Policejní prezident kriminalizuje duševně nemocné

Možná je opět na čase oprášit vtipy o policistech. Reakce policejního prezidenta na případ psychicky nemocné vražedkyně je vskutku tragická. Vysoce postavený úředník státu pomocí Novinek.cz vzkázal spoluobčanům, že smýšlet generalizačně o všech duševně nemocných je naprosto správné, protože “Ochranu před duševně nemocnými je potřeba řešit“. Opravdu policejní prezident Tomáš Tuhý pronesl taková slova nad případem vraždy studenta ve Žďáru nad Sázavou, nebo se jedná o přehnanou reakci a nepochopení redaktorů z Novinek? 

Nebylo by to poprvé, co by si česká média s pomocí drastických titulků zvyšovala čtenost jednotlivých článků.

Nadpis článku: Policejní prezident: Ochranu před duševně nemocnými je potřeba řešit

„Pro mě je to obrovská tragédie, zvlášť když k ní dojde na školách,“ řekl policejní prezident Tomáš Tuhý, který je na pracovní návštěvě v Berlíně.

Podle něj případ otevírá diskusi o tom, jak chránit obyvatelstvo před duševně nemocnými lidmi. „Já jsem nápomocen při projednávání takových témat, protože vidíte sami, že v tu chvíli je i policie bezmocná,“ dodal.

Policie se podle něj na podobné situace cvičí, ale není možné se připravit úplně na vše. „Přesto vnímám práci policie na Vysočině jako zcela profesionální,“ uvedl.

Zdroj: Novinky.cz

Hodí se chytlavé, bolavé sousloví, jednou proti Romům, nyní proti duševně nemocným a oba dva tábory zájemců, ochránci lidských práv i příznivci hulvátství, si rád pár řádků přečtou. Koho v okamžik lapání senzací zajímají lidská práva, natož principy fungování demokracie. Statistiky se zaradují, spravedlnost zapláče……..to je poslední dobou velmi častý kolorit mrzkého světa médií.

Pokud vysoce postavený policista tvrzení uvedené v nadpisu článku skutečně řekl, potom pohlavár s uniformou na těle zaútočil na princip demokracie, kdy by se společnost měla postarat o nejslabší články ve společnosti například tím, že duševně nemocným poskytne kvalitní a odbornou léčbu. Zajistí integraci lidí s psychickými poruchami zpět do společnosti, protože se tzv. “zbláznit” může opravdu každý.

Duševně nemocní si nezaslouží kriminalizaci. Dokonce ani ti, jež způsobí podobnou tragedii té, co se odehrála ve Žďáru nad Sázavou. Většina psychicky nemocných spoluobčanů je naprosto neškodných, a to dokonce i ti schizofrenici, lidé s bipolární poruchou, pokud užívají léky, jež jim byly psychiatry předepsány.  Člověk s duševní poruchou není Marťan, proti němuž by nutně musela v blízkosti stát eskadra z obávané URNY. Naprostá většina lidí i s těmi nejvážnějšími duševními chorobami, pokud se řídí radami lékaře a užívá stanovené medikace,  je schopna vést život společně s psychicky zdravými.

Česká republika je vázána mezinárodními úmluvami, kdy není přípustné, aby policie, nebo složky činné v trestním řízení zahajovaly řízení vůči osobě, jež si kvůli svému duševnímu nebo tělesnému stavu neuvědomuje následky svého chování a jednání.

Policie tady není od toho, aby “zdravou” část populace ochraňovala před psychicky nemocnými spoluobčany. Role policie, coby represivní složky není ve vytváření segregace. Diskuse ve společnosti by se neměla obracet vůči psychicky nemocným, ale vůči systému, jež není schopen poskytovat adekvátní léčbu . Jež není schopen ochránit společnost před agresivními lidmi například tím, že pochody z předání člověka z detenčního ústavu do psychiatrické léčebny a poté následně mimo ni budou propracovanější. Primárně ochranu před agresivně laděnými osobami musí poskytovat psychiatrická léčebna, pokud je daná osoba v tomto zařízení léčena. Detenční ústav, pokud je agresivní jedinec do něj umístěn.

Policie je tu od toho, aby zasáhla, pokud agresor někoho ohrožuje. Tomáš Tuhý by se ze své pozice měl proto vyjadřovat pouze k práci policie, jestli zásah vůči agresorovi byl správný a jestli odpovídal evropskému standartu. Považuje snad policejní prezident zásah vůči psychicky narušené ženě za neadekvátní? 

Bude policejní prezident stejně drasticky a neústupně postupovat vůči alkoholikům, jež v alkoholickém rauši tu tam někoho zabijí? Tomáš Tuhý ve svém vyjádření pro Novinky.cz působí jako zarytý populista, který si chce, dokud je to ještě možné, u veřejnosti přihřát polívčičku na kriminalizaci a degradaci duševně nemocných. Takový přístup je nejen neetický a neprofesionální, ale také naprosto nelidský. Národní rada osob se zdravotním postižením by se vůči výrokům Tomáše Tuhého uvedených na Novinkách.cz měla velmi ostře ohradit, protože takto by se o duševně nemocných vysoký představitel neměl nikdy vyjadřovat.