Izrael nechce potrestat viníka střelby na 14letého palestinského chlapce

Izrael je rozdělený podle zásad apartheidu. Dvojí právo, dvojí území rozdělené zdí nebo plotem, dvojí přístup spravedlnosti k vraždám a útokům vůči obyvatelům okupovaných území vytváří ze země Davidovy hvězdy krajinu bezpráví. Izraelský voják na kontrolních stanovištích nestřílí do vzduchu. Rovnou pálí ostrou municí do předem vybraného cíle. Vojáci jsou cvičeni ke střelbě a teprve poté zjišťují, koho že to zastřelili. Vojáci se k minoritám chovají velmi nevybíravě. Tykají jim, vymýšlejí si jednotlivá obvinění, nad arabsky znějícími přímeními ohrnují nos, a to i v případě, že se jedná o zahraničního turistu. Pokud s despektem a naprostým pohrdání přistupují izraelští vojáci k hostům, jak se chovají k Palestincům, beduínům nebo etiopským Židům?

Život za zdí se podobá životu ve vězení. Lidé jsou trestáni za něco, co neudělali. Jsou nuceni žít za dráty v absolutním nedostatku, hlídáni ve strážných věžích izraelskými snipery, jež jsou připraveni bez varování zastřelit kohokoli, kdo poruší vytyčený perimetr, na který si klade nárok okupantova administrativa. Lidé se nestávají lidmi, pouze loutkami určenými ke hře na kočku a myš. Tímto svým přístupem Tel Aviv porušuje mezinárodní právo a v souladu se zásadami sionismu nastavuje zrcadla spravedlnosti tak, aby izraelský voják jako střelec nebyl hnán ke zodpovědnosti za spáchanou vraždu.

Zhruba 6500 Palestinců je v současné době umístěno v uzavřeném prostoru mezi demarkační linii a zdí. Do tohoto prostoru nemá nikdo přístup. Tento přístup lze získat pouze na základě speciálního povolení. Obyvatelé obývající tuto oblast dokonce musejí pravidelně žádat izraelské úřady o povolení k trvalému pobytu. Obyvatelé okupovaných míst musejí žádat své okupanty, jestli mohou na svém území nadále bydlet. Lidé v tomto prostoru se stávají vězni ve svém domově. Ven za zeď mohou pouze skrze kontrolní body, které stráží izraelská armáda. Těchto kontrolních bodů je 66 a jsou otevřeny třeba jen v určité roční období, například v období sklizně je jedna brána otevřena jen 6 dní v roce a to jenom 3 krát denně po dobu jedné hodiny. Majitelé rozdělených políček nemají dostatek času pro sklizeň, nemohou zasít, přicházejí o obživu.

19. března 2014 kolem sedmé hodiny ranní izraelští vojáci zastřelili čtrnáctiletého palestinského chlapce  Yusefa Shawamreha. Mladý chlapec se  spolu se svými dvěma kamarády vydal k oddělovací bariéře(oblast, kde je okupované území oddělené od vnějšího světa pomocí plotu) na sběr jedlého bodláku. Jakmile vojáci spatřili tři kluky, začali do nich bez varování střílet. Smrtelně zasáhli Yusefa. Kamarády, třináctiletého Zahi-Shawamreha a osmnáctiletého al-Muntaser Beallah-Darduna vojáci zadrželi a následně po výslechu druhý den propustili. Izraelem postavená bariéra, ať už je z betonu, nebo pletiva, zasahuje svými 230 kilometry čtverečními do nejúrodnější půdy Západního břehu. Pole jsou rozdělena napříč zdí a palestinští vlastníci polnosti díky postavené bariéře ztrácejí přístup ke své polnosti.

Podobné to bylo v případě Yusefa Shawamreha, který se svými přáteli, tak jako každý rok, přišel sbírat jedlé bodláčí, které na rozděleném poli roste. Izrael ve jménu stavby zdi sebral Shawamrehům pole bez jakékoli náhrady a rodina se najednou díky státem organizované krádeži ocitla bez zdroje obživy. Na místě, kde byl nalezený Yusef, bylo oplocení bariéry porušené. Mladíci přešli skrz oplocení, utíkali skrz silnici, chtěli se dostat na políčko na druhé straně silnice. Vojáci začali na kluky na silnici střílet. Yusef měl smůlu, že nestihl dostatečně rychle uskočit do nedalekého pole. Kulka jej zasáhla přímo na betonu silnice, zatímco dva mladiství přátelé zůstali ukryti před střelbou za valem políčka. Vojáci v plné polní dorazili ke klukům a zavolali postřelenému vojenskou sanitku. Yusef Shawamreh byl v nemocnici prohlášen za mrtvého.

