Řád strážců koruny a meče: další nacionálové s hesly Čechy Čechům

Je až udivující, kolik lidí se přidalo k extrémisticky smýšlející facebookové stránce Řád strážců koruny a meče. Je to oficiální stránka stejnojmenného řádu. Ten na území republiky podle řádem uváděných údajů formou neveřejné, uzavřené organizace působí dlouhých 85 let. Skládá se ze tří částí, kdy první řád je neveřejný, druhý řád je ženský a ten třetí řád, symbolizovaný výše uvedenou facebookovou stránkou je určený k veřejné prezentaci myšlenek organizátorů. 

Viz. dokumenty řádu zveřejňované nejen na webu, ale také na faebookové stránce Řádu:

Základní struktury Společnosti:

1) Řád.
2) Druhý řád Řádu.
3) Třetí řád Řádu.

1) Řád: je řídicí strukturou celé společnosti, kde jsou soustředěny veškeré řídící, kontrolní a komunikační subjekty společnosti. Zde jsou připravovány veškeré projekty společnosti. Do této struktury společnosti mohou vstoupit muži i ženy, kteří splnili dané podmínky pro vstup, kterými jsou věk, vzdělaní, morální čistota, život a skutky odpovídající základním principům Řádu – rodina, práce, národ.

Podmínkou vstupu do Řádu je, že žadatel o vstup musí splnit veškeré základní podmínky beze zbytku:

Splnil veškeré podmínky pro přijetí do Druhého nebo Třetího řádu Řádu.
– Věk nejméně 30 let.
– Doporučí nejméně tři stávající členové společnosti.
– Splní ve zkušební době dílo jemu uložené.
– V době přijetí pracuje, je bez dluhů vůči státu, není proti němu vedeno trestní nebo exekuční řízení.
– V době přijímání má složený tři předepsané zkoušky osvědčující jeho znalosti nutné k životu ve společnosti a šíření idejí a cílů společnosti.
– Za vlastní prostředky si pořídil předepsané ornátu a insignie.
– V Řádu, který má určený nepřekročitelný počet bratrů a sester je pro něj volná pozice.
– Byl nejméně po dobu 36 měsíců bratrem nebo sestrou Druhého řádu Řádu, respektive Třetího řádu Řádu.

Výjimku z těchto podmínek pro výjimečné osobnosti nebo osoby, které učinily výjimečné činy, může udělit pouze Velmistr Řádu.

2) Druhý řád Řadu: je strukturou společnosti, která je určena pro ženskou část společnosti se zaměřením na sebevzdělání, vzdělávání, spolkovou činnost jak veřejného tak neveřejného charakteru, realizaci řádových projektů. Do této struktury mohou vstoupit všechny ženy, které splňují podmínky vstupu do společnosti.

3) Třetí řád Řádu: je strukturou společnosti, která je určena pro mužskou část společnosti se zaměřením na sebevzdělání, vzdělávání, spolkovou činnost jak veřejného tak neveřejného charakteru, realizaci řádových projektů. Do této struktury mohou vstoupit všichni muži, kteří splňují podmínky vstupu do společnosti.

Představitel Řádu se nazývají bratry a sestrami. Celý spolek nabízí klerofašistický pohled na svět, kdy je církev pokládána za základ všeho, prosvítá jako inkoust pijákem. Špiní všechny stránky vytvářené propagace. Dochází  zakládání kultu tolik připomínajícího náboženské sekty.  Vítaní jsou pouze katolíci a od nich je požadováno žít podle zvyklostí katolické společnosti.  “Esence D. O. S. T. u” se pokouší o velmi zvláštní typ organizovaného seskupování, kdy extrémistické dostává punc polovojenského.

Bratrem nebo sestrou ve společnosti, tedy členem Druhé řádu Řádu, nebo Třetího řádu Řádu se může stát: 

– Muž nebo žena, starší 18 let.
– Žijící trvale na územních celcích Čech, Moravy a Slezska.
– Bez ohledu na politickou příslušnost.
– Bez ohledu na dosavadní vyznání, kdy musí nevyhnutelně slibem přistoupit k základním kořenům náboženství společnosti a sám se s tímto přistoupením vnitřně vyrovnat v rámci svého dosavadního vyznání nebo ateismu. Základními kořeny předmětné společnosti, ke kterým je nutné přistoupit jsou tyto myšlenky:

o Kostel není domem Páně, ale nejstarší komunikační centrum.

o Bůh není Stvořitel všeho, je pouze představitelem určité Víry.

o Základem všeho je rodina, dílo člověka tedy jeho práce, vlastní národ, světlo a všemocná příroda.

Složil zkoušku osvědčující jeho znalost náboženství, idejí, vizí a společenského kodexu společnosti.

