Ukrajinci nebezpečně pozměňují význam slova transparent

Majdanování na Staromáku přináší humorné situace, kdy se návštěvník seznámí s tím, co všechno může díky neexistující definici transparente. TOP09 tak společně s Ukrajinci přispívá k pobavení veřejnosti. Modrý stan naplněný potravinami, hrající si na úkryt pokojných demonstrantů z Kyjeva není ve skutečnosti stanem, ale rustikálně pojatým transparentem, na jehož obvodových zdech jsou nejrůznější informace poučující zvědavce o povaze konané akce. 

Koneckonců, Pražané mají štěstí, že si ukrajinští nacionalisté zvolili stan spartánské verze. Taky mohli přitáhnout veliké stany z Kyjeva, do toho mohly přibýt hořící barely s opilými banderovci radujícími se z nedalekých znaků árijské jedinečnosti…….panečku, to by bylo demonstrování, to by někteří Ukrajinci mohli vytáhnout dresy UPY a iluze majdanování by byla naprosto dokonalá.

Jak by reagovala policie, kdyby transparenty zosobňované do podstaty stanu, začal někdo ničit? Byl by takový přestupek hodnocený jako ničení transparentů nebo soukromého majetku? Hodnotit stan jako transparenty, to by se nemuselo Praze vyplatit. Zákon neříká, kolik transparentů může na demonstraci být, jakou část vymezeného území mohou transparenty zakrývat……klidně by se teoreticky mohlo stát, že by se sotva desítka stanového mikromajdanu rozrostla do mnohonásobných rozměrů a nikdo by nemohl namítat půl slova, protože stany hrající si na pitoreskní obdobu kyjevského extrémizování, nejsou stany, ale transparenty.

stan_maidan
Stan, tedy transparent, na Prague Maidanu

Je to další ukázka vynalézavosti, kdy je legislativa krátká na to, co je, nebo není transparentem nebo petičním stánkem. Taky by někdo mohl, podobně jako Ponert, za transparent nebo petiční stánek považovat například auto. Přijede si na náměstí, z amplionů spustí státní hymnu, upoutá tím všeobecnou pozornost……kdo může s klidem v srdci říct, že taxík není transparentem , když na něj všichni civí, jako na nějakou svátost?

[embedplusvideo height=”283″ width=”450″ editlink=”http://bit.ly/Y4BAsi” standard=”http://www.youtube.com/v/OlW2D2Gru2g?fs=1″ vars=”ytid=OlW2D2Gru2g&width=450&height=283&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=&lean=1″ id=”ep1548″ /]

 Inkriminované auto porušovalo zákaz vjezdu a bylo zcela správně  odtaženo. Ale, co by se stalo, kdyby někdo na demonstraci přinesl jako transparent například jiné stany a začal by stavět své vlastní opoziční stanové městečko, jež by svou přítomností nenarušovalo nahlášenou akci? Jak by se zachovaly úřady? Majitel stanů by nedemonstroval, jen by na místě setrvával se svým transparentem a poklidným vystupováním by nikoho neobtěžoval………..

Ukrajinci dávají hledáním mezer v paragrafech návod, jak bez jakýchkoli potíží na demonstraci dopravit téměř cokoli. Transparentem mohou koneckonců být třeba dvě zápalné lahve, na něž aktivisté nalepí nápisy……..z nástroje zmaru a možného zabití se může stát další rustikální transparent……nehoří, nepřeměňuje tvář Staromáku do snění apokalypsy, pouze stojí, sděluje kolemjdoucím, že Nebeská setnina byla spolkem hrdinů, nad nimiž by v proluce měl každý člověk uronit pár kapek slz.

I k takové situaci by teoreticky mohlo dojít. Názory právníků by byly určitě zajímavé. Ukrajinští nacionalisté, debužírující skrze TOPku na osudném datu sovětské okupace, povolují otěže demonstrování, aby posléze třeba na svatého Václava někdo jiný mohl za transparent prohlásit něco jiného, méně úřady tolerovatelného. Sionisté mohou za transparent prohlásit pašíka na valníku a niko nic nebude moc namítat, protože prasátko okolí neznečišťuje, má co pít, jíst……s novodobým transparentem může odpůrce být na místě, jak dlouho bude chtít………….mezera v zákoně nedefinující podstatu transparentu může sloužit k propagaci ultrapravicových nálad, extrémismu a klerofašistického mámení.