Čonková by se měla zamyslet především nad smyslem Konexe

Slečna Čonková sepsala za Konexi prohlášení. Bakalářka, tanečnice, moderátorka a v neposlední řadě také herečka ve svém literárním díle uvádí, že se organizace, ve jménu které sama sebe povýšila do stavu politické aktivistky, stává obětí mediální šikany. Kritika se šmahem několika písmen jednoho prohlášení stává něčím nechtěným. Najednou je nežádoucí, když lidé objektivně řeknou svůj názor…..najednou je nežádoucí, pokud se poukáže na stinné stránky her na ochranu lidských práv. Ve své podstatě mediální šikanou může být cokoli. 

Konexe se přihlásí do nějakého projektu, splní nároky obsažené v projektu donátora a dostane dotaci na demonstraci, dejme tomu v Budišově nad Budišovkou. Tam konexáčtí vyslanci z ostravské buňky přesvědčí místní Romy k přesunu na náměstí, kde toho času korzovala třicítka nácků one man show komika Matějného. Oba dva tábory si začnou nadávat, vzduchem létají bílé i černé svině…..roste napětí a toto napětí není korigované ani zástupci Konexe. Chtě nechtě, člověk si musí klást otázky, zda poštvání lidí na náměstí bylo součástí dotačního titulu, aby Konexe mohla vykazovat, že opět působila na velmi otřesném místě a musela se pohybovat jak mezi nácky, tak mezi Romy…… je snad takováto naprosto demokratická katarze myšlenek nějakou mediální šikanou? Ještě před Budišovem bylo jasné, že Konexe bude chtít přímo před domem popálené Natálky využít mediální “slávy” ve svůj prospěch. Je snad poukázání na podezření s hyenismu a prospěchářství mediální šikanou? “Mýtus” Natálky chtěla využít také Strana rovných příležitostí, jíž městský úřad akci zakázal.

Prohlášení slečny Čonkové na Facebooku:

Konexe Vyjádření Ivanky Mariposy Čonkové k současné kampani proti Konexím: Občanské sdružení Konexe, v němž pracuji, se postupně stává obětí mediální šikany a hromosvodem frustrace určitých „přátel“ na fb. Hlavním důvodem toho je, domnívám se, problém transparentnosti, dynamičnosti a opoziční role, kterou Konexe hraje. Konexe přímo demonstruje princip transparentnosti, informuje tedy občany o všem, co dělá. Tím pádem vystavuje sebe sama mnohem většímu tlaku ze strany veřejnosti. Je ale velice obtížné veřejnosti jednoduše a transparentně vysvětlit všechny mentální pochody, které uvnitř týmu probíhají a na základě kterých se tým rozhoduje. Není tedy většího argumentu, než výsledky vykonané práce – které jsou víc než zjevné a mluví samy za sebe. Zde se dostáváme k charakteru aktivity Konexe. Je dynamická, aktivizující a nasazuje se především v místech a tématech, se kterými jiné organizace podobného zaměření nechtějí mít nic společného a to třeba „ze strategických důvodů“. Členové Konexe jsou vidět, slyšet a jdou kupředu s vervou. To se českému prostředí nelíbí (včetně některých výjimek části romské populace). Čím víc silných a pracovitých organizací bude, tím líp. Mít silné partnery k diskusi a spolupráci znamená mít silnější občanskou společnost. A tak doufám, že se dočkám zvýšení aktivity v jednání, a ne v řečech, osočování a urážení. Děláme věci často v tak silném vypětí, že by je málokdo dělal i za tučnou odměnu, protože jsou nebezpečné, nepředvídatelné, psychicky, fyzicky i časově extrémně náročné (tím rozhodně nechci říci, že by práce jiných nebyla náročná). Díky finanční podpoře budeme moci pokračovat, jinak bychom zkolabovali. Výsledky, které se dostavily, to že romská občanská společnost roste, pochody neonacistů se zakazují a získáváme hlas v politických debatách – jsou přeci úžasné! Daří se nám dostávat hlas z ulice do uzavřených budov světa politiky. Opozice, dle našeho pohledu, musí být slyšet i tam. Schopnost vyjednávat je jedním z prostředků, jak dosáhnout svého cíle. Koupit si člověk může práci , ale ne duši a ideu. Té naší zůstáváme věrni.

Kritika veřejného sektoru, zvláště pokud je tento sektor financován z dotací, je v demokracii věcí nepostradatelnou. Místo, aby Konexe vysvětlovala a poukazovala na fakta, pokoušela se vyvracet ta, či ona tvrzení, raději mlčí, případně vydá nic neříkající prohlášení,ve kterém sebe samotnou staví do role oběti, nikoli těch, co na veřejnosti vystupují v pozici ochránců lidských práv.

