Praha získala v osobě nejvyššího rabina, Davida Petery, dalšího obhájce sionismu

Antisemitismus nejvíce vyvolávají právě samotní rabíni. Podlehnou mámení sionismu, zapomenou na lidská práva a ve jménu vyvoleného národa bez obtíží odsouhlasí porušování zásad moderní společnosti, například v těžce zkoušené Palestině. Stačí se podívat na rozhovor nového pražského rabína Davida Petery. Rabinát v Maiselově ulici ve stověžaté Praze jasně ukazuje, jakým směrem židovská obec pomocí svých vysoce postavených titulářů přemýšlí. Lidé nejsou ovce, a proto rabín pomocí ovčího smýšlení upozorňuje na to, že “v Gaze umějí narafičit dobré záběry?

Na jednu stranu Izrael podporuje Prague Pride 2014, ambasador má plná ústa lidských práv a nutnosti tato práva chránit a podporovat, zatímco v samotném Izraeli dochází ke genocidě. Je tragické, že právě náboženská obec i v diaspoře zapomíná na svou minulost a ve jménu jednotného názoru sionismu obhajuje ponižování druhých. Jako kdyby rabíni byli slepými a neviděli neštěstí a zkázu, kterou vidí dokonce i ti, jež předtím obhajovali politiku Tel Avivu. Přezírání utrpení a týraných by nemělo být hlavní devizou těch, co se rozhodli obhajovat boží slovo, protože všichni, ať už Palestinci nebo Izraelci, jsme božími dětmi a nezáleží, jak boha nazýváme nebo uctíváme.

Nový nejvyšší pražský rabín není liberálem, ale ortodoxním rabínem a vyznává tradiční školu doprovázenou extrémismem sionismu:

V jakém stavu je současná pražská židovská obec, vím, že má cca 1700 členů, z toho přibližně 10% ortodoxních Židů. Měla by mít ortodoxního rabína, nebo spatřujete budoucnost v liberálním rabínovi, který stejně jako v Americe bude oddávat smíšené páry? Bude to stále tak uzavřené společenství nebo začnete konečně reflektovat na změny v české společnosti? A Vy sám uznáváte tradiční školu?

Mohu začít od konce: Uznávám tradiční školu, pokud to tak nazýváte. Jsem člověk, který studoval a byl vychován v ortodoxním systému, a tedy jdu touto cestou.

Ohledně liberálního rabína bych mohl říci: pokud si obec bude přát, aby vedle ortodoxního rabína byl i liberální rabín, nebudu proti tomu tvrdě bojovat, je to rozhodnutí židovské obce. Udělám své poslání a svou práci a ten druhý rabín svou.

Takže pravděpodobně jste proti oddávání smíšených párů jako v USA?

Ano.”

……

V současné době se hodně hovoří o vzniku Palestinského státu. Jste Vy osobně pro vznik Palestinského státu a měli nebo neměli mít právo Palestinci na vlastní zemi?

Ne, mají právo na svůj stát, ale ne na území Izraele.

A stát Izraele by měl zůstat na současných hranicích nebo na hranicích z roku 67? Nebo na jakých hranicích?

Takže pokud možno na těch hranicích, které určil Bůh v Tóře.

A ty jsou kde?

Tak to nemohu říct, na to je několik názorů.

Zdroj: Shekel.cz, rozhovor Davida Petery s reportéry Shekelu

Praha získala v osobě Davida Petery dalšího obhájce extrémismu odmítajícího ochranu lidských práv, pokud tato obhajoba lidských práv nebude v zájmu sionistické vlády Státu Izrael. Jinými slovy, pražský rabín schválí cokoli, co bude v souladu s politikou Tel Avivu, protože to bude v souručenství se sionismem ve jménu jehož ultrapravicové partaje v Knessetu vytvářejí domácí i zahraniční politiku. Viz například další rozhovor v Lidovkách:

“No a nyní muslimští představitelé, ale nevím vlastně jestli to s islámem má něco společného, umějí narafičit dobré záběry. Naranžují kečup, přivedou reportéry: „Jaká hrůza! Izraelská armáda zase zabila civilní obyvatelstvo!“ Pak se ti figuranti provětrají a už zase přichází nová skupina reportérů… Potom vycházejí články, jak izraelská armáda ničí a zabíjí ty chudáky. Nikdo se moc neptá, zda do toho domu, který vybouchl, volala předem izraelská armáda, ať jej vyklidí, že za hodinu bude bombardovaný. Ale pánové z Hamasu zamkli dveře a to už reportér nevidí, nebo nechce vidět. Pak svět volá: „Podívejte se na ty Židy, na ten apartheid!“ Už je nezajímá, odkud se bere humanitární pomoc, že izraelský daňový poplatník musí zaplatit palestinské výlohy. O tom se nemluví. Prodává se to, co lidé chtějí slyšet, Židé přece nejsou v pořádku, že ano?”

