Tomio Okamura obdivuje Hitlera a v nacismu vidí pozitiva

Tomio Okamura umí žít. Však o tom sepsal dokonce několikastránkový elaborát dostupný v každém knihkupectví v republice. Nacionalista oživující český fašismus ke své dokonalé ohavnosti sehrává role “slušného občana”, o němž v knize Umění žít básní od rána do večera: “Jenže nacismus, nacistické Německo přece stvořili a tvořili “slušní” lidé  – jako vy nebo já. “‘ Šéf jaderného úsvitu velmi dobře ví, co se stane, pokud neonacisty a extrémisty bude považovat za slušné lidi. Ostatně také pro ně vytváří na míru šitou politiku nacionalismu. V literárním poblouznění v elektronické verzi své knihy na straně 105 dokonce hvězda přímé demokracie chválí Adolfa Hitlera. 

Každý nacionál, jemuž se dostane do rukou čechojaponcova literární etuda “na nic než národ”, musí poskočit radostí. Známý senátor, ještě známější poslanec a nyní dokonalý rasista oscilující na hranici ovečkové mánie laská ego nenárodních perverzistů, jež dávno, ještě v čistě blogerském období Okamury kopali kanadami do hlav minoritářů, přistěhovalců a nyní ostrachizovaných Romů. Nepřizpůsobiví jsou pokládáni za pohromu republiky, zatímco “slušní lidé” občas hajlující na ulicích měst a vesniček představují ty nejvýše morálně a osobnostně postavené.

okamura_umeni_zit
Zdroj: úryvek z Okamurovy knihy Umění žít

Slušný člověk je stejně jako nepřizpůsobivý loutkou v rukou nacionalisty. Je to snadná cesta, jak legalizovat a legitimizovat packali pochodující s vlajkou naruby, ponížit pod rouškou nepřizpůsobivosti přesudkáři ponižované Romy, všechny ostatní, kdo nesouhlasí s politikou segregace, jejíž jednotlivé body se Tomio Okamura rozhodl usilovně propagovat. Občané naštvěte se, protože v naštvanosti, v amoku emocí nejste schopni soudně uvažovat a nejsnadněji podlehnete nejkratším a nejvíce škodlivým řešením. Ani vás nenapadne, že si naštvaností a důvěrou v populisty řežete větev především sami pod sebou. Tolerance politického hnutí devíti tajemných představuje toleranci v dokazování neromského původu jednoho z kandidátů do Bruselu dokončeného výzvou k vyhnání všech “cizáků” z Česka, případně z celé Unie.

okamura_umeni_zit
Zdroj: úryvek z Okamurovy knihy Umění žít

Tomio Okamura glorifikuje masového vraha a zločince jako hrdinu, který národu dal to, co slíbil. Němec dostal svůj chléb, polévku a práci……ovšem ve svém uvažování mezi větami Tomio zapomíná na to, že bylo mnoho Němců, kteří v případě nesouhlasu s režimem přišli o život, podstoupili mučení, aby následně skončili v továrnách na smrt. To zmíní až posléze v dalším odstavci.

Po vzoru extrémismu obdivuje u Hitlera vlastnosti, které vůdce nacistů nikdy neměl. Ovečkový hrdina vydávající českou petici za celoevropskou, ve své knize obdivuje Hitlera za jeho schopnost v časech poválečné krize navrátit Němcům hrdost. Hitler v očích Okamury vracel Němcům mnoho hodnot, mezi nimiž bylo také vlastenectví, hrdost, sounáležitost a schopnost sebeobětovat se. Opravdu to milovník všeho českého myslí vážně?

Jen se podívejte na kampaň Tomiova hnutí…..Úsvit přímé demokracie vsadil na stejnou notu, jakou Adolf Hitler začal svou kampaň. Malinký národ sužovaný Evropskou unií, špatnou vládou, následovaný ekonomickými a společenskými krizemi 21. století potřebuje pocit vlastenectví, hrdosti, sounáležitosti, odvahy obětování se, a proto tu je Tomio Okamura s Úsvitem přímé demokracie. Nabízí také populismus, přehlíží lidská práva a humanismus podsouvá do neviditelného pozadí.

okamura_umeni_zit
Zdroj: úryvek z Okamurovy knihy Umění žít

Tomio Okamura vidí v nacismu pozitiva. Ve svém textu působí, jako kdyby on sám smýšlel o nacismu jako o možném dobru, které přineslo Německu mnoho správného, krásného. Ostatní si personifikovali nacismus za zlo a to je podle Tomia špatně. Co je větším zlem? Je to nacionalismus, zfanatizování milionů, nebo zavraždění desítek milionů, vytvoření továren na smrt, mučení a tyranizování odpůrců? Může snad někdo v takovém systému politiky spatřovat dobro? Tomio Okamura se snaží ve svých textech ospravedlňovat zlo nacismu. Pokouší se omluvit něco, co se nikdy omluvit nedá.

okamura_umeni_zit
Obálka Okamurovy knihy Umění Žít

Pokud vysoce postavený člověk, notabene médii pozicovaný do role úspěšného podnikatele, využívající vzhled asiata jako omluvenku pro svůj nerasismus, začne říkat, že ten nacismus nebyl až zas tak špatný, vzniká tu další nebezpečí opakování historie, kterou účelově popisuje autor knihy Umění žít.

Tomio Okamura pravidelně předvádí umění nevidět, jež se snaží s účelností sobě vlastní popisovat. Lidé jsou podle něj slepí, pokud nenávist nacismu vykládají jako nenávist a nikoli jako příležitost k pozitivům. Tomio Okamura vydal knihu Umění žít v roce 2012. Již tenkrát ukazoval po nacionalismu v blozích své silně extrémistické smýšlení, pro které je ochoten hledat pozitiva ve vražedném nacismu. Novopečený poslanec ukazuje svůj čtvrteční sklon k japonskému nacionalismu, který ve spojení s tím čecháčkovským fašismem Kramáře a Rašína vytváří nebezpečný mix.

Česká nacionalistická scéna již přes celých dvacet let čeká na svého sjednotitele. Okamura razancí, přílišnou extrémofilní politikou překračující ráz Národní strany a Dělnické strany může překonat překážku svého japonského vzhledu. Ten vadí některým fanouškům DSSS a ultranacionální scény. Pokud dokáže být Tomio Okamura ještě větším extrémistou, než jsme očekávali, poté skutečně může i takový člověk představovat sjednotitele české ultranacionální scény.