Konexe se tváří jako moudrý Šalamoun. Nepřímo různými postoji a postupy prozrazuje, že zná na všechno lék a kromě demonstrování, na něž dostává dotace(Budišov dotovala Nadace Open Society), dělá také něco jiného, dalšího, přídatného pro minoritu. Jenže když se podíváte na činnost Konexe, zjistíte, že je to právě Brožův tým, kdo minoritu využívá ve svůj prospěch. Stačí se znovu podívat na Budišov na Budišovkou, kdy samotný veliký Brož z konexe na sociálních sítích, v chatech, sliboval, že bude respektovat prosbu malé Natálky. Bohužel, podle očitých svědků, tomu tak nebylo.

Slečna Čonková si je příliš jistá svou činností. Problémem Konexe je skutečně její transparentnost. Na web pověšují fotografie kde kdy a jak demonstrovali. Veřejně dávají najevo, že jejich snažením není věci řešit, ale využívat nejrůznější problematiku jako cíl k získávání dotací, grantů……svým vlastním neprofesionálním, naprosto amatérským chováním vystavuje sebe samotnou do většího tlaku veřejnosti, protože veřejnost nezapomněla na miš maš devadesátých let dvacátého století, kdy organizace podobné Konexím vznikaly jako houby po dešti. Vznikaly, aby se později ukázalo, že jejich jediným cílem byly dotae ze státního rozpočtu, ze zahraničí, zatímco se jakákoli pomoc v ochraně lidských práv stávala nanejvýš tak sladkými sny věčných optimistů.

Není divu, že veřejnost znovu spatřuje obavy, spatřuje jisté paralely, jež je opravňují k obavám, ke kritice a následně k diskusi nad jednotlivými kroky Konexe…..ostatně, ta samotná často o chystaných projektech informuje polovičatě. Dokonce ani celá Konexe nikde veřejně nenapsala nic o dotacích, grantech…..vždy Brož, Čonková a další upozorňovali, že vše dělají za své peníze……což, jak se ukazuje, není vždy pravda. Není divu, že je veřejnosti složité vysvětlit všechny mentální pochody, jež uvnitř Brožova týmu probíhají……

Poskakovat jako blázen před dveřmi prasečáku, blokovat práci zaměstnancům vepřína, následně bez potíží pózovat před objektivy a kamerami novinářů, to je opravdu něco naprosto nepochopitelného. Byla i tato akce zaplacena z nějakého fondu? Konexe je více populistickou než řešící……Konexe je více samožernou, než spolupracující……Konexe má ambice bez reálného cíle….tento cíl je maximálně tak naplněn v nějakém fondu, grantu, příspěvku, jemuž musí Brož s Čonkovou vykazovat výsledky své práce.

Slečna Čonková uvádí ve svém prohlášení že: “Není tedy většího argumentu, než výsledky vykonané práce – které jsou víc než zjevné a mluví samy za sebe. Zde se dostáváme k charakteru aktivity Konexe. Je dynamická, aktivizující a nasazuje se především v místech a tématech, se kterými jiné organizace podobného zaměření nechtějí mít nic společného a to třeba „ze strategických důvodů“. Členové Konexe jsou vidět, slyšet a jdou kupředu s vervou. 

Dobrá, jaké jsou výsledky práce Konexe? Konexe si zabere bezdůvodně část města……tímto popudí neonacistickou a xenofobní část obyvatelstva……..Konexe tímto svým krokem vyvolá vlnu nenávisti a svým počínáním ohrozí Romy s dalšími představiteli minority, kteří by jinak ohroženi být nemuseli. V tomto případě má slečna Čonková pravdu. Jsou v místě, kde ostatní nejsou, protože na tom místě předtím nehrozilo žádné nebezpečí. Na zablokovaných částech města se rozeběhnou pochody Romů na náměstí. V popředí jde například slečna Čonková a kolem ní jsou děti. Děti v popředí jako symbolika….děti, jímž se do ruky vrazí transparenty urážející jak samotné Romy, tak ostatní normálně smýšlející spoluobčany. Děti s Čonkovou, tedy osoby mladší 18 let, jdou průvodem a tím pádem dochází k možnému ohrožení zdraví i životů dětí, které mohou být ohroženy útokem ze strany neonacistů. Je možné takové jednání vnímat jako všeobecně správný způsob jednání a chování?

