Zatemnělá demokracie napomáhá životu neonacismu a extrémismu

Karel Čapek by dnes, tak jako před lety, zvolal:” Pozor mloci, je jich pořád více, zaplaví nás a postupně zahubí, ale my se zlem nebojujeme“. V roce 1941 nacisté zapálili synagogu v Holešově. O 73 let později neonacisté zapálili romský dům ve Vítkově.  Jedna malá holčička má po tomto neonacistickém běsnění celoživotní trauma s nekonečnými doživotními následky. Jaký byl rozdíl mezi neonacisty před více jak sedmdesáti lety a těmi současnými vyznavači hákových křížů? Ten rozdíl není žádný. Snad jen v historickém období. Máme nemodernější techniku na světě, internet, svobodu a tak trochu zatemnělou demokracii, která dává život a růst ideologiím minulosti. Na ulicích českých měst korzují neonáckové, hajlují jako o život a nikdo s tím nedělá vůbec nic. 

Neonacistické partaje se jako hladové hyeny rvou o to, kdo z nich bude mít postavení prvních neonácků. Dělnická strana sociální spravedlnosti zřizuje falešné webové stránky nově vznikajících neonácků z Demokratické strany pracujících, ve snaze poškodit a znemožnit stejné idiotky v boji proti lidstvu. Jedni se snaží kompromitovat druhé, zatímco stejný tým mloků z tábora Petřivalského v Budějovicích vyhrožuje českým spoluobčanům bejsbolkami a paličkami na maso. Zatemnělá demokracie chřadne. Povolební rej ultranacionálů dávno předávno doprovází klaka ukrajinských fašistů podporována poltky z TOPky, aktivisty zvoucími fašisty z Kyjeva přímo pod koně svatého Václava. 

Sociální sítě okupují neonáckové a dělají si z nich místa propagace. Rádoby milovníci bílé rasy rostou geometrickou řadou a vytvářejí jeden účet za druhým. Milovníci říšských symbolů a runových písem zkoušejí vyvolat zdání ideologicko-společenské převahy, ve které najednou zůstávají správné xenofobní myšlenky a všechno ostatní je špatné. Doslova mílovými kroky se blížíme do období Karla Čapka, kdy nacismus přebíral moc nad celou společností. Historie se opakuje.

Je tu zlo, proti kterému politická garnitura nechce nic dělat. Je tu zlo, které kraluje jenom díky lhostejnosti a sobeckosti většiny z nás. Václav Havel kdysi řekl, že žádné zlo se ještě nepodařilo odstranit tím, že byly odstraněny jeho symptomy a je třeba odstranit jeho kauzu.  Víme vůbec o jakou kauzu jde ve věci neonacismu? Kindernáckové vytvářejí povolené pochody, povolené demonstrace, jejíchž pravý důvod je totálně jiný o oficiálních oznámení. Podstatou současných demonstrací není nesouhlas s násilím, nebo snad trestným činem. Je to touha vyvolat napětí. Je to touha vyvolat ozbrojený střet s Romy. Touha parazitovat na protiromských náladách vyvolávaných zejména českými médii.

Česká vláda není schopna zakázat neofašisty a neonacisty. Počínání policie je tragikomické a často pouze ochraňuje “moderní” nácky v jejich činnosti. Všude jinde se daří potlačovat neonacismus, ale v jedné zemi uprostřed Evropy jsme nemožní. Proč mohou existovat extrémistické strany? Proč je možné, aby vznikaly nové neonáckovské spolky? Náckové z DSSS se odštěpí, v Chomutově si dají sraz a vytvoří si přípravný výbor na další naci uskupení? Jak je to vůbec možné? Zlo minulosti se jako bumerang navrací v obalových stranách demagogie jako je Okamurův Úsvit, či Janečkova touha po “přímé demokracii”, Strana svobodných občanů či Holešovská výzva. Od neonácků člověk očekává zlo, ale od těchto obalových straniček a uskupení mnozí lidé zlo očekávat nemusejí, protože je nepoznají. Takový Okamura, nebo  Janeček přeci nemohou prosazovat diktatru a neonacismus, když jsou každou chvíli v médiích…..

