Matky z rozvojových a nejchudších oblastí světa jsou hrdinkami všedních dnů

Matky nás učí mluvit, chodit, psát a ochraňují nový život, kterému jsou ochotné darovat i to nejcennější. Každý rok doma na celém světě bez pomoci kvalifikovaného porodníka zemře přes 40 milionů žen. Už samotný začátek mateřství, který tento den oslavujeme, na mnoha místech světa končí tragicky s fatálním důsledky. Výchova dítěte je zvláště v rozvojových oblastech světa velmi, ale velmi složitou. Často je to o boji s chudobou, hladem, nedostatkem zdravotní péče a boji o přežití, kdy matky raději trpí hladem, jen aby nakrmily své podvyživené potomky…….bohužel i takovou podobu má mateřství. Lidskoprávní organizace Save The Childern vypracovala minulý rok na Den matek zprávu o složité roli mateřství.

Více než milion dětí umírá v první den života. Okamžik zrození a následných několik hodin po zrození patří mezi nejrizikovější okamžiky na této planetě a to bez rozdílu, jestli se jedná o chudé nebo bohaté rodiče. Přes 8000 novorozenců umírá během prvního měsíce života. Novorozenecká úmrtí tak tvoří rovných 43 procent všech úmrtí dětí do 5 let věku. Malé životy s touhou poznávat okolní svět často umírají ze zbytečných důvodů. Infekce, nebo nezralost plodu z důvodů strádání matky jsou problémem, který by lidstvo mohlo bez problémů odstranit. Ale to by nejdříve světové velmoci musely upřednostnit život před ekonomickými a mocenskými zájmy.

Nevládní organizace se snaží pomáhat co mohou, přesto jsou jim národními vládami podkopávány nohy. Přednější jsou zisky megalomanských projektů neznámých byznysmenů. Přednější jsou mocenské hry na terorismus a válku s terorismem. Kam se poděla úcta k životu? Kam se poděl soucit a humanismus? Organizace, jako Lékaři bez hranic, každý den pomáhají ke zrození lidského života. Každý den pomáhají k lepšímu životu matek skrývajících se v utečeneckých táborech, matek žijících ve slumech afrických, asijských a jihoamerických velkoměst. Nevládní organizace, jakou je například Save The Childern, působí jako vyslanci humanismu a naděje.

Matky v Somálsku, Demokratické republice Kongo, Mali a Sierra Leone jsou vystaveny vysokému riziku úmrtí novorozenců v první den života.  Situace v těchto čtyřech zemích je všeobecně považována za jednu z nejhorších. Ženy zde umírají nejen během porodu. Je zde extrémní riziko úmrtí z důvodů hladu, válečného násilí a nedostatku lékařské péče. V těchto peklo připomínajících oblastech světa není dostatek dobře vyškolených zdravotnických pracovníků, kteří by pomohli během porodu. Je nedostatek lékařských prostředků, přitom podle analýzy Save The Childern taková péče o rodící ženu stojí mezi 13 centy až 6 americkými dolary. Neexistuje pomoc injekcemi se steroidy v případě předčasných porodů, neexistují resuscitační přístroje, neexistují dezinfekční přístroje a zařízení, neexistuje zde přístup k antibiotikům, která by zabránila sepsi, či pneumonii novorozenců.

Nejohroženějšími matkami jsou matky žijící v subsaharské Africe. Zde skutečně mateřská, dětská a novorozenecká úmrtnost klesá nejpomaleji a naopak stále stoupá. Státy subsaharských oblastí se nacházejí v indexu blahobytu života matek a jejich dětí na nejspodnějších příčkách ze všech 176 hodnocených zemích. Mnoho afrických států dokázalo, že je možné takto smutné statistiky změnit. Bohužel politická reprezentace v těchto oblastech buď není, nebo je jí jedno, jestli matky a děti umírají.

V jižní Asii každý rok zemře na 423 000 dětí. Jižní Asie představuje 24 procent z celkového počtu 40 procent úmrtí dětí v jejich první den života. Média jsou plná nejrůznějších oslavných komentářů o asijských tygrech budoucnosti, aníž by ta stejná média zmínila stále se zhoršující zdravotní a sociální úroveň života běžných obyvatel země. Tak například Indie se vydává za vyspělý, kosmickým programem vybavený stát, zatímco v Indii každý rok zemře na 309 000 dětí. Indie tak zaujímá impozantní podíl dětské úmrtnosti vzhledem ke světovým statistikám. Podobně je na tom Bangladéš s Pákistánem. V jižní Asii zemře každý rok během těhotenství na 83 000 žen. Ostatně, je to právě Indie, která má největší podíl úmrtí těhotných žen na světě (56 000 ročně).

Průmyslově rozvinutý svět je na to mnohem lépe. Ve Spojených státech amerických tak například každý rok v první den po narození zemře “pouze” na 11 300 novorozenců.  V Evropské unii v první den života zemře odhadem přibližně 5  800 novorozenců ročně. Česká republika se nachází v indexu kvality života matek a jejich dětí na 24. místě z celkového počtu 176 posuzovaných zemí.

Neměli bychom zapomenout na životy těch matek, které neměly štěstí na život v blahobytu, kteří musejí bojovat o dostatek vody a potravin pro sebe a své potomky. Výkon těchto žen je často nadlidský. Která z Evropanek by vydržela každý den s vědry cestovat pět i více kilometrů k nejbližšímu zdroji vody. Která z Evropanek kdy přebývala o hladu jen proto, aby kousek chleba raději dala svému potomkovi?