Z nemocnice Soroka bylo následně chlapcovo tělo převezeno k patologické prohlídce do nemocnice v Hebronu, kde lékaři na těle našli stopu po střelné ráně v levém stehně. Podle vyjádření mluvčího izraelské armády vojáci v obrněném vozidle podnikali proaktivní misi, všimli si tří podezřelých Palestinců jak demolují separační bariéru a zahájili útok vůči ničitelům. Palestinci prý podle tvrzení izraelské armády nedbali varování vojáků, a tak vojáci vystřelili na jednoho z Palestinců. Bylo to skutečně tak, nebo tak jako vždy izraelská strana lže a mlží? Nevládní organizace B’Tselem říká, že k incidentu došlo podle výše uvedeného scénáře. Chlapci nebyli upozorněni, nic neničili a pouze prošli dírou v plotě.

Čtyři měsíce úřady za dohledu lidskoprávních organizací případ vyšetřovaly a nakonec dospěly k výsledku, že za vraždu  Yusefa Shawamreha nemůže být nikdo potrestaný. Případ se uzavírá a viník, z jehož zbraně vylétla kulka smrti, nemusí mít obavy z jakéhokoli potrestání.

Od dubna 2011 vojenská policie prošetřovala na 47 případů zabití Palestinců. Pouze jeden jediný případ dospěl k potrestání střelce. Stejně tak postupuje izraelská spravedlnost v případě, pokud osadník z židovské osady zabije nebo zraní Palestince. Takový viník nejvýš dostane peněžitý trest, nebo je jakýchkoli obvinění zproštěn.V izraelské státní moci se ztrácí jakákoli úcta k lidskému životu. Člověk je pouze nástrojem, pomocí jehož může okupační moc získat nějaký přídatný majetek.

Bezpečnostní síly Izraele velmi dobře vědí, že nedostatkem sužovaní Palestinci porušují pletivo bariéry. Utečou ven z uzavřeného prostoru, aby sobě i svým příbuzným obstarali jídlo. Často obyvatelé okupovaného území tímto způsobem pronikají na své pole. Nejsou nikomu nebezpeční. Pouze zasejí, sklidí a nikomu neubližují. Yusef Shawamreh se svými dvěma kamarády rovněž nikomu neubližoval a nebyl nikomu nebezpečný. Pouze si chtěl sklidit jedlé bodláčí z rodinného políčka. Dva dny před incidentem policisté chlapce zadrželi, sebrali jim nasbírané bodláčí a následně propustili zpět na okupované území za oplocení. Policie věděla, že tři mladíci nepředstavují žádné nebezpečí, přesto následně začali střílet. Mladíci se nedopouštěli vandalismu a je pouze na vině velitele zásahu, že svolil ke střelbě na tři teenagery. Vojáci podle předpisů IDF(Izraelských obranných sil) neměli v daný okamžik střílet, přesto stříleli a navíc nejsou podle šetření pokládáni za viníky.

Izraelští vojáci by neměli podle předpisů střílet, přesto to často dělají, protože pokládají Palestince za potencionální teroristy. Obyvatelé okupovaného území skrze díry v plotě také pronikají do Izraele za nelegální prací. Podle odhadů se do Izraele za prací na černo dostane na 15 000 až 30 000 Palestinců. To ale není důvod, proč by měli vojáci střílet po lidech. Pokud je nelegální pracant zadržen, zachází s ním police velmi nelidsky v rozporu s mezinárodním právem. Izraelští vojáci bohužel střílejí po každém, kdo dírou v plotě unikne z okupovaného území. Opět takto vojáci činí v rozporu s národním, ale také mezinárodním právem. Viz incidenty v říjnu a listopadu 2013, kdy byli postřeleni čtyři Palestinci, kteří bez pracovního povolení lezli dírou v plotě ven mimo oplocené území.

Izrael porušuje lidská práva a nyní zároveň ukazuje, že není schopen potrestat velitele, který rozkázal zhájt střelbu do tří  kluků.