Extrémisté s mediálními zkratkami jsou největším ohrožením evropské kultury

Fanatičtí vrazi a teroristé sejdou na zcestí Azraqovců, upraví si islám podle svého a dobyté území nazvou islámským státem. Fanatici z Východu vraždí a zneuctí islám, aby další fanatici na Západě mohli bez potíží hovořit o víře více než miliardy lidí jako o velkém nebezpečí pro evropskou kulturu, proti kterému je třeba bojovat za každou cenu. Médii se linou nesmysly a nepravdy o šárie. Vypráví se srdceryvné úryvky islamofobů o tom, jak v Belgii ožralý úředník strhl závoj muslimce, Reflex se díky Doležalovi podobá věstníku Czech Defence League a veteš nenávisti je pokládána na nejrůznějších blogerských serverech za obyčejný, možná přijatelný druh smýšlení, který je třeba na titulce prezentovat v co největší míře.

Azraqovci byli sektou cháridžovců, zabíjeli všechny nevěřící, znásilňovali ženy, kradli, mučili a unášeli lidi. Dvacet let po smrti Proroka sběhli z učení Koránu, aby si jej upravili podle svých choutek. Dělali přesně to, co dělají představitelé mediálně propíraného Islámského státu Iráku a Levanty.

  • Cháridžovci používali přehnanou doslovnost; neuznávali žádnou zásadu analogie; nebrali s potaz kontext; vůbec hlouběji nezkoumali obsah Koránu; nezkoumali a nepřemýšleli nad důvody a cíli, které stojí za náboženskými texty.
  • Cháridžovci se vymezovali vůči náboženským studiím a diskreditovali role učenců, jejich význam i jejich bádání.
  • Cháridžovci také špatně nahlíželi na společnost lidí jako takovou. Pohlíželi na ni negativně, apokalyptickým způsobem.

Extrémisté z Czech Defence League, sionisté a ostatní islamofobové se chovají stejně jako zmiňovaní Cháridžovci, Azraqovci.  Svět se pod nátlakem extrémistů mění, ať si to přejeme nebo ne. V tomto ohledu nezáleží na tom, zda se jedná o extrémismus náboženských fanatiků nebo ultranacionálních spolků. Právě díky Czech Defence League, Úsvitu přímé demokracie, DSSS a řadě dalších uskupení, dochází k vítězství extrémismu, protože extrémismus a jeho zjednodušené vnímání světa je dokonalým produktem pro západní média. Ve zkratce napíšou svou vizi o jiném náboženství, veřejně začnou rozšiřovat své pravdy o islámu, veřejně kují železo dokud si ho po svém nepřivlastní nevzdělaná vrstva společnosti následovaná podlézavými politiky a jejich rádoby demokratickými stranami.

Tiše tak ve skrytu  informačního šumu dochází k zavádění mediálního druhu islámu, kdy není podstatné co islám doopravdy je a co hlásá. Mediální zkratky říkají, že muslim je terorista s dynamitem u pasu a zahalená muslimka je kulturní pohanou všech zmodernizovaných Árijců, za něž se členové Czech Defence League a dalších uskupení pokládají. Společnost je intoxikována jedem nesnášení, vizemi vytvářenými Potěmkinovskými vesnicemi, jež jsou v zájmu vyšší čtenosti pokládány za jedinou a pravou verzi víry v “odlišného” boha.

extremsmus_islamofob

Média donutila nenásilnou formou smýšlet o Romech jako o nemakačencích závislých na sociálních dávkách, ohrožujících běloskvoucí kulturu “pořádného” Čecha. Nyní dochází k něčemu podobnému u vnímání islámu a muslimů obecně. Zahalování žen je prezentováno z hlediska sexismu za pokoření ženské hrdosti, zatímco se vesele mlčí o tom, proč k zahalování dochází a co všechno takové zahalení znamená. Moderní, stále zaneprázdněná společnost není ochotna a schopna vnímat hlubší filosofii problematiky. Není ochotna smýšlet o ženě jinak než o potencionálním objektu k souloži, kdy holka musí ukázat co nejvíc, aby potencionální partner věděl, s kým možná, pokud bude mít štěstí, ulehne na společné lože. Islamofobové z Czech Defence League odmítají vnímat ženu jako myslící bytost, proto podobně jako islamofobní vlády Francie, Belgie poníží ženu do role nemyslícího kusu masa.

