CIA na území Německa mučila a zadržovala vězně z Guantánama

Honba za terorismem vyrobila po celém světě mnoho zla. Jsou porušována lidská práva, jedinec neznamená oproti nezákonným snahám CIA vůbec nic. Pokud se vás tyto organizace rozhodnou unést, jste prakticky bezmocní. Obamova administrativa byla nucena v rámci Úmluvy proti mučení prošetřit sporné případy nelidského zacházení se zadrženými vězni. Výsledkem prošetřování byla 107stránková zpráva. Je to systém doslova gestapáckých praktik, ve kterých je člověk vláčen po všech možných věznicích světa jen proto, aby zlo tyranie dostalo nový rozměr. 

Americkému šílenství, za mnohdy uměle vyvolávaným a udržovaným terorismem, propadlo mnoho spojenců Spojených států amerických, kteří zcela vědomě poskytli utajovaným nákladům s domnělými teroristy svůj vzdušný prostor spolu se svými věznicemi. Instituce spravedlnosti tak byly propůjčeny v rozporu s evropským, ale i mezinárodním právem k páchání zločinů týrání a nelidskému zacházení.

Vlády jednotlivých států, o kterých se hovořilo jako o horlivých pomocnících, popíraly, že by se na jejich území týrali Američany unesení lidé. Jmenovitě se hovořilo například o České republice, Polsku nebo Německu. Poslední jmenovaný hříšník v poli vytvořil v Bundestagu vyšetřovací komisi, která měla zjistit skutečný stav.

Poskytovali Němci USA v rámci honu proti terorismu nadstandardní služby? Byli opravdu vězni drženi a týráni na území Německa?

Výsledkem vyšetřování byla tajná zpráva, jejíž obsah byl umístěn na torentové sekci WikiLeaks. Kopii příslušné zprávy Bundestagu si můžete prohlédnout zde.

Německo povolilo Američanům převoz svých vězňů skrze německý vzdušný prostor. Jmenovitě výše jmenovaná zpráva hovoří o dvou Egypťanech Abu Omarovi a Ahmedu Agizovi, kteří byli uneseni jako nějaký balík na trase Miláno – Rammstein – Káhira nebo Stockholm – Káhira.  CIA oba dva muže unesla a v rozporu s mezinárodním právem je přes své spojence unesla do spřáteleného Egypta, ve kterém byli zadržení velmi krutě týráni.

Území Německa bylo americkou armádou využíváno k zadržování vězňů dávno před kritickým zářím 2001. V roce 1999 byli na vojenské americké základně v Mannheimu zadržovaní dva jugoslávští vojáci. Jednalo se o Bobana Milenkovice a Sefka Dairovice. Tito dva vojáci měli být zadrženi Kosovskou osvobozeneckou armádou, která je nejdříve převezla do Albánie, odkud měli být přes srbsko-maďarskou hranici dopraveni do německého Mannheimu. Média tehdy v roce 1999 spekulovala, že zmínění dva srbští vojáci byli pro Kosovskou osvobozeneckou armádou výměnou za tři zadržované americké vojáky v Makedonii. Podle Mezinárodního červeného kříže tito jugoslávští vojáci měli v Německu přiznaný statut válečných zločinců.

Zpráva Bundestagu také zmiňuje další dva případy, tentokrát pozářijového amerického zadržování v Německu. Podle svědků bydlících nedaleko americké základny v Mannheimu, byly na této základně spatřeny v rozmezí června a července roku 2003 tři až čtyři osoby v oranžovém vězeňském oblečení. Americká administrativa zde v utajení věznila tři až čtyři osoby.  Oranžové oblečení zadržených lidí vyvolávalo v místních obyvatelích vzpomínky na Guantánamo, které si bushova administrativa zvolila  obcházení americké ústavy a lidských práv. Zadržované osoby vypadaly, jako kdyby pocházely z Pákistánu nebo Afghanistánu.

