Stop masakru v Gaze

Zatímco Liga proti antisemitismu Věry Tydlitátové ve spojení Czech Defence League Martina Konvičky může dělat demonstrace ve výtahu, odpor proti zabíjení nevinných a nespravedlivé válce  vůči bezbranným Palestincům zaplnil značnou část Václavského náměstí. Praha se stala na okamžik místem humanismu, kde 250 lidí skandovalo hesla míru, zatímco tisíce kilometrů daleko na Západním břehu Jordánu teroristické činy izraelských obranných jednotek pokračují v nechutné anabázi mainstreamem utajované genocidy.

Řečníci pod Koněm vyjádřili odpor s masakrováním lidí v okupovaném pásu Gazy. Slova Aidy El-Housseini odkrývala ohavnosti, jichž se Izrael na Palestincích dopouští. Surovost války, kdy otec musí vynést ze sutin bezvládné tělo pětiletého synka, dokresluje nekulturnost sionismu, ve jménu kterého je smrt dětí, zdravotně postižených i starých lidí naprosto zbytečným detailem. Před maskotem českého národa tak uprostřed parného dne zazněly pravdy o tom, jak apartheid méněcennosti dokáže zabíjet. Po projevech se dav demonstrujících vydal směrem k izraelské ambasádě, kde dav demonstrantů požadoval okamžité zastavení bombardování Gazy.

Civilisté pod rouškou válečných zločinů umírají, Izrael porušuje svým počínáním mezinárodní právo a je morální povinností Západu a veškerého světa takové počínání odmítnout, odsoudit a vyvinout mezinárodní tlak na izraelskou vládu, aby se svým genocidním počínáním přestala. V České republice není tradicí protestovat….už proto e správné, že se 250 lidí rozhodlo vyjádřit, tak jako jiní lidé v Londýně, Sydney a dalších metropolích nesouhlas s vražděním civilistů, mezi nimiž velké množství mrtvých představují děti. Blokáda, pod kterou v Gaze žijí skoro osm let, není ničím jiným než válečným zločinem. Izrael nemá právo reagovat vůči raketám z Gazy bombardováním a vražděním. Izrael nedodržuje příměří a v roce 2012 podepsal příměří, že zastaví blokádu, přesto ji nezastavil a naopak začal najíždět do Gazy, kde vraždil civilisty. Tři měsíce Hamás nevypálil ani jednu raketu, ale Izrael začal vraždit a bombardovat. Naprostá většina izraelských provokací nezazní v médiích.

palestina
Zdroj: Vít Hassan, Pražský zpravodaj

Je nanejvýš správné, že včera uprostřed Prahy zazněla pravda o skutečném stavu. Jana Ridvanová z ISM CZ zcela správně poukázala na ověřitelná a nestranná fakta, kdy proizraelští aktivisté jen tak ze cviku šermují holocaustem, jako kdyby nešťastná událost smrti milionů byla hračkou, marionetou sionistů po celém světě. Přitom Palestinci byli jediní, kdo v období holocaustu otevřel svou náruč a poskytovali azyl Židům v těžkých časech nacismu. Sionisté mávají holocaustem, zatímco se sami dopouští holocaustu a palestinském národu, kdy umírají lidé jako na běžícím pásu. Je smutné, že právě tito lidé šermující holocaustem sami podporují holocaust na ostatních lidech.

palestina
Zdroj: Vít Hassan, Pražský zpravodaj

Romský aktivista Jožko Miker celou situaci v Gaze na Václavském náměstí přirovnal k situaci indiánů v Americe, kteří byli stejně tak masakrován na svém území tak jako jsou masakrováni Palestinci Izraelem ve své vlastní zemi. Je to boj o území, o vodu, o suroviny, je to boj o nadvládě, kdy Izrael chce být čistě židovským státem a k tomuto účelu je ochoten zahájit vyhlazování civilistů, kde z 80 % obětí genocidního masakrování jsou civilisté. Alaa Kassab, který v Gaze bydlel, v angličtině zcela správně poznamenal: We are not terrorists but we have the right to resist occupation!”…….obyvatelé Gazy nejsou teroristé, ale mají právo na odpor vůči okupaci.  Je na čase, aby se také Česko připojilo k odporu vůči politice Státu Izrael, protože žádné zabíjení nemá smysl. Nemá smysl střílet na děti a nemohoucí. Nemá smysl střílet na obyvatele, kterým izraelská branná moc zabrala půdu Palestincům.

