Bulharsko bouráním romských domů porušuje mezinárodní právo

Bulharsko sice patří do Evropské unie, přesto se chová, jako kdyby v osmadvacítce nebylo. Xenofobní ATAKA přebírá stále větší vliv a lidská práva se v oblíbené destinaci Čechoslováků vytrácejí do nejtmavšího koutu nezájmu. Regionální politici často s atakáři spolupracují, projednávají s nimi nejrůznější návrhy, územní plány, ve kterých jsou Romové předem považováni za obtížný hmyz balkánské země na jihu Evropy. Obecní zastupitelstvo bulharské vesničky Lozanetsk – Stará Zagora je dokonalým příkladem xenofobního jednání politiků a naprosté neúcty k lidským právům.

Jih Evropy obecně radikalizuje. Srbsko je v podobném stavu jako Bulharsko. V obou zemích ultranacionální a neonacistické strany a jejich návrhy získávají na stále větší popularitě. Politici v jedné z vesniček se rozhodli srovnat se zemí 65 domů romských spoluobčanů. Rozhodli se tak bez jakékoli náhrady bydlení, bez jakékoli diskuse s jejich obyvateli. Prostě se nenáviděným Romům zbourá bydlení, a ti v letním počasí mohou žít pod širým nebem. Pokud se někde utáboří, vznikne další štvavá kampaň o tom, jak Romové zabírají nezákonně obecní pozemky a policie za asistence starosty s takovými “okupanty” mediálně zatočí. Nikdo si v osudný okamžik nevzpomene na to, že stejný starosta kdysi zboural protiprávně jejich bydlení a oni jako bezdomovci musejí hledat kousek malého přístřeší pro sebe a své děti.

Rada Evropy, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, další lidskoprávní organizace by se měly postavit za Romy z Lozanetsk – Stará Zagora. Není možné, aby ve 21. století, notabene v Evropské unii, jedna z členských zemí porušovala lidská práva a vycházela tím vstříct xenofobním náladám rasistických a neonacistických organizací. Romové v Bulharsku musí čelit obrovské míře diskriminace, kdy je těmto lidem odpírána lékařská péče, vzdělání, zaměstnání. Bulharští Romové se nacházejí v bludném kruhu chudoby. Kojenecká úmrtnost je vysoká, nezaměstnanost dosahuje 80 až 85 % a mně než 1 % bulharských Romů dokončí středoškolské vzdělání.

Romové patří k nejchudším v zemi…..možná to je také jeden z důvodů, proč si politici myslí, že si s Romy mohou dělat co chtějí. Případ z Lozanetsk – Staré Zagory je pouze jedním z mnoha dalších méně známých. 65 domů bez náhrady bude srovnáno se zemí, aníž by se kdokoli zodpovědný v Bulharsku zajímal o to, kde tito lidé budou dál přebývat. Evropská Unie by měla být garantem ochrany minorit, a proto by měla náležitě využít svého vlivu, aby minority přestaly být terčem pro extrémofilní politiky z Maďarska, Rumunska i Bulharska. Všechny tři vyjmenované státy podobně jako Francie porušují mezinárodní právo. Chovají se podobně jako Izrael, který bourá domy, dokonce celé vesnice Palestinců.

Svět by neměl přihlížet porušováním práv minorit.