Izraelská armáda používá Palestince jako živé štíty

Izraelská propaganda neustále memoruje cosi o tom, že Palestinci, Hamás používají své děti nebo ostatní civilisty jako živé cíle, terče pro izraelské rakety, kulky nebo tankové granáty. Pro tato tvrzení neexistují žádné důkazy. Jsou to pouze tvrzení apartheid udržující vlády, jež sama o sobě několikrát lhala, a to jak o dosahu tankových granátů M107, tak o tom, že IDF(izraelské obranné síly) nepoužívají ostré munice proti demonstrantům. WikiLeaks zveřejnila diplomatickou depeši z 30. července 2009, ve kterém vychází najevo, veškerá obvinění organizací Human Rights Watch a Mezinárodního červeného kříže jsou pravdivá. 

Během nezákonné akce nazvané Lité olovo, kdy izraelská armáda pozabíjela mnoho palestnských civilistů,  se podle mezinárodních organizací Izraelské obranné jednotky dopustily více jak 100 přečinů proti lidskosti.  Diplomatická depeše zveřejněná WiiLeaks jasně dokládá svědectví o ohavném chování izraelské armády při útocích na Palestnce. V důvěrné depeši mimo jiné stojí:

Jednotliví Palestinci také dosvědčili zneužívání IDF, jako rabování, bití, vandalismus na majetku a použití místního obyvatelstva jako lidských štítů. Ale zdaleka nejsilnější odraz v Izraeli vytvořila izraelská organizace “Breaking the Silence”, která shromáždila svědectví od 26 nejmenovaných izraelských vojáků. Všichni vojáci byli zapojeni do operace Lité olovo v pásmu Gazy, a dosvědčili případy, kdy obyvatelé Gazy byli použiti jako lidské štíty, kdy zápalné fosforové granáty byly vypáleny na  oblasti s civilisty, a další příklady nadměrné palebné síly, které způsobily zbytečné oběti na životech a zničení majetku.

Breaking the Silence je organizace veteránů bojovníků, kteří sloužili v izraelské armádě od začátku druhé intifády a rozhodli se sdělit veřejnosti realitu jejich každodenních vojenských životů, kdy bývalí vojáci nezamlčují ani utajované, izraelskou vládou zamlčované skutečnosti o válečném konfliktu ba okupovaných územích v Izraeli.  Úkolem je prolomit mlčení a sdělit lidem pravdu, protože jedině tak je možné hovořit o konfliktu bez brýlí propagandy a nenávisti.   Organizace Breaking the Silence se snaží v Izraeli, a nejen tam, podnítit debatu o realitě, které musejí čelit mladí vojáci. Debatu, kdy jsou vojáci nucen masakrovat zakázanými prostředky civilní obyvatelstvo.

Realita je tedy taková, že Izraelské obranné síly v rozporu s Ženevskými a Hágskými úmluvami používají palestinské civilisty jako živé terče. Tohle se obyčejný smrtelník z masmédií nedozví. Organizace, jakou je Breaking the Silence je pro izraelskou politiku velmi nebezpečná, protože ukazuje na skutečnost, nikoli na politickou báchorku, s pomocí níž jsou krmena média. Svědectví vojáků tak musela být zdiskreditována. Depeše uvádí:

brigádní generál Avi Benayahu,  mluvčí IDF, je zkušený hráč, pokud jde o manipulaci s médii. “Breaking the Silence” představuje velmi odlišný problém, nicméně, byla to svědectví Izraelců, kteří sloužili v armádě. Jejich tvrzení nebylo snadné odmítnout, a Benayahu dával pozor, aby je ( pozn. redakce: tvrzení vojáků) vyvracel přímo nebo naznačoval, že byla tvrzení nepravdivá nebo zavádějící. Místo toho, ukázal prstem na metodiku organizace, která shromáždila anonymní svědectví, odsoudil “Breaking the Silence” pro vytváření obecných tvrzení nezabývajících se podrobnostmi. Jako součást diskreditační kampaně  “Breaking the Silence”, mluvčí IDF prohlašoval, že se organizace maskuje jako nezisková organizace, i když ve skutečnosti byla registrována jako zisková společnost, dokonce citoval její údajné registrační číslo v živém rozhovoru v izraelském armádním rozhlasu. (“Breaking the Silence” podle našich znalostí již nereagovala na obvinění. Podle médií, indická vláda vyjádřila nespokojenost s některými evropskými vládami, které údajně zaslaly finanční prostředky “Breaking the Silence”.) Konečně, Benayahu kritizoval organizaci za nedodání své zprávy do rukou IDF s dostatečným předstihem, minimálně 24 hodin, aby armáda mohla prozkoumat výpovědi.  