Zdroj: Lidovky.cz

Zatímco rabíni v zemi Davidovy hvězdy nazývají tažení izraelských vojáků svatou válkou boží armády, rabíni žijící v diaspoře vytvářejí falešné Potěmkinovské vesnice, nebo z jejich vytváření viní Palestince. Nejvyšší pražský rabín  svým ortodoxním cítěním reprezentuje pouze 10 % Pražské židovské obce. I z toho lze usuzovat, že moc v Pražské židovské obci přejímají hlavně ortodoxní Židé. Označuje poté každoročně připravovaná zpráva o výskytu antisemitismu v Česku odpůrce sionismu, nebo skutečné antisemity?

Rabíni, Izrael, izraelská vláda to všechno nepředstavuje  obyčejné Židy. Tyto subjekty pouze papouškují názory radikálů, sionismu a tyto názory také rozšiřují, aby nikdo nemohl poukázat na skutečné dění ve Svaté zemi.
Rabíni, izraelská vláda a její zákony poškozují obyčejné Židy a uměle svými hláškami vyvolávají vášně u mnoha lidí eskalující v následný antisemitismus odmítající všechny Židy, obviňující za neštěstí na Blízkém východě všechny Židy, i když za něj ani omylem nemohou. 

Rodiče vrchního pražského rabína museli za komunismu čelit perzekuci, a proto dnes tento muž není schopen rozlišit mnohonásobně horší perzekuci páchanou politikou a vládou Státu Izrael? Možná je to podobné jako u extrémistických vládních stran Knessetu, jež v zápalu horečky zapomněli na hrůzy a strasti holocaustu, v němž nenávratně zmizelo na více než šest milionů lidí. Kolik lidí zemřelo v podobné strasti na pláních okupovaného území v Gaze, Západním břehu Jordánu? Za více než 45 dní válečného běsnění zemřelo v té oblasti přes 550 dětí. Jsou snad také tyto dětské oběti pověstnými Potěmkinovskými vesničkami, jejichž tvorbu naznačil v rozhovoru pro Lidovky vrchní pražský rabín David Peter? Jsou snad fotografie zahraničních novinářů ztvárňující mrtvá dětská tělíčka těmi “dobře narafičenými záběry”? Jsou snad zprávy OSN upozorňující na válečné zločiny Izraele “dobře narafičenými záběry”?

Byly snad tyto děti pro Davida Peteru dalšími teroristy, členy Hamásu nebo jiné teroristické organizace, proti nimž musela opěvovaná armáda zasáhnout? Jsou snad výkladní skříní Izraele lidské živé štíty využívané opět příslušníky izraelské armády? Jak tyto časté excesy vnímá samotná víra prezentovaná vrchním pražským rabínem Davidem Peterou? Copak tento člověk opravdu nevidí, že podobný přístupem bez úcty k lidskému životu živí jak Hamás, tak samotný antisemitismus?

Nový nejvyšší pražský rabín odmítá reformní proudy judaismu a považuje je za vhodné pro ty, co “předtím nežili židovským způsobem života.Jak by média jednala, kdyby nejvyšší představitel muslimské obce řekl totéž? Varovala by fanaticky před nebezpečím ultranebezpečného směru islámu, zatímco před ortodoxním judaismem doprovázeným sionismem mlčí.

(Podle statistiky FBI mezi lety 1980-2005 spáchali na území USA více teroristických akcí radikální židé (7%) než radikální muslimové (6%). Většina těchto útoků (bombové, únosy, vraždy) páchali členové tzv. Jewish Defence League v 80. letech. ) ; zdroj: Blog Aktuálně.cz ŠÁDÍ SHANAÁH

Přitom ortodoxní judaismus i ortodoxní islám jsou stejně nebezpečnou formou víry a oba dva umí a dokážou zabíjet prostřednictvím terorismu a jsou ochotné pro svou věc spolupracovat s dalšími extrémistickými skupinami ve společnosti.

