Okamura po vzoru českého fašismu pošlapal památku obětí z Let u Písku

Tomio Okamura je dokonalý ultranacionalista. Po ovečkovém mámení černých a bílých veteší úsvitářského rasismu a pochvale nacistického Německa v Tomiově Umění žít, je na světě další pochvala českého fašismu. Lidé v Letech u Písku podle česko – japonského poslance  netrpěli. Umírali si jen tak kvůli následkům zhýralého života kočovníků, proti němuž zasáhla tehdejší protektorátní vláda. Myslí opravdu Tomio Okamura svá slova vážně? 

V Parlamentních listech Tomio Okamura vesele šlape po dnes vzpomínané památce nacismem povražděných Romů a Sintů. Svým výrokem se exoticky vyhlížející zákonodárce blíží k rétorice Národního odporu, Národní strany nebo slovům dávno skonaného zakladatele českého fašismu, Karla Kramáře. V éře nacistického Německa to byli především esesáci a nacističtí pohlaváři, kdo trivializovali existenci koncentračních táborů a přirovnávaly je k nápravným, rodinným a odpočinkovým táborům, ve kterých se asociální Židé, komunisté, homosexuálové, Romové a další politicky nekorektní bytosti naučí řádnému životu v řádné společnosti.

Pokud jde o Lety, bude dobře si ujasnit, co tu chceme budovat. Mýtus o romském koncentráku je podle dostupných informací lež. Byl tu pracovní tábor pro osoby, které se vyhýbaly řádné práci, včetně Čechů a Němců z protektorátu. Internováni nebyli na základě etnika, ale cikánského způsobu života, to znamená, že pracující Romové tu nebyli. Dozorci téměř do konce fungování tábora nebyli ozbrojeni a velitel tábora bral svou služku a zřejmě milenku do kina. V táboře nebyl nikdo nikdy zabit – lidé umírali v důsledku staroby a chorob, které do tábora přivlekli kvůli svému předchozímu kočovnému stylu života. Zásadní problém byl však velitel, který jednak skutečně bil vězně a tajil špatný stav tábora, ale byl odvolán a do tábora byla poslána lékařská pomoc. Oběti v táboře rozhodně nebyli oběti jakéhokoli holokaustu. Naopak srovnávání je neúctou ke skutečným obětem holokaustu, ať už Romů nebo Židů, ve skutečných koncentračních táborech. Samozřejmě platí, že jakékoli násilí na lidech odmítám a odsuzuji,” řekl předseda Úsvitu a poslanec Tomio Okamura. ; zdroj Parlamentní listy

Je to, jako kdybychom se ve stroji času navraceli sedmdesát let dozadu a některý stoupenec Beranovy vlády před novináři obhajuje internační tábory jako nápravné místečko pro práci štítící se spoluobčany. Poslanec demokraticky zvolený do Poslanecké sněmovny České republiky veřejně stigmatizuje Romy a vyvolává vůči nim nenávist. Smýšlí na základě předsudků, kdy protektorátní vláda pokládala všechny Romy za neobčany, zatímco tito lidé trpěli nelidským přístupem prvorepublikové a následně i druhorepublikové vlády. Existují historické studie dokládající skutečný stav v Letech u Písku. Zemřelo tam mnoho lidí. Tisíce životů bylo násilně ukončeno z rukou četníků, kteří romské děti jako koťata utráceli v nedalekém rybníku.

Nacionalista oživující český fašismus ke své dokonalé ohavnosti sehrává role “slušného občana”, o němž v knize Umění žít básní od rána do večera:Jenže nacismus, nacistické Německo přece stvořili a tvořili “slušní” lidé  – jako vy nebo já. “

lety

Šéf jaderného úsvitu velmi dobře ví, co se stane, pokud neonacisty a extrémisty bude považovat za slušné lidi. Ostatně také pro ně vytváří na míru šitou politiku nacionalismu, kvůli které nyní pošlape povražděné ženy, děti, starce i muže. Pro bývalého senátora a neúspěšného kandidáta na prezidenta existuje pouze jednobarevný národ Čechů, do kterého multikulturní společnost, jinověrci s Romy nikdy patřit nebudou. V literárním poblouznění v elektronické verzi své knihy na straně 105 dokonce hvězda přímé demokracie chválí Adolfa Hitlera, nyní po vzoru sociálního nacionalismu šlape po Romech. Český četník je přeci Čechem a ten jako takový nepáchá v myslí nacionála genocidu, protože usiluje o nastavení pravidel jednobarevného režimu.

Lety u Písku nejsou pro Tomia Okamuru skutečným koncentračním táborem, protože Lety u Písku představují důkaz o Čechy páchané genocidě na jiných Češích romské národnosti. Tomio Okamura, podobně jako ostatní ultranacionalisté, nesnese pokoření Českého(v očích extrémisty pouze bílého) národa do nicotnosti barbara ochotného jiné zabíjet kvůli rasové nenávisti, protože rasová nenávist je jednou ze základních materií každého ultranacionalisty.

Ultranacionalismus je barbarstvím, a proto také Tomio Okamura Lety u Písku komentoval jako neotesaný barbar blížící se názorům českého fašismu zakukleného pod národovectvím a národními zájmy.