Jinými slovy, IDF nezpochybnila svědectví 26 izraelských vojáků a tím nepřímo sdělila světu, že skutečně Palestince používá jako své živé štíty.Citovaná zpráva, o níž se zmiňují diplomaté v depeši, je stále dostupná na webu v pdf formátu. První svědectví v dokumentu hovoří o lidských štítech, které izraelská armáda při bojích používá. Palestincům nacházejícím se ve svěřené zóně vojáka říkají ozbrojenci Davidovy hvězdy familierně Johnnie. Možná se ozbrojenci Bibiho armády inspirovali v americké květomluvě, kdo ví? K Johnniemu nevyráží vojá sám. Pod pohrůžkou zbraně s vybere jednoho Palestince, který jako návnada pochoduje vpřed a dělá všehno, co mu ozbrojenec přikáže. Oficiálně se ve vojenských manuálech tato praxe nazývá “sousedská procedura”. Vezme se “soused” ze sousedního domu a do nejbližších domů vstupuje jako první. Pokud dojde k přestřelce, nebo pokud je dům či okolí domu podminované, první to odnese tzv- “soused”.

Voják se ukrývá za civilistou, jež se následně stává hlavním terčem případných útoků. “Soused” jako první první otevírá dveře do pokojů, “soused” jako první otevírá skříně a bedny, zatímco na něj míří voják IDF se svým kvérem. Jakýkoli odpor vůči agresi izraelské armády tak napoprvé “odskáče” Palestinec, aby následně mohl izraelský voják dobře zastřelit, zabít svůj cíl. V akci Lité olovo měli vojáci rozdělené území po desítkách domů, které postupně pomocí lidských štítů obsazovali. Obyvatele příbytků zatýkali a také se k nim nechovali “košér” podle mezinárodního práva, což doznala také v článku zmíněná depeše WikiLeaks.

Postup, kdy je civilista využíván vojákem jako živý štít odporuje mezinárodnímu právu. Takový akt je považován za velmi vážný válečný zločin proti lidskosti, kdy jsou civilisté zatahováni do válečného konfliktu a zcela záměrně jsou pod pohrůžkou násilí, či hrozbou zbraní nuceni k případnému sebeobětování v ozbrojeném střetu, kde civilista působí jako živoucí návnada, zatímco voják může zabít útočníka. Izraelská armáda se chová nehumánně, necivilizovaně a používá prostředky, pomocí nichž ohrožuje civilní obyvatelstvo.

Pokud je při vojenských raziích v domě spatřen spatřen vojákem ozbrojený muž, izraelská armáda zahajuje útok “tlakového hrnce”. Samotný útok typu tlakového hrnce je v dokumentu organizace Breaking the Silence popsán takto:

 Nejsem si jistý, ani o postupech  “tlakového hrnce”, mohly by být různé. V podstatě šlo o to dostat ven živého ozbrojeného muže, jít a chytit ozbrojené muže. Nebylo mnoho setkání. Jen pár. V jednom případě se je naši muži snažili přimět , aby vyšli ven, pak zahájili palbu, vypálili několik protitankových raket na dům a v určitém okamžiku přijel buldozer D-9 a přiletěly bojové vrtulníky. Byli tam tři ozbrojení muži uvnitř. Helikoptéry vystřelily protitankové rakety a znovu soused byl poslán dovnitř. Zpočátku řekl, že se jim nic nestalo a že tam stále jsou. Opět byly svolány vrtulníky a vystřelily, Nevím, v jaké fázi eskalace (při použití síly) byl soused znovu poslán do domu. Řekl, že tam jsou dva mrtví a jeden byl ještě naživu, tak byly zavolány buldozery D-9  a začaly demolovat dům, dokud se sousedem nevyšel poslední ozbrojený muž, který byl následně zadržen a předán Shabaku … velitelé říkali co viděli, a byli si jisti, že víme, jak věci uvnitř fungují. Mluvili také o věcech, které jim vadily. Řekli, že civilisté byli použiti ve větší míře, než jen k odeslání do domů. Například, někteří z nich museli rozbít stěny domu pětikilovým kladivem. Byla tam zeď kolem dvora, kde jsme nechtěli použít sílu, bylo potřeba vytvořit alternativní otvor…………… Zdroj: Soldiers’ Testimonies from Operation Cast Lead, Gaza 2009

Izraelská armáda používá Palestince k pracím, při nichž by mohli vojáci přijít o život. Armáda raději obětuje bezbranného a neozbrojeného člověka, civilistu třeba při bourání zdi palestinského domu. Stejně tak armáda civilistu pošle za ozbrojeným člověkem, než aby riskovala životy ozbrojených vojáků. Oficiální zdroje vždy takovou praxi popřou. Popřou ji stejně jako popírají spoustu jiných věcí, než vyjde na světlo skutečná pravda. Vláda Izraele porušuje mezinárodní právo. Armáda zrovna tak a při páchání válečných zvěrstev využívá jako oběť své agrese obyčejné, neozbrojené civilisty.