Sionisté v ČR spolupracují například s Czech Defence League, se kterou pořádají demonstrace, členové Czech Defence League jsou často členy sionistických skupin na Facebooku. Přitom Czech Defence League je vedena na Ministerstvu vnitra jako extrémistická organizace. Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, které bylo organizátorem jedné z poledních proizraelských demonstrací, má na svém webu odkaz na islamofobní web Pravda o islámu, na kterém jako druhý článek naleznete reklamu na facebookovou skupinu Islám v ČR nechceme(tato skupina je provozovaná Czech Defence League). Doména Pravdy o slámu byla registrována na Jaroslava Novotného.  Na demonstraci organizované Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém účinkovali také lidé s Czech Defence League se svojí peticí proti uznání Ústředí muslimských obcí.

Dnes jste tradičním čili ortodoxním rabínem. Judaismus je velmi heterogenní náboženský směr, jak se díváte na jeho jednotlivé proudy?
Když jsem se jako mladý začal věnovat židovskému způsobu života, bylo to krátce po revoluci, tak jsem si z počátku vůbec neuvědomoval, jaké jsou rozdíly mezi liberálním, reformním, konzervativním, ortodoxním nebo ultra ortodoxním judaismem. Sám ortodoxní směr, který vyznávám, je také velmi široký a značně diferenciovaný. Pokud se týká reformního proudu, tak se domnívám, že je určen pro ty, kteří předtím nežili židovským způsobem života. Je to na začátku dobré seznámení s židovstvím.

Zdroj: Literární noviny

Tradiční pražský Žid chodil do synagogy dvakrát, na Roš hašana a na Jom kipur. A také na židovský hřbitov.“, dodává Peter v rozhovoru pro lidovky. Jenže obyčejný Žid, pokud nehovoříme o extrémistech nakloněných sionismu, neschvaluje porušování a přehlížení lidských práv a zakládá například v Tel Avivu organizaci “Židé proti genocidě”, demonstruje před izraelskou ambasádou, účastní se průvodů podporujících Palestince v Gaze, plánuje lodní konvoje k prolomení blokády v Gaze, nebo prostě jenom odmítá politiku zahnání Palestinců do moře a požaduje ukončení vraždění nevinných lidí Tel Avivem.

Také proti těmto lidem vyvolávají rabíni prohlášeními sionismu trapný a nesmyslný antisemitismus, z jehož posléze viní bez jakýchkoli důkazů ochránce lidských práv, mezi nimiž jsou také samotní Židé. Díky ortodoxnímu pojetí Izraele a průniku Tóry jako nejvyššího zákona Svaté země náboženští preláti papouškují a přebírají politické názory extrémistických a fašizujících stran reprezentovaných navenek vládou Benjamina Netanjahua.

Zatímco mainstream si stále jede svou a podporuje agresi Netanjahua, obyčejní lidé stále více procitají a volají po ukončení apartheidu, ukončení vraždění, mučení a zneužívání dětí za živé lidské štíty. Jak již bylo řečeno, mezi touto zvětšující se řadou lidí přibývá také stále větší množství Židů, kteří v rozporu s izraelskými zákony riskují svou svobodu, životy a na ulicích třeba před Knessetem nebo před zdí některé z izraelských věznic a kritizují politiku své země. I proto stále více rabínů v diaspoře dění na Blízkém východě bagatelizuje a označuje Palestince za viníky a podvodníky nepravdivě informující o dění v zemi. Naštěstí žijeme v moderní době, a nikoli před sto lety, kdy tvrzení rabínů bylo pro mnoho Židů vyřčenou pravdou. Počet ortodoxně smýšlejících je také mnohonásobně nižší a dnes se lidé řídí mnohem více svým rozumem, mohou si ověřit pravdivost poskytovaných informací.

Na druhou stranu, dalo by se od někoho, kdo vystudoval sionistické školy, očekávat něco jiného? Je smutné a pro oběti holocaustu pokořující, že na ně pravidelně při vzpomínkových akcích myslí jako zástupce židovské obce někdo, kdo věří v ideologii sionismu, ideologii podporující a páchající genocidu, holocaust na palestinském lidu.