Druhý případ CIA zadržovaných vězňů na území Německa pochází z roku 2006, kdy byli tři arabsky mluvící lidé ve věku třiceti let od dubna do září téhož roku zadržováni na americké vojenské základně v Mannheimu v oblasti zvané Coleman Barracks. Zde měli být zadržovaní muži podle svědectví desátníka americké armády Johna Pierce mučeni pomocí elektrošoků. Tyto praktiky mučení byly na zadržované v Německu praktikovány minimálně šestkrát.

Britský právník Clive Adrian Stafford Smith, známý zejména zastupováním vězňů na Guantánamu, poukázal na to, že Hassan bin Attash mučený a zadržovaný v roce 2002 v Jordánsku byl spolu se svým bratrem Waleed Tawfiq bin Attashem vyslýchán také v Německu. Americká administrativa chápala území Německa jako místo, kde je možné unesené osoby podezřelé z mučení beztrestně mučit. Zpráva Bundestagu naopak poukazuje na nesrovnalosti v právníkově tvrzení. V roce 2002 nemohli být bratři vězněni v Německu, protože se od roku 2002 do roku 2006 nekonaly žádné přímé lety mezi Guantánamem a Německem. Zvláštní vyšetřovatel Evropského parlamentu, Dick Marty tvrdí, že bratři Attashové byli v roce 2005 zadržováni a vyslýcháni v Polsku.

Stejně tak výše jmenovaný právník tvrdí, že Binyam Mohamed, který byl Američany koncem roku 2003 zadržený v Pákistánu, následně mučený v Maroku a nezákonně bez obvinění držený v Guantánamu, byl společně s “architektem” útoků z jedenáctého září Khalidem Scheichem Mohammedem také zadržovaný a vyslýchaný v Německu.

10. března 2007 Američané vytvořili vojenský tribunál. Ovšem prezident tohoto vojenského tribunálu tvrdí, že Khalid Scheich Mohammed byl Američany sice zadržený v roce 2003, ale do Guantánama se dostal až v roce 2006. Kde byl Khalid Scheich Mohammed celé ty dlouhé roky zadržovaný? Bylo to Německo?

Tehdejší šéf CIA, Michael Hayden před senátory řekl, že Khalid Scheich Mohammed byl podroben waterboardingu. Místo, na kterém byl Mohammed podroben waterboardingu Michael Hayden neprozradil. Jak již bylo řečeno, proti Německu jako místu zadržování Mohammeda svědčí neexistence přímých letů mezi Guantánamem a Německem.  Zvláštní vyšetřovatel Evropského parlamentu, Dick Marty opět tvrdí, že Khalid Scheich Mohammed byl v letech 2003 – 2005 zadržovaný v Polsku.

Američané v Mannheimu zadržovali vězně bez vědomí německých úřadů. Američané samozřejmě cokoli popírají. Popírají, že by kohokoli zadržovali a dokonce americká strana tvrdí, že žádný John Pierce  v Mannheimu nesloužil. Zároveň také nemůže Německo tvrdit, že se nekonaly žádné lety mezi Guantánamem či jiným územím na světě a Německem přepravující budoucí nebo současné vězně Guantánama. Neexistují věrohodné informace, které by dokazovaly počet letů či letenek v tom či onom období. Ve zprávě se tvrdí, že se mezi roky 2002 – 2006 nekonaly mezi Guantánamem žádné lety, ale i tyto údaje nemusejí odpovídat skutečnému stavu. Možná se oficiálně nekonaly, ale neoficiálně se tyto lety konat mohly.  Průkazné jsou pouze lety přes německé území s trasami Miláno – Rammstein – Káhira nebo Stockholm – Káhira. Jakékoli další a předchozí lety jsou nezjistitelné.

Poprvé se o amerických přesunech CIA a jejich vězňů vzdušným prostorem Německa v médiích hovořilo v letech 2004/2005. Spolková vláda Německa teprve 19. července 2005 oficiálně přiznala, že několik agentů CIA přes trasu Miláno – Rammstein – Káhira přepravila několik vězňů. Z toho vyplývá, že k přesunům muselo docházet minimálně od roku 2003 a pravděpodobně došlo také na území Německa k mezipřistáním.

CIA na území Německa mučila a zadržovala vězně z Guantánama. Proč tato země přivírá oči nad páchaným zlem?