Pálení vlajek je o ochotě uznávat generální vinu všech

Pálení izraelské, české, americké, německé nebo jakékoli jiné vlajky je projevem naprostého nedostatku rozumu, kdy se kolektivní nenávist vůči nějakému národu zosobní do kusu látky. Ta se teatrálně zapálí, poníží se tím ve světlech médií národní hrdost nenáviděných nepřátel. Ti, kdo pálí například izraelskou vlajku, nedělají nic jiného, než to, čeho se dopouští izraelská armáda v pásmu Gazy. 

Generalizují a pokládají každého občana Izraele za válečného zločince, i když s běsněním vlády nemá pranic společného. Nebezpečí izraelské agrese v Gaze probouzí antisemitismus, nenávist vůči všem Židům, vůči Izraeli, i když za veškeré zlo může pouze politika státu, nikoli existence národa, či státu jako takového.

Nenávist by se neměla snášet na symboliku státnosti, protože státnost není viníkem neštěstí.

Izrael má stejně jako Palestina právo na existenci. Oba dva mohou vedle sebe žít. Pouze Izrael by měl odstoupit od politiky okupace, apartheidu, porušování lidských práv.  Extrémismus politického sionismu pouze živí extrémismus Hamásu, který nedělá nic jiného, než v minulosti dělali sionističtí extrémisté z organizací Lechi a Irgun.

Pálení vlajek je čardášem na náhrobku barbarů, neznalosti a ubohosti zapšklé duše nesvobodně smýšlejícího extrémisty, kdy každý Američan může za války v Afghanistánu, každý Rus nemůže za imperialismus Ruska a každý Žid z Izraele nemůže za stovky mrtvých v Gaze. Je to nesmysl, protože Spojené státy jako takové nemohou za nespravedlnost na světě. Za ni mohou politici, zahraniční politika  domácí bezpečnostní politika. Stejně tak Rusové nemohou za ambice Kremlu, nesouhlasí s porušováním lidských práv ve své zemi a někteří Rusové dokonce  bez ohledu na nespravedlivé zákony demonstrují svůj nesouhlas. Současní Rusové nemohou dokonce ani za okupaci v roce 1968………

….vlajka státu symbolizuje stát a ten symbolizuje národ, jež ve státě žije. Útok vůči vlajce je tedy útokem vůči národu a nikoli pouze proti politice jako takové. Je to útok na batolata, staré a nemohoucí lidi, kteří jsou ve jménu generální viny pasováni do rolí pachatelů nejrůznějších činů

Židovské miminko je zodpovědné za vraždu Palestinců. Americké miminko je zodpovědné za vytváření mezinárodního terorismu, ruské miminko je zodpovědné za ruský imperialismus…….to je přeci totální nesmysl. Lidé poukazující na válečné zločiny se tak stávají morálně naprosto stejnými, jako ti, proti kterým s pomocí pálení státní vlajky vystupují. Teatrální gesta často obsahují zkratky a tyto zkratky se opírají o nenávist, generalizaci a popírání reality. Je to podobné, jako když Edvard Beneš vyháněl všechny Němce ze Sudet, protože z politické výhodnosti považoval všechny spoluobčany s německým původem za vyznavače kultu nacismu, a to dokonce tehdy, pokud se jednalo o německé Židy navracející se z nacistických koncentračních táborů.

Generalizace semelou všechny bez ohledu na osudy člověka jako jednotlivce. Není důležité, jestli je pálení vlajek trestným činem, či nikoli. Člověk by se měl řídit hodnotami morálky a pálení vlajek je velmi nemorální a nelidské

Pálení vlajek symbolizuje ochotu decimovat či stigmatizovat druhé z pohledu extrémismu ochotného označkovat i nevinné. Je to důkaz nevědomosti zastíraného teatrálními akty. Je to zastírací manévr, jak nesdělit okolí, že člověk iks ypsilon podporuje ultranacionalismus, xenofobii, islamofobii, rasismus, či jiné ismy a fobie určené k pošpinění nevinných, těch druhých, hodných leda tak ke všeobecnému ponížení. Zlo by se nikdy nemělo oplácet zlem. Pálení vlajek je o volání po zlu…….po generálních opatřeních na základě předem vytvářených předsudků, kdy vlajkou státu zosobněný jedinec musí být zosobněním předem vytvořených představ, činů konkrétních politiků, politických stran…….”Američan je vrah, Rus je vrah, Žid je vrah, Palestinec je vrah”………není takové smýšlení smýšlením duševního malomocenství?