služby skrze některé organizace na činnost partaje, případně na akce podporovaných, či řízených stranou, či straníky?
  3. setkal se Zemánek v Rusku s představiteli ruských tajných služeb, případně s lidmi z některé společnosti, jež by mohla finančně přispět Národní demokracii?
  4. kdo se finančně podílí na antimajdanu organizovaném aktivisticky a názorově  blízkými  lidmi k Bartošovi?

Národní demokracie má velmi blízké vztahy s Ruskem. Její představitelé, soudě podle facebookových příspěvků, chodí na ruskou ambasádu na večírky, poté na něčí pozvání Zemánek odjíždí do Ruska……….dá se z takového chování odvozovat kladný vztah k ruským tajným službám? Odpověď na některou z výše položených otázek by dokázala rozklíčovat vztah antisemity Bartoše k báťovi z Rusi.