Postavení žen se v Saudské Arábii stále zlepšuje

Islamofobové mají plnou pusu, klávesnici i články o tom, jak je žena v arabském světa sužovaná, pokořovaná, týraná a nucena oblékat se do burky, nikábu nebo čádoru. Realita je ve skutečnosti úplně jiná. Blízkovýchodní vydání časopisu Forbes nedávno vydalo žebříček 200 nejmocnějších arabských žen. Kupodivu druhou příčku, 27 žen, představuje něžné pohlaví ze Saudské Arábie. Jak je to možné, když Konvička z Czech Defence League hovoří o saudskoarabských ženštinách jako o puťkách a otrokyních nebezpečného Sauda? 

Ženy v Saudské Arábii studují univerzity, ženy mohou na školách využívat stipendijních programů studia na zahraničních univerzitách. Přes 130 000 Saudů, tedy i žen,  studuje v zahraničí. Ženy se zapojují do běžného života, využívají sociálních sítí, Twitteru, Facebooku, doma poslouchají stejnou hudbu, jakou poslouchá každá druhá náctiletá dívčina z tisíce kilometrů vzdálené Prahy……..doma chodí odhalené, na ulicích nosí nikáb, burku…..často nejsou k tomu vůbec nuceny, nepovažují to za pokoru ženskosti. Naopak mnoho studentek na univerzitách vidí v zahalení výhody zosobňující se v hrdosti na to být ženou. Ženy pracují na velmi významných postech v nejrůznějších mezinárodních, ale také národních společnostech. Pracují jako vědecké pracovnice, lékařky, v bankovnictví, obchodu….. Zároveň není pravda, že lidé v Saudské Arábii nevidí v médiích odhalenou ženu. Většina Saudů vlastní satelit a přijímají zahraniční televizní kanály, kde jsou odhalené ženy.

Evropan se na život v sekularizovaném prostředí dívá očima “křesťanské” společnosti, která není schopna zcela správně pochopit všechny kulturní odlišnosti. Demokracie v arabských zemích je odlišná od demokracie na “Západě”. Wahábismus je umělým odklonem islámu a s islámem Proroka nemá nic společného.

V Saudské Arábii vládne otevřený rasismus a nacionalismus namířený hlavně vůči přistěhovalcům. Svůj ekonomický boom si Saudové mohli kromě ropy dovolit hlavně díky přistěhovalcům, kteří byli najímáni na přáci, jež obyčejní Saudové dělat nechtěli. 32 % saudské populace představují cizinci a vykonávají většinou podřadnou práci. Osudy přistěhovalců  a jejich budoucnost v království Abdulláha nejsou jisté. Saudská Arábie zažila jednu z nejrychlejších proměn na světě. Z řídce osídlené, naprosto neplodné pouštní země se takřka přes noc stala jedna z nejvyspělejších zemi Blízkého východu. Najednou je místo pouště letiště, komunikační síť, kvalitní silnice….

Arabský zázrak potřeboval mnoho cizinců z celého arabského světa, Afriky, Asie. I proto Saudská Arábie trpí velmi vysokou nezaměstnanosti, kdy je 600 000 Saudů bez zaměstnání. 80 % z nich jsou lidé ve věku do 30 let. V nevládním, soukromém sektoru nejvíc pracují cizinci. Proto byl saudským ministerstvem práce v roce 2011 zaveden vládní program Nitaqat, který sleduje kolik Saudů která firma zaměstnává a stanovuje kvóty minimálního počtu zaměstnaců z řad Saudů. Dělí soukromé podniky do kategorií Premium, Zelené, Žluté a Červené. Premium podniky mají největší podíl saudských zaměstnanců, zatímco ty žluté a červené mají podíl zaměstnaných Saudů nízký. Podnik o deset zaměstnanců musí zaměstnávat alespoň jednoho Sauda. Ze země bylo v rozporu s mezinárodním právem deportováno na 800 000 Jemenců, Pákistánců, Indů a Filipínců. Těmito deportacemi chtějí saudské úřady snížit nezaměstnanost až o 12 %. 

 Získat občanství pro nerodilé Saudy je prakticky nemožné. Mnoho zahraničních dělníků v pouštní zemi pracuje po mnoho let, přesto nemohou žádat ani o občanství v zemi, ve které po mnoho let pracují. Mnoho zákonů se tak přistěhovalců netýká. Tito lidé nedostávají ochranu před tyranií. Na tento fakt několikrát poukázaly lidskoprávní organizace. Z tohoto důvodu se většina zahraničních dělníků a pracovníků vrací zpět do svých domovských zemích.