Od prosince roku 2011 se tak tajuplní sektáři s ultranacionálními sklony pokoušejí přesvědčit veřejnost o své neskonale dokonalé pravdě. Na sociální síti jsou kromě filosofických hesel vydávány taktéž extrémistické a xenofobní názory nabádající k nenávisti vůči Romům a jiným představitelům minorit.

V oblibě mají tuto stránku také Romové. Přidávají si ji, aníž by na první dobrou tušili, že si přidali stránky, které brojí také proti nim samotným. Po nacionalismem přeplněných obrázcích s nejrůznějšími hesly následují obrázky nacistů, ultranacionalistů a dalších fašizoidních organizací následují také mediální hrátky na Čechy Čechům. Je smutné, že fanoušky stránky jsou také Židé, kteří během války přišli právě díky nacistů o velkou část své rodiny. Nevědí, nebo netuší snad, že svými lajky podporují ideové vrahy svých rodičů? Není divu, že mnoho z příspěvků z této facebookové stránky končí na nejrůznějších facebookových skupinách a stránkách neonacistů, fašistu a klerofašistů.

Vytváří se tu další ultranacionálně-fašizující uskupení jež pozvolna pomocí sociálních sítí sbírá nové členy a sympatizanty, aby následně mohlo vytvořit nový, Okamurovi konkurující politický projekt aplikující zásady politiky nic než národ, kde prim hrají především kult uctívání husitství, nacionalismus napojený na “značkování” svých členů pomocí podřadné bižuterie připomínající černý říšský kříž.

kriz_mece_org

Opět se na světla světa dostává ultranacionální  Věrnost za Věrnost, tak zní nový pozdrav řádových extrémistů. Jako kdybychom se navraceli v čase, kdy strana znamenal všechno na světě. Kromě připínacího šperku nabízí řád také prsten……..nepřipomíná vám náhodou prsten a šperk jistou historickou etapu lidských dějin? Už samotné sdělení z 16.6.2013 příznivcům řádu říká:

Z dnešního mimořádného rozhodnutí Velmistra Řadu byly stanoveny následující podmínky, které by měl splnit příznivec nebo podporovatel Řádu při získání insignie :

Propagovat Řád a jeho myšlenky na veřejnosti. Vzhledem k tomu, že současná komunikace společnosti probíhá především na sociálních sítích, podporovatel nebo příznivec Řádu umístí co nejdříve řádový kříž do úvodní fotografie svého fb a bude sdílet texty z fb Řádu s označením “Sdělení Řádu” na svém fb a to vše na období do parlamentních voleb. Řádovou insignii si osobně převezme na Řádové akci, které se zúčastní. Tyto setkání budou uspořádané v jednotlivých regionech. “Kdo za námi nepřijde, ten si nás nezaslouží” .
Dále příznivci a podporovateli Řádu nevzniká žádná jiná povinnost k Řádu a naopak. 

Ještě před volbami o Poslanecké sněmovny Řád strážců koruny a meče uvažoval o založení strany, ta však nakonec do dnešních dnů nebyla zaregistrována.  Spolek pokračuje nabíráním členů, získávání sympatizantů na sociálních sítích hlavně pomocí rádoby chytrých říkanek doplněných o znak Řádu strážců koruny a meče. Tak se také před chvilkou jmenované uskupení dostává do známosti většiny uživatelů Facebooku. Je to vychytralý krok, kdy ultranacionalismus a hon za “Čechy Čechům” je po troškách dodáván i těm, co o hodnoty extrémismu nestojí.

Bez názvu - 24

Insignie, křesťanství, sdílení obrázků extrémistů, plnění duší nacionalismem, hesla Čechy Čechům…….to je podivný mix lákající ztracené duše do domečku prazvláštností.  Řád chce vstoupit do veřejného dění. Na jednu stranu se před volbami pomocí svých provolání tvářil jako budoucí nová ultranacionální partaj, aby později vyplynula pravda o populistické snaze dostat do veřejného života jakoby významné, něčím zasloužilé osobnosti. Příslušníci řádu vyznávají zvláštní formu sociálního zajištění. Sami uznávají pouze pracující, ti ostatní sou pro řádové členy postradatelní.

“Národní hrdost”, “národ je rodina”, “Naše vlast potřebuje silné lidi”……..a mnoho dalších ultranacionálních heslíček vytváří koláže extrémistů. Nechybí ani útoky vůči Romům, kdy zdemolované domy představuí opět Romy………….

Řád strážců koruny a meče svým outflitem napodobuje husity, Zednáře……tak trochu připomínaí ORDO LUMEN TEMPLI Daniela Landy………

rad_velmistri
Zemští velmistři řádu

 rad_znak