Čeští neonacisté se rozšiřují a rozlézají jako nějaká cholera. Ale toto rozlézání bude mít velmi vážné následky nejen pro Romy, ale především pro majoritu a pro každého člověka dlouhodobě pobývajícího v České republice.

Společnost by se měla vzdělávat z minulosti, aby nedopustila vzniku a životu neonacismu. Protože vzdělaná společnost dokáže předejít neonacismu i bez jakýchkoli zákonů. Tento národ, tato společnost by měla sledovat co předcházelo příhodu nacismu a jak se rozvíjela chobotnice nenávisti. Před více a sedmdesáti lety byli “proklínanými a zatracovanými” Židé, dnes to jsou většinou Romové. Potíž je v tom, že český národ není příliš vzdělaný a většina jedinců v národě je zahleděných do sebe a nejsou schopni sledovat co se děje v okolí každého z nás.

V Německu je neonacismus protizákonný a stát neonacismus velmi tvrdě postihuje. Proč si nevezmeme vzor z našeho největšího souseda? Nemusíme nutně vymýšlet vlastní cesty, když kousek od nás existuje celkem dobrý nástroj na ochranu demokracie. Šíření nenávisti proti různým skupinám obyvatel by mělo být kategoricky odmítáno a velmi tvrdě a přísně postihováno. V Německu vyjdou neonáckové a důchodci se jim smějí a poukazují na imbeccilitu neonácků. Proč se v Česku někteří důchodci k neonáckům přidávají?

V očích neonáckovských demonstrantů je zvláštní zášť, vztek a křeč doprovázená potřebou ničit a hubit. Je tam nelidská potřeba destrukce vydávající ze sebe maximum negativismu. Rozhodující činitelé státu se tváří, jako by nevěděli, že nacismus i fašismus začíná slovy.

Viz. například starostka Duchcova, která se skrývá za hypotetickou povinnost povolit náckům demonstrování, přitom sama se tváří, jakoby nacismus nezačínal slovy a zvoláními. Povolováním demonstrací se často kryjí politické chyby a povolení neonáckovské demonstrace politikům umožňuje dělat totéž co dělají do města vpuštění násilníci. Politici povolením demonstrace také exhibují na protiromských náladách a stejně tak porušují například prohlídkami, speciálně romských domů a bytů,  lidská práva ve městě.

Mávání praporků a vykřikování hesel bez účinné regulace končí vraždou nebo těžkým ublížením na zdraví. 

Bestie násilí a neonacismu budou vždy tvrdit, že se neonáckovské zlo nikdy nestalo a oni tudíž nejsou náckové, ale ochránci  českého národa před nekalými živly. Viz popírání holocaustu českým neonacistou Erikem Sedláčkem: ” Můj OSOBNÍ NÁZOR ovšem je, že i když mysteriozní podvod zvaný holocaust nikdy neproběhl, bylo by v zájmu dnešního světa, aby proběhl

 V Bibli se říká, že všechno co se stalo, může se stát znovu……..Pokud opravdu nebudeme vůbec ni dělat proti neonacistům, pak se mohou biblická slova naplnit. Neonácek Sedláček tvrdí, že holocaust nebyl, ale až se dostanou náckové k moci, může opět být. Je to velmi varovné mementum, kterého bychom si měli všichni všimnout.  Zakuklenci v nejrůznějších šálách a škraboskách v náckovských pochodech křičí “Židi do plynu”, “Cigáni do plynu”….a to všechno vykřikují neonáckové bez jakýchkoli obav.