konva

Reflex s některými blogery, například z iDnesu, dělá všechno možné, aby přesvědčil všechny čtenáře, že žena nic neznamená, pokud není sexy a není nakloněna postarším strejdům v okolí. Domácí extrémismus hubí demokracii evropských států, protože přejímá myšlení extrémistů islamistických. Přímým ohrožením Evropana nejsou islamisté z Islámského státu Iráku a Levanty(ISIL). Přímým ohrožením jsou domácí extrémisté využívající nenávist tisíce kilometrů daleko ke svému snadnějšímu životu. Mohou poukázat a dokonce i to poukázání upraví podle svého, a nikoli podle skutečností, protože zurčící zbraně západních armád potřebují vykreslit situaci a nikoli pravdu o skutečném stavu na skutečném místě. Vymýšlejí se fatwy, vymýšlejí se zákony, vymýšlejí se skutky radikálů, aby tito radikálové byli mediálně ještě radikálnějšími. Z toho důvodu je těžké z titulků novin a webu rozpoznat co je a co není pravda.

Jednou média vytvořila obraz, podle něhož teroristé z ISILu jsou muslimové a vytvářejí muslimský stát, a tak to musí být stoprocentní pravda. Zatímco v šárii neexistuje jasné oddělení mezi právem a morálkou, Evropa s Amerikou a všemi prozápadními médii na morálku ta trochu zapomíná. Z mediálního hlediska není morální rozlišovat mezi islamisty a muslimy. Stejně jako není morální z hlediska médií servírovat informace o skutečném, nikoli o přikrášleném. Je tragikomicky směšné, jak se Czech Defence s islamofoby a dalšími nesnášenlivci pokoušejí dokazovat, že evropská, rozumějme židovsko – křesťanská společnost, je mnohem lepší než ta islámská, zatímco ti stejní hlasatelé kulturního šovinismu odmítají vnímat dekadenci západní kultury jako takové.

islamofob_2

Ultranacionalisté, islamofobové, sionisté a další extrémisté vnímají společnost, jako společnost spoutanou náboženstvím, v níž je hlavní rolí vlády a politiků ochraňovat víru, nikoli národ a stát jako takový. I proto se Miloš Zeman nechal inaugurovat ve svatováclavském stylu,  i proto extrémisté volají po ochraně křesťanských hodnot před ochranou lidských práv, jež jsou extrémisty vnímána jako přebytečná onuce zabraňující k dosažení Království nebeského. Jenže vědí ti stejní extrémisté, co promílané křesťanské hodnoty jsou?

Klasickému islámskému právu je zcela cizí pojetí státu jako územně vymezeného celku. Pojem stát (dawla) v moderním smyslu je v muslimských zemích  novým termínem. Stejně tak islámská teorie nezná pojem národ, který je překládán v moderní době jako umma. Stát klasické doby je v muslimském právu vymezen spíše jako společenství muslimů, jejichž vládě jsou podřízeni chráněnci jiného vyznání. Zároveň šária se vztahuje pouze na muslimy, a nikoli na nevěřící.

islamofob3

Džihád není  krutý boj proti bezvěrcům a neznamená žádnou svatou válku světové nadvlády islámu. Samotný pojem “svatá válka” pochází od katolíků, kteří tak pojmenovali křížové výpravy proti muslimům. Muslimové nebojují proti jinověrcům jen proto, že mají jinou víru. V islámu existuje kodex boje. Tento kodex silně zdůrazňoval ochranu civilistů, jejich majetku a také nabádal islámské válečníky pomáhat obyvatelům dobytých míst po skončení válek lépe snášet jejich útrapy. Islámský kodex boje zakazuje zabíjení náboženských představitelů, ubližovat starým lidem, ubližovat neozbrojeným lidem, ubližovat dětem, ubližovat obecně nevinným civilistůmIslámský kodex boje ve své podstatě říká, že se smí bojovat pouze proti bojovníkům. Toto je jedna z hlavních zásad islámského boje.  Jak již bylo řečeno, jakýkoli útok na civilisty je pro islám projevem terorismu a je v rozporu s KoránemMimochodem, s Islámským státem Iráku a Levanty nesouhlasí samotní muslimové, protože tento stát je státem terorismu a nikoli islámu.

Mediální zkratky společně s extrémisty jsou největším ohrožením evropské kultury. Czech Defence League ve spojení se sionisty jsou ohrožením jak pro Českou republiku, tak pro celý středoevropský prostor, protože významnou měrou pomocí extrémizujících médií přispívají k ohrožení evropské kultury.