Petra Šťastná z ISM CZ  tak před 250 lidmi vyzvala ministra zahraničních věcí, Lubomíra Zaorálka, aby se přidal k dalším 17 evropským zemím, protože pouze mezinárodní tlak může donutit Stát Izrael k přehodnocení politiky genocidy. Je třeba podporovat BDS kampaň, jež vznikla v roce 2005. Tato kampaň vyzývá k hospodářskému bojkotu Státu Izrael. Vyzývá k bojkotu produktů z Izraele, vyzývá k hospodářským sankcím. Izrael by měl zůstat pod kuratelou mezinárodního bojkotu, protože není možné hospodářsky podporovat stát, jež páchá genocidu na jiném národě. Dochází zde k trvalému porušování mezinárodního práva, k soustavnému porušování lidských práv.

palestina
Zdroj: Vít Hassan, Pražský zpravodaj

Osmnáctý den akcí IDF(Izraelské obranné síly) přišlo o život přes 800 lidí. Izrael útočí i na objekty Organizace spojených národů, v nichž se ukrývají civilisté, hlavně děti a ženy. Během 18 dnů Izrael také zadržel a v rozporu s mezinárodním právem unesl na 931 Palestinců do izraelských věznic. Většina zadržených jsou účastníci propalestinských demonstrací. Demonstranti se dožadují dodržování lidských práv a titíž demonstranti jsou následně izraelskou brannou mocí zavíráni, protože kritika Státu Izrael je v zemi Davidovy hvězdy trestným činem.

Vlády všech vyspělých zemí, jež mlčí nad krveprolitím na okupovaných územích jsou spoluviníky Izraelem prováděné genocidy. Mají krev na svých rukou za ticho nad vražděním lidí. Aida El-Housseini, jež řečnila na konci demonstrace, měla ve svém proslovu pravdu. Před deseti dny na podobné demonstraci jménem Palestinského klubu v České republice promlouvala k přítomným účastníkům setkání. Byl to osmý den izraelské agrese a nyní po deseti dnech tato Palestinka musí přihlížet vraždění, kdy více jak 100 000 civilistů nemá díky izraelským bombám svůj domov. Více jak 4000 zraněných……Izrael říká, že se lidé mohou po upozornění evakuovat, ale kam mohou utéct, když minutu po varování přistanou bomby přímo pár metrů od nich. Ekvádor odvolal na protest ambasadora z Izraele a vyzval izraelského velvyslance, aby opustil jeho území. Západní státy by s měly vzít příklad z postoje Ekvádoru.

palestina
Zdroj: Vít Hassan, Pražský zpravodaj

Více jak 50 mešit bylo bombardováno, bombardovány jsou i hřbitovy, nemocnice, školy, jsou zabíjeni  lékaři, není místo v márnicích a lidé jsou pohřbíváni do hromadných hrobů. O život přišel  novinář, jež chtěl zmapovat činnost záchranářů. V oblasti Gazy je teror teroristického státu apartheidu, který s pomocí odstřelovačů také zabíjí civilisty. Pod kuratelou zla umírají také palestinští Židé. Mnoho Židů je v Izraeli zavíráno za to, že se na shromážděních v Izraeli rozhodli číst jména obětí izraelské agrese.

Sionisté s fanoušky a členy Czech Defence League nedorazili na místo demonstrace, zato v bezpečí svých domovů mudrcovali na diskusní supině zech Defence League(CzDL). V tom je jasný rozdíl mezi extrémisty z CzDL a propalestinskými aktivisty, kteří pokaždé při svých demonstracích nezasažen slepou demagogií vzpomenou statečné Židy z Izraele, jež bez ohledu na svou bezpečnost stojí na straně humanismu, zatímco sionisté se stoupenci CzDL považují generalizačně všechny Palestince za nejnižší tvory, teroristy po vzoru politiky Izraele.

ivcrn
Zdroj: Facebook – diskuse na “Islám v ČR nechceme-diskuse”

Propalestinští aktivisté se rovněž nestydí a nebojí narozdíl od hrstky extrémistů z CzDL projevit veřejně svůj nesouhlas, protože propalestinští aktivisté požadují rovnoprávné postavení pro všechny, tedy jak pro Židy, tak pro Palestince, a tak by to mělo být správné.

———————————

Více fotografií Víta Hassana z demonstrace naleznete na webu Pražského zpravodaje