Smrt Elišky slouží některým lidem jako katalyzátor ukryté agrese

Stačí jedna velmi smutná, tragická událost a společnost ukáže svou nefalšovanou tvář. Najednou všichni zapomínají na spravedlnost a dávají za doprovodu médií přednost emocím. Vznikají touhy po lynčování, nacionální výzvy po zavedení trestu smrti, kastracích…..svého žezla se chytají Vandasovi ultranacionálové a požadují totéž po čem volá mnoho spoluobčanů, zatímco na mnoha facebookových skupinách začínají hádky po vzoru Whitemedií.

Na hraničních událostech zasahujících společnost napříč je nejvíce vidět rozdělenost českého národa. Dva tábory Gádžů a Romů nechtějí spolu mít nic společného, protože vrahem byl gádžo a někteří Romové nechtějí mít kvůli vraždě malé holčičky nic společného, jako kdyby všichni gádžové ve společnost byli zodpovědni za vraždu devět let trvajícího života. Mnozí Romové se tak chovají úplně stejně jako Tomáš Vandas, Pavel Matějný nebo Adam B. Bartoš. Dávají přednost svému rasismu před zachováním piety nad ztrátou malé holčičky.

Je otázkou času, kdy nacionálové vezmou události do svých rukou a uspořádají na náměstí demonstraci za podporu trestu smrti. Takové pokusy tady byly, a to několikrát. Pokud nácek uchopí situaci za správný konec, může díky smrti Elišky získat dobrý nástroj k předvolební agitaci. Na nahozenou udičku by sedli možná  někteří Romové, kteří by se zcela naivně domnívali, že šikovně ukrytí náckové nechtějí nic jiného, než ochranu dětí před sexuálními devianty. Zneužívání neštěstí a zneužívání událostí obecně, to je hlavní doména ultranacionálních a populistických uskupení.

Na internetu vznikají petice na podporu trestu smrti, aníž by si lidé uvědomili, že taková petice je podobně jako petice Czech Defence League bezpředmětná. Nelze pomocí petičního práva požadovat změnu zákonů, změnu ústavních předpisů……..Nevědomost lidí otupěna mediální masáží, následovaná fakty případu vraždy malého dítěte dělá své. Lidé se stávají jednoduchou hračkou v rukou demagogů. Na internetu probíhají výzvy po tom, že by vrah neměl mít žádná práva. Diskutéři si neuvědomují, že hovoří stejně jako ožralí niemandové z neonacistických demonstrací a zcela dobrovolně volají po dalším uzurpování lidských práv předem vybraným obyvatelům země. Tentokrát jsou to vrazi, kdo to bude příště? Budou to třeba Romové?

Smrt Elišky posloužila mnoha spoluobčanům jako katalyzátor agrese, kdy se konečně ukryti za zlobou na vrahem mohou vypovídat z přání uzurpovat ty druhé. Pokud jako společnost nejsem schopni zajistit stejná lidská práva těm nejhůře postaveným spoluobčanům státu, poté se nemůžeme nazývat vyspělou společností. Jinými slovy, pokud vrazi dětí nebudou mít práva na svá práva, poté se vracíme hluboko do minulosti, ve které by extrémofilní jedinci chtěli  žít. Taková společnost ubírající práva segregovaným jedincům je špatnou společností pro všechny, tedy i pro ty hulákající žadatele trestů smrti…..

Stejně tak je špatné vytvářet zkratky, že pedofil je vrahem nebo násilníkem dětí. Není to pravda. Po dlouhá staletí, až do třetí čtvrtiny 19. století společnosti nic jako pedofilii neznala. Doposud se vědci neshodli na objektivní ostře ohraničující definici pedofilie. Nebyl popsán ani žádný příznak, který by byl pro pedofily naprosto specifický. Pedofilie se projevuje především tak, že v sobě člověk cítí jakousi zvláštní náklonnost k dětem. Jenže přesně definovat pocity je prakticky nemožné, protože každý člověk je jiný, a tudíž i zdánlivě stejnou věc každý vnímá vždy alespoň mírně rozdílně. Tedy, koho to mají úřady zabíjet a kastrovat?

Pedofilie se do určité míry s “normální” (většinovou) sexuální orientací prolíná. Viz například soutěže miss a různých dalších královen krásy nebo soutěže o nejkrásnější modelku, kdy se účastnicí stává 14letá holka, nebo soutěže o nejkrásnější dívku, kdy se malé nedospělé holky(12 13 let) malují jako dospělé, oblékají jako dospělé a hrají si na dospělou……i to je pedofilie, kdy posuzujeme nedospělou holku jako dospělou. Navíc projevy ženy líbající dceru na břicho, zadek nebo  cumlající uši malému chlapečkovi nejsou vnímány jako projev pedofilie, zatímco stejné projevy vykonávané mužem jsou za pedofilní považované…… Děti dospívají mnohem rychleji než v minulost a znaky pohlavní dospělosti jsou patrné u 12letých holek………které vypadají někdy jako 15leté……pokud na takovou holku naletí nějaký muž, bude pedofilem? Společnost by měla být s pohledem na pedofilii obezřetná. Navíc je věk  v sexistické společnosti mediálně stírán, pokud je symbolizován ženskými křivkami a vnadami……

Veřejnost se o pedofilii dovídá z hromadných sdělovacích prostředků většinou jednostranně na základě popisů osob, které spáchaly sexuální delikt. Často je navíc za pedofila označen každý člověk, který sexuálně obtěžoval dítě, i když je pedofilie sexuologicky diagnostikovaná u menšiny pachatelů pohlavního zneužívání. Většina pedofilů nechce dítěti blížit a pokud se tak stane, je takový pedofil nemocný některou z dalších duševních deviací, například sadismem, kvůli kterému je schopen a ochoten dítě zabít.

Hlášky “zabijte všechny pedofily”, “Vykastrujte pedofily”, jsou naprosto špatné a totálně nesmyslné. Taková tvrzení vycházejí z neznalosti tématu a právě a této neznalosti staví například neonacisté a ultranacionálové, když všechny pedofily strkají do jednoho pytle s násilníky a vrahy.

Události posledních dnů ukazují obraz soudící, nikoli myslící společnosti. Pedofil se sadistickými sklony nechutným skutkem, jež nesnese žádnou omluvu a pochopení, poskytl prostor další agresi, dalším generalizacím, dalším projevům zaprděnosti  lidské mysli ochotné zbavit se svobod ve jménu svého strachu, ve jménu nevědění. Právě taková společnost je náchylná k hysterii a za jistých okolností je ochotna podlehnout mámení ultranacionalismu, a to bez ohledu na rasový původ.