Kupčení s hlasy využívá tíživé situace sociálně slabých

Volby v Praze, narozdíl od těch na severu Čech a na Ostravě, neprožívají žádné dramatické události. Demokracie opět selhává, protože není schopna zastavit choutky vykuků, jež ve volebním klání vidí příležitost za peníze pořídit si úspěch na radnici . Tam kde je poptávka, tam je také zcela přirozeně nabídka. Politické klima se v Česku zmítá mezi východním a západním vnímáním světa, kdy človíček s plachtou hlasů představuje snadnou kořist k uzurpování si práva na rozhodování o věcí veřejných. 

Partají pronajatí obchodníci s demokracií v dostatečném předstihu, dokonce měsíc před konáním voleb, zjišťují situaci v terénu. Odjíždějí do sociálně slabých oblastí, navštěvují ubytovny, místa s vysokým počtem těch nejchudších, aby následně mohli svému zaměstnavateli zvěstovat pravdu o tom, jak nejlépe a co nejefektivněji v rozporu s pravidly a zákony demokracie ovlivnit  politiku na radnici. Klobásy, nabízené kondomy před základními školami, pronášené proslovy na poloprázdných náměstích, to všechno neříká vůbec nic těm nejslabším ve společnosti. Obyvatelé ubytoven, ghett, nepřijdou na potlach s kráčející ikonou zaprodanosti.

Rádi podlehnou mámení peněz, protože demokracie, hodnoty spořádaného světa jsou jim naprosto cizí. Nepřinášejí jim zisk a naději na lepší život, a proto podlehnou dvěma, třem pěti stovkám za hlas předem stanovené straně, kandidátům, hnutím…..Sociálně slabí spoluobčané se díky nákupčím s demokracií stávají oběťmi bezvýchodné situace, kdy majitel ubytovny všem svým nájemcům přikáže vhodit hlas předem stanovené straně, jinak nájemníci skončí na ulici s vážnými existenčními potížemi. Takto asociálně vydíraní lidé nemají na vybranou. Nepůjdou dokonce ani na policii nebo na úřad nahlásit pokus o vydírání, protože by si tím vůbec nepomohli. Obyvatelé ubytoven mají rodiny a pokud by nevyšli vstříct diktátu majitele ubytovny, tak by přišli o děti, rodinný život by se ocitl v ještě větších troskách, než je tomu nyní.

Tohle všechno vykukové s hlasy velmi dobře vědí, proto se  majiteli ubytoven domluví a ten za malý bakšiš umožní vydírání svých nájemníků. Mnohdy je samotný majitel ubytovny zároveň členem politické strany, kandidátem do komunálních voleb…….proto není divu, že kupčení s hlasy probíhá hlavně na severu Čech, na ubytovnami prošpikované Ostravě…..

Tady žádné speciální komise pozorovatelů z nejrůznějších nevládek v den voleb nic nezmůžou. Všechno bylo domluveno dávno před volbami a kuratela ledové náruče ulice zajišťuje, že se komisaři nikdy nic nedozví, a pokud ano, tak pouze nepřímé a neprokazatelné domněnky, které není možné před policí a následným soudy dokázat. Z chování Romské demokratické strany(RDS) v Ostravě, jež chtěla dodatečně navíc 3000 volebních lístků, lze nepřímou dedukcí usuzovat, že požadované volební lístky měly posloužit k účelu skupování volebních hlasů. Opět nikdo vrcholným představitelům ostravské RDS nikdy nic nedokáže.

Dny, kdy byli voliči z ghett, ubytoven a dalších míst obývaných sociálně slabými spoluobčany sváženi  volebním místnostem mikrobusy, jsou věcí minulosti. Dnes všechno probíhá sofistikovanějším způsobem, a proto se malé, ale také ty velké partaje nebojí kontrolních komisí, dohližitelů, novinářů i policie. Zcela určitě je mnoho míst v republice, kde ke skupování hlasů dochází a média si toho nevšimnou, protože chudoba a jistota  pár set korun zavře ústa v potrhaných hadřících převlečené morálce. Ve vchodech, bytech se vydávají peníze za hlas.

Dokonce před vchodem do místního zdravotního střediska a lékárny na sídlišti Písečná v Chomutově nabízeli skupovači hlasů občerstvení i s předvyplněným hlasovacím lístkem a nakonec “obdarované návštěvníky” místní ochranka odvážela auty do volební místnosti. V tomto případě si obchodníci s hlasy počínali postaru a také díky tomu celý případ spatřil světlo světa na stránkách celostátních médií. Rasisté, xenofobové, ultranacionální straničky a uskupení díky nezákonnému jednání několika aktérů poukazují na Romy jako na úplatné bestie, škodiče společného prostředí, proti nimž se v komunálkách rozhodli bojovat. Vyzývají na sociálních sítích k volbě “pronárodního” řešení.

Kupčení s hlasy je jako rasismus. Niky nevymizí, ale je třeba držet ho ve vymezených mantinelech, protože jinak bychom mohli demokracii vyhodit oknem pryč jako nepotřebnou veteš.