“Dinosauři” z RDS a SRPu volají po sjednocování, přinesou nějaké věrohodné řešení?

Romská demokratická strana(RDS) vyzývá po prohraných volbách ústy stranického tajemníka Maria Rusenka k uspořádání “všesjednocující” schůze, na níž by se romští lídři s představiteli romských politických stran, hnutí a lidskoprávních organizací domluvili na společném postupu. Konference svolávaná před několika dny na Facebooku se uskutečnila 14. 11. 2014 v Praze. Od desíti se rokovalo, dojednávalo…..zřejmě se RDS cítí díky získání 29 000 hlasů v komunálních volbách dostatečně morálně silná k takovým krokům. 

Fénix pomalu plápolající ve větru, potichu doufající v zázrak společně s Kováčem a jeho partají hledají recept, jak se navrátit do časů minulých. Kolikrát za uplynulých 25 let docházelo  podobným snahám? Vždy skončily fiaskem, protože se do dění zapojovaly, podobně jako dnes, “staré páky” z neslavných devadesátek. Jako oživlí dinosauři touží kultivovat lidskoprávní problematiku, zatímco nezapomínají na zásady utopené v pokoření romského národa, na němž se zvesela nynější protagonisté podíleli.

Opravdu Celorepubliková konference Romů ČR něco vyřeší? V saku odění papaláši si popovídají, padnou nejrůznější návrhy, aby následně vyrostl na značně zdevastované louce paskvil, jenž dopomůže pouze nevládkám, protagonistům stran. Strana rovných příležitostí(SRP) kdysi spolupracovala s anticiganistou Chaloupkou,  před několika měsíci si Tišer ze SRPu podával ruku s Vandasem, zatímco Tancoš prznil Romy v televizních prohlášeních, když dokazoval svou absolutní neschopnost být důstojným zástupcem Romů v Česku. Opět se chystá uměle nastavovaná polévka dochucovaná surovinami s dávno prošlou zárukou.

Pokud chceme změny, pokud chceme spolupráci napříč společenského spektra, pak taková spolupráce nikdy nebude mít silné kořeny, pokud bude spočívat na podivných osobnostech s ještě podivnějším smyslem pro spravedlnost a ochranu lidských práv. Tancoš s Tišerem několikrát ukázali, jak to s Romy myslí. V období před volbami objíždějí, slibují, aby následně “po gádžovsku” na pěkná slovíčka zapomněli. Novopečený předseda SRPu, Kováč je homofob s radikálním názorem vůči majoritě a zcela jistě nemůže být morální autoritou, natož zárukou k čemukoli.

Zodpovědní, považující sebe samotné za mluvčí romské komunity, by si měli uvědomit vážnost situace, kdy právě díky rozpadu občanské společnosti, “zaprodanosti” nevládního sektoru doplňovaného neschopností politických stran a neochotou dinosaurů minulosti zmizet z veřejného života, dochází ke stále většímu kralování extrémismu a rasismu. Nové xenofobní mámení každý den viditelné v televizi, je pouze výsledkem selhání všech, kdo se v osudný den v Praze setkali.

Jde RDS a SRPu skutečně o blaho Romů, nebo je v pozadí hledání nového uplatnění výše zmiňovaných stran? Dům odborářů na Seifertově ulici byl nejspíš svědkem nemastných a neslaných tlachání, kdy běžný Rom zůstává v pozadí, zatímco partaje za asistence romské inteligence hledají recept, jak udělat tu politiku jednotnější. Účastníci konference se tváří jako hrad v Karpatech a mlčí o tom, co se vyrokovalo. Romea dostává exkluzivitu a jistě tam vyjdou politicky korigované články upravené přesně tak, aby i nic neříkající návrhy podávaly prst naděje, které se běžný Rom zřejmě nedočká. Přítomnost ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové – Tominové dává jasně najevo, že stát, potažmo ČSSD je ochotna podílet se na dalším populismu. Pokud je české prostředí něčím známé, pak je to neochota měnit věci ve prospěch potřebných, kterými není ani eden z účastníků schůzování. Těmi potřebnými jsou především “obyčejní” Romové, jež následně chtě nechtě musejí snášet ovoce neschopnosti svolaných delegátů.