Piráti chtějí pomocí stranických peněz ovlivňovat činnost zastupitelů

Práce zastupitele není fulltime zaměstnání, za které by měl stranický kandidát dostávat plnohodnotný plat. Myšlení Pirátů je mnohdy nepochopitelné. Využijí nízkých odměn vyplácených zastupitelům, aby skrze nový finanční tok mohli kontrolovat činnost zvoleného zastupitele. Strana bude “vyplácet” politikovi “mzdu”, politik bude následně podávat straně rešerše o tom, jak hluboce plní cíle strany……..a pokud bude loutka na zastupku dostatečně stranicky pozitivní, dostane svůj pravidelný “žold”. Piráti se zcela populisticky navracejí do prvorepublikového modelu, kdy se pojistí stranické pouto, zatímco se oslabí často nedodržované a podceňované pouto k voličům.

Před volbami stranický kandidát nabízí voliči volební program, ve jménu kterého bude sloužit svým spoluobčanům. Každý kandidát na místo v zastupitelstvu velmi dobře ví, kolik peněz představují funkce na zastupitelském postu. Velmi dobře ví, že jako zastupitel může dostat skvělou pozici v dozorčích orgánech u nejrůznějších firem, velmi dobře ví, že může být stranou delegovaný do pozice místostarosty, náměstka…….regionální politici dostávají za svou funkci řádově jen několik tisíc korun.

Právník Pirátské strany Filip Hajný vypracuje dílčí smlouvy a náležitosti tak, aby tato “výplata“ byla umožněna a to jak v rámci vnitřních předpisů strany, tak v rámci legislativy ČR včetně formulace podmínek.

Podmínky:
Zatupitel bude mandát vykonávat v souladu s programem Pirátské strany a volebním programem, se kterým byl zvolen. Na toto bude dohlížet KS Praha resp. KP KS Praha a/nebo …..? //TBD

Výplata nebude podmíněna úkolově.

Zastupitel je povinen průběžně komunikovat své kroky s Pirátskou stranou (hlasování, zasedání, kontakty).

Výplata částky bude provedena ba základě “Reportu o činnosti zastupitele“, který bude předložen a revidován jednou měsíčně, a to pro každého zastupitele individuálně.

Odůvodnění:

Za 4 mandáty v pražském magistrátu obdrží Piráti každý rok cca 240 000 na hlavu. Tyto peníze se dělí podle klíče 80% KS Praha a 20% Pirátská strana.

Zdroj: Forum Pirátů

Za svobodu internetu bojující strana svým návrhem nepřímo doznává, že i pirátští politici na jakékoliv úrovni nepracují v souladu se stanovami strany a je tedy nutné tyto politiky nějakým způsobem svazovat. Zvolení zástupci Pirátů velmi dobře věděli, jak budou odměňováni a svou kandidaturou deklarovali, že výkon jejich mandátu není na toto financování vázán.

Rovněž podmiňování výplaty souladem výkonu zastupitele s Pirátským programem je totálním nesmyslem, protože již dnes mají zvolení členové strany povinnost chovat se v souladu s programem a pokud se tak nechovají, přicházejí o členství.  O vyhození člena strany rozhodují v současnosti pouze rozhodčí orgány Pirátů. Návrh na odměňování regionálních zastupitelů tuto pravomoc “propůjčuje” stranickým členům na kraji. Prospěje taková změna straně? Neposlouží pouze k “likvidaci” nepohodlných potížistů? Podobné je to s povinností informovat členy strany o své činnosti. Průběžně musí člen partaje informovat své spolustraníky i dnes a nikdo nikoho za to neplatí……proč by kvůli sepsání průběžných zpráv na jeden papír měl zastupitel dostávat peníze?

Je zajímavé, jak Piráti zapomínají na půjčku, kterou si vzali na magistrátní volby a navenek se tváří, že s peněz mohou nakládat podle své vlastní vůle. Z místních politiků udělají neskutečné pracanty, aby je mohla strana platit za virtuálně vytvořené povinnosti. Zastupitelstvo nezasedá každý den, regionální politik nepotřebuje poradce ani najímané odborníky na tu, či onu problematiku. Není třeba, aby zastupitel do detailu řešil všechno. Od toho existují výbory, na kterých je daná problematika projednávaná do největších detailů. Zastupitelé by měli kombinovat vlastní samostudium problematiky s projednáváním ve výborech. Navíc kvalifikace a kompetence jednotlivých zastupitelů jsou různé a ne každý zastupitel je schopen uvažovat o každé problematice…..proč Piráti vytvářejí ze svých straníků byrokratické supermany?

Odměňování uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva obce se řídí zákonem o obcích. Odměna je vyplácena za podmínek uvedených v nařízení vlády. Odměna se politikovi vyplácí z rozpočtových prostředků obce a není vázaná v žádném případě na politickou poslušnost, kvůli které by politik přišel o tisíc nebo tři tisíce korun. Nikdo nikoho nenutí  bianco šekům ani jiným nedemokratickým veletočům. Politik by zcela jistě měl plnit jednotlivé body ze stranického seznamů slibů. V žádném případě ale nesmí být politik k takovému chování nucen nemorálními a nedemokratickými postupy.

Sotva se Piráti dostanou k nějakému postu, začnou řešit odměňování a finance. Abychom byli přesní, Piráti debatu o financování na stranickém fóru zahájili dávno před volbami. Debaty o přivazování politika blíž ke straně jsou velmi nebezpečné, protože překrucují význam zastupitelské demokracie, kdy se zastupitel stává stranickou loutkou, a nikoli svobodnou osobností rozhodující se podle svého vlastního vědomí i svědomí. Politika není podnikání. Politika by neměla být o tom, kolik daný post kápne. V čem je potom politika Pirátů odlišná od politiky ostatních stran? Návrh Pirátů zničí dobrovolnickou práci v politice a ve výsledku ublíží samotným Pirátům.

Partaj nekonvenčních politiků se usilovně snaží o to, aby se stala pro běžného voliče naprosto nepochopitelnou, nerozpoznatelnou od těch dlouhodobě zavedených v Poslanecké sněmovně. Pokud chce vedení strany zakopat dlouhodobý politický projekt do věčných lovišť, poté může podobné návrhy vydávat jeden za druhým.

SDÍLET