Místo, aby většinové obyvatelstvo vyšlo do ulic a dalo jasně najevo, že neonacisté nejsou vítáni, lidé opouští své domovy a totálně se vykašlou na pomoc a podporu romským spoluobčanům, kteří v takový okamžik neonacistické demonstrace potřebují podporu a pomoc. Nejde totiž “jen” o Romy, ale o nás všechny. Někteří majoritáři se ještě přidají k náckům a to je špatně. Neonacističtí extrémisté poté díky chybě majority dostávají města jako dárek na pozlaceném podnose. Většina z nás nechá nácky dělat co chtějí. Projevy neonácků jsou demagogickým kanálem, který si upravují podle svých potřeb a nálad zdemagogizovaných majoritářů. Není tomu zas tak dávno, kdy naši dedečkové a babičky poslouchali podobné projevy a následná vyhrožování z rozhlasu. Nyní to samé v novějším hávu dokonce v češtině i němčině slýcháváme na ulicích českých měst a vesniček 21. století.

 Neonacisté jsou prolhaná, zamindrákovaná verbež, které se daří jen díky slabotě státu a neshopnosti policie cokoli řešit. Neonácek vyvěsí nacistickou výzvu na Facebooku a policie není schopna s tím cokoli dělat a čeká, až a jestli zasáhne samotný Facebook. Proč je například v Německu nebo Rakousku možné proti takovým věcem zasáhnout a u nás policie nezasáhne? Neonacismus ohrožuje pořád demokracii a vnáší do ní nedemokratické prvky a v případě výrazného zhoršení sociálně-ekonomické situace narůstá politický potenciál neonacismu. A právě v tomto období se nalézáme. Nejviditelnější je to v severních Čechách a dalších oblastech s větším počtem lidí se sníženou životní úrovní. Proto vznikají neonáckovské strany. A proto se neonacistické strany přou a soupeří o to, kdo z nich bude výraznější v následujících volbách. DSSS, Strana svobodných občanů nebo Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury se již dnes vidí v parlamentních místech. Úsvitu Okamury se dokonce díky přeběhlíkovi splnil sen o jednom poslanci s dostatečným předstihem.

 Novináři si vymysleli, že neonacisté jsou ultrapravice nebo pravicoví extrémisté. Nejsou ani omylem. Jsou to vyznavači NSDAP. Symboly dnešních nácků jsou ozubená kola, kladiva, ruce dělníka, dělníka užívali jak nacionální socialisté, tak internacionální socialisté. Znakem neonácků je krajní šovinismus, nacionální a sociální demagogie, teror proti demokratickým silám, revančismus, rasismus a antisemitismus, který je dnes mnohdy nahrazován islamofobií. 

Česká společnost je velmi nemocná a projevy extrémismu jsou projevy nemocné společnosti. Inteligence neonacistů je často snížená a vyznačují je již zmíněné mindráky, pomocí nichž neonacisté útočí. Je to taková patologická sedlina společnosti, která nikdy nezmizí, ale pokud nebude, účinně regulována, ta začne růst a to se děje zrovna teď v naší době 21. století. Neonáckové ukazují svaly, houfují se, jsou nervózní, jsou na pochodu, uniformují se, mají své vnější znaky, pozdravy a rituály. Generál Heydrich kdysi tvrdil, že Čechy jsou německé, Praha je německé město a Čech tam nemá co pohledávat.  Dnes po desítkách let tu žije český Japonec Tomio Okamura, který hlásá, že Romové nejsou Češi a nemají tady co pohledávat a měli by se odstěhovat do hypotetického Romistánu někde v Indii. Rétorika Tomia Okamury jako kdyby nepřímo opisovala slova protektora Heydricha.

Tehdy za Druhé světové války měli být po vyhubení Židů na řadě Češi. Stejné by to bylo i s vystěhováním či vyhubením Romů. Na řadě neonácků a extrémistů by poté byli Češi, nebo nepohodlní Češi nesouhlasící s nastolenou diktaturou. To si většina lidí neuvědomuje. I proto je také důležitá ochrana práv Romů a každé minority ve státě, protože po minoritě nastupují další a další, až v ohrožení bude každý z nás.

Hitler ke své moc přišel veskrze demokracii a zatím v České republice není vidět, že by se demokracie a humanismus dokázal náckovské nákaze bránit. Všichni neonacisté by si měli vyzkoušet jednu hodinu v koncentráku, poté by možná změnili svůj názor. Náckové hážou dlažební kostky, dělobuchy po policistech a přesto nejsou potrestaní. Stát nepotrestáním útočícího nácka toleruje neonacismus.