Členové Konexe jsou skutečně vidět…..a to zejména na fotografiích ve své skupině, v různých médiích. Prakticky pokaždé jde o fotky z nějaké demonstrace a nikoli z akce, kde by lidé z Konexe pomáhali chudým z ubytoven, sociálně slabým, bezdomovcům a dalším. V jednom se slečna Čonková mýlí. Činnost Konexe se nelíbí hlavně Romům, lidskoprávním aktivistům, potom také některým členům majority, jež se nemohou dívat na Potěmkinovy demonstrační vesničky s klidem. Populisty nemá nikdo rád a proto není divu, že se Konexe stává “terčem” kritiky. Konexe, podobně jako řada dalších podobně založených organizací problémy způsobuje a nikoli řeší.

Není tedy většího argumentu, než výsledky vykonané práce – které jsou víc než zjevné a mluví samy za sebe. Zde se dostáváme k charakteru aktivity Konexe. Je dynamická, aktivizující a nasazuje se především v místech a tématech, se kterými jiné organizace podobného zaměření nechtějí mít nic společného a to třeba „ze strategických důvodů“. Členové Konexe jsou vidět, slyšet a jdou kupředu s vervou. To se českému prostředí nelíbí (včetně některých výjimek části romské populace). Čím víc silných a pracovitých organizací bude, tím líp. Mít silné partnery k diskusi a spolupráci znamená mít silnější občanskou společnost. A tak doufám, že se dočkám zvýšení aktivity v jednání, a ne v řečech, osočování a urážení.

Konexe nedávno v Ústí nad Labem hořekovala pod letním sluníčkem nad špatně vyplácenými dotacemi. Nebyla podle svědků konkrétní a v obecných frázích jakoby ukazovala na sebe, aníž by veřejně zmínila například sebe a placené demonstrace na několika místech v Čechách. Jsou finance z unijních, soukromých nebo státních zdrojů vyplácené na uspořádání demonstrace, zabrání částí měst účelně vynaloženými penězi? Jsou demonstrace zrovna tím, co by mělo být primárně podporováno? Konexe neposkytuje žádné služby, jež by byly pro fungování společnosti nezbytné. Většinu z akcí Konexe doprovází pachuť protiromských nálad. Je snad tohle ten správný účel nevládních organizací?

Konexe nemá výrazný vliv na zakazování protiromských pochodů. Na tom mají podíl jiní, nikoli však představitelé Brožova týmu.  Opět si tu politická aktivistka bez politického programu a politické příslušnosti vybásnila něco, co ve skutečnosti vypadá trošku jinak. Z prohlášení je patrné, že se konexáci bojí….co kdyby se některý z donátorů skutečně podíval na jednotlivé body kritiky…..mohl by posléze objevit, že jsou pravdivé a Konexe by mohla přijít o značné peníze. Podobné dilema Konexe zažívá v případě slavnostní večeře na francouzské ambasádě. Klidně přijme pozvání od státu, jehož politika představuje esenci anticikanismu. Stejně tak ředitel EGAMu, Benjamin Abtan, je zároveň poradcem francouzského ministra zahraničí……tedy Benjamin Abtan radí ministrovi, který v rozporu s evropským i mezinárodním právem vyhostil z Francie více než 19 000 Romů. Jak se zdá, ani tento problém není pro Konexi překážkou a spolupráce s EGAM pokračuje dál.

Konexe na nedávném setkání v Ústí nad Labem povzbuzovala lidi, aby se ptali, kam proudí dotace. Ano, lidé by se skutečně měli ptát a speciálně by se měli lidé ptát kam v Konexi míří dotace, na co je využívá, co dotacemi dokázala Konexe, komu konkrétně pomohla, případně k čemu za dotace nebo granty dopomohla…..

Konexe nikdy oficiálně nepodporovala romské strany nebo jejich práci, přitom jim neoficiálně byla nápomocna. Nekritizovala je za homofobní a xenofobní vystupování, pokračovala stylem táhnoucí karavany pouští, kdy okolní písek znamená jen kousek z nepodstatné mozaiky nezájmu.

Jak již bylo v jednom z článků řečeno, Brožův tým zvažuje, zda se večírku zúčastnit….tedy v překladu se dají tato slova přeložit jako, že Konexe uvažuje nad tím, zda v případě neúčasti nepřijde Konexe o dotace Nadace Open Society……Koupit si skutečně člověk může práci, ale ne duši , a proto by v Konexi slečna Čonková, Brož a další měli zapřemýšlet nad další podobou své činnosti.