Jsou případy, kdy je služka mlácena paní domu za sebemenší provinění, nesmí chodit ven a je jí zamezeno k jakémukoli styku s policií či ambasádou její rodné země. Ve svém důsledku je saudskoarabský systém velmi skoupý k lidským právům. Stabilita této země je podle některých pozorovatelů zaručena téměř neomezenou schopností utrácet miliardy na zmírnění politických, sociálních nebo ekonomických krizí. Peníze jsou vynakládány například do vzdělání, bydlení, zdravotní péče i do vytváření pracovních míst. Království se může chlubit 24 průmyslovými městy určenými pro tisíce pracovních míst, do kterých vláda láká pomocí speciálních programů. Velmi vítanými sou také saudské ženy, pro které je určeno na několik desítek tisíc pracovních míst.

Od roku 2015 budou moci ženy volit a být voleny do poradního orgánu šúra. V roce 2009 král otevřel Univerzitu pro vědu a výzkum krále Abdalláha ve městě Thuwalu. Na této univerzitě studují muži i ženy dohromady. Král jmenoval ženu, Noor Al-Fayez, do Rady ministrů, kde bude sloužit jako náměstkyně ministra pro vzdělávání žen. Přes veškerou snahu “demokratizovat” postavení žen, existuje mnoho zvyků a nepsaných pravidel omezujících saudskou ženu v jejím životě. Oficiálně neexistuje žádný zákon, který by zakazoval ženám řídit auta, ale přesto všechno ženy musejí získat o úřadů speciální povolení, aby auto mohly řídit. 

V Saudské Arábii je velký tlak na změny pocházející zevnitř. Je stále více organizací bojujících za práva žen. Jednou z nejaktivnějších je “Ženská hospodářská komora Saudské Arábie”. Ženy se podílí v království Saudů stále větší měrou ve zdravotnictví, vzdělávací sféře na pozici učitelek, v managementu některých firem, kde se stávají díky vysokému ekonomickému postavení velmi významnou složkou saudské společnosti. Forbes ve své statistice pouze zobrazil svědectví o rostoucí moci žen – manažerek majících vliv na změnu celospolečenského uspořádání v zemi.

Změny v postavení ženy se dějí, ale díky předsudkům některých lidí,  jsou stále v nejrůznějších částech Saudské Arábie ženy v pracovní poměru znevýhodňovány. Negativní postoj wahábistů k ženám mezinárodně velmi vážně poškodil Rijád. Poskytuje příležitost islamofobům k útokům vůči islámu, protože v zemi Saudů je Mekka, symbol islámu, který ovšem s wahábismem a královským rodem Saudů nemá pranic společného.

Saudská společnost potřebuje co největší podporu žen v jejich snažení o rovnoprávné postavení. A jak již bylo řečeno, podnikatelský sektor by mohl překlenout odmítání některých lidí považující ženu za méněcennou. V Saudské Arábii, ale přiznejme si to, i v Evropě, převládá názor, že ženy jsou slabá, bezmocná stvoření, nad kterými by měl muž držet svou ochranitelskou ruku. Sexisticky smýšlející Czech Defence League uvažuje o ženě stejným způsobem a ještě navíc ji považuje za kus hovězího, do kterého by měl mít muž pokaždé právo se zakousnout. I proto “konvičkáři” dělají demagogické a hloupé zkratky na téma zahalování žen, protože na zahalenou ženu nemohou koukat jako řezník v řeznictví. 

Saudská Arábie podporuje ženy ve vzdělání, umožňuje jim kariéru jak již bylo několikrát řečeno, ve zdravotnictví, vědě, bankovnictví i vedení firem. Na druhou stranu je také pravda, že ženy se v Saudské Arábii ve výběrových řízeních utkávají s jinými ženami, a nikoli s muži, kteří na dané pozici nepracují nebo nesmějí kvůli společenským požadavkům na takovém místě pracovat. Saudové by měli zrušit místa určená pro ženy a pro muže. K tomuto trendu také dochází. Místa, kam mohli nastupovat pouze muži se rapidně zmenšují a je to dobře pro vývoj saudské společnosti. Žena dostává stále větší podíl na společenském životě v zemi ropy.