V Česku vládne úřednický šlendrián. Úředníci často čekají co udělá policie a policie čeká co udělají úředníci a každý z nich se vymlouvá na toho druhého. Je to často o svědomí primátora či starosty, který si buď vezme nebo nevezme na svědomí neonacisty páchané násilí. Neonáckům jde o to porazit demokracii jejich vlastními prostředky.

Všichni, kdo mají zodpovědnost za tento demokratický stát by měli zvažovat co a kdy povolit. Protože pokud město či vesnice povolí pochody či demonstrace neonacistům, potom také neonacistům nepřímo pomáhá porážet demokracii prostředky demokracie a lidská práva mizí i díky přispění těch, co mají zodpovědnost za demokratickou Českou republiku. Stát by měl dávat neonacistům přísnější tresty, policie by měla lépe dokumentovat co kdy kdo řekl na neonacstických akcích a policie by také měla vědět, co jaký symbol znamená……je to o tom znepříjemnit náckovi život a znemožnit prezentaci neonacistických myšlenek.

Prvotní by měla být obecná podpora demokracie, ve které by si lidé měli uvědomit, že jakýkoli jiný systém než demokracie přináší problémy a krácení práv. To že budou existovat zákony vůči nacismu a fašismu, ještě neznamená, že tyto zákony budou životaschopné, když ruka zákona nezná smysl zákonů a neumí je používat v dostatečné míře. Chceme-li jako stát účinně bojovat vůči neonacismu, poté se musí zlepšit i aplikace práva. 

Mezi neonacisty přibývají ti, kdo by chtěli být v politice, i těch co mají dobré organizační schopnosti. Tito “šéfové neonacismu a extrémismu” využívají masu lidí, aby dosáhli svých politických cílů. Vandas podváděl při podpisech během zakládání Dělnické strany. Ukradl podpisové archy Republikánům Sládka. Několik desítek archů bylo sepsáno jednou rukou, dokonce i ty podpisy. Na arších byly netradiční formáty rodných čísel………přesto Ministerstvo vnitra Dělnickou stranu zaregistrovalo a legalizovalo tím další neonacistickou partaj. Na tomto případu je vidět, že neonacistické strany jsou často schválené i díky šlendriánu ministerských úředníků.

Neonáckové se chystají s námi všemi odpůrci neonacismu zatočit, ostatně to dokládá i text, jehož pravděpodobný autorem je na antistránkách  neonáckovské Demokratické strany pracujících Petřivalský z DSSS: “My jsme věděli, že takhle to tam nepůjde a tak jsme se rozhodli, že to prorazíme a ukážeme cikánům, že tady nemají co dělat. Na facebooku jsme si domluvili vše potřebné. Sám na tom nesu nejvetší zásluhu, protože jsem začal řvát, že si uděláme vlastní trasu a dokázal jsem tam při pochodu strhnout dav. Potom jsem i zaútočil na policii, abych to trochu rozproudil a i když jsem poté rychle zmizel, tak jsem to nakonec napravil tím, že jsem křičel na fízlačku, tak dlouho až mě sebrali. ACAB. Díky všech, kteří na mě za mé zásluhy potom čekali tři hoďky před fízlárnou. Nebudou zapomenuti, stejně jako zrádci z DSSS, kteří ujely k mamince!!! Nezapomeneme ani na všechny Hrebenáry a podobně zmrdy, který o nás píšou, že jsme hloupí. Jednou příjde den.” Podobnou rétoriku o dnu zúčtování používá také Vandas a řada dalších neonácků.

Zkrátka, politikům často chybí zdravý rozum a neonáckovskou akci nerozpustí a už v žádné případě ji nezakážou s výmluvou na litery zákona, které to umožňují. Příkladem nerozumného počínání je například starostka Duchcova, která se mnohdy nechová jako demokratický politik.

Dojde v České republice někdy k potlačení neonacismu a extrémismu?