Nacistická symbolika využívá bezzubé spravedlnosti

Neonacistická symbolika ožívá v nejrůznějších formách a obdobách. Ukrajinští fašisté otravují prostředí Česka zdravicemi banderovců, jejich vlajkami, dokonce i uniformami. Česká neonacistická scéna používá nejrůznější symboly navazující na Hitlerův reich. Viz například Vandasova strana třímající ozubené kolo, rádoby hrající si na dělnickou partaj společného tažení za ideály extrémismu. Vytáhli onuci Německé pracovní fronty, probudili ideovou návaznost k Hammerskins, aby následně předseda partaje zažaloval každého, kdo označí Vandase za neonácka.

Česká republika neumí bojovat proti extrémismu. Na polici pracuje velmi málo odborníků na extrémismus. Úřady nejsou schopné využívat zákony v jejich plné míře a dávají tak prostor neonacistům a extrémistům. Ti se snaží vehementně dokazovat své právo na to být neonacistou, extrémistou, vyznávat symboliku neonacismu pro její údajnou mystičnost. Je to podobné, jako když Dan Lada v televizním Baru krásný ztráty doznal, že obdivuje hákový kříž pro jeho mystickou povahu. Najednou se z duševních zatracenců vytváří spolek amatérských archeologů vyhledávajících gibu runy prastarých Slovanů. V nejhorším se neonacistická symbolika esesáků dá svést na zneužití prastarých symbolů nacisty.

V České republice neexistuje seznam zakázaných politických stran. Naše demokracie není připravena zápasit s nově vytvořenými atrapami NSDAP či dalších jiných neonacizuících sdružení z dvacátých a třicátých let minulého století. Neonacistická a extrémistická strana vytvoří novou symboliku navazující na symboliku neonacismu. Tato nová symbolika se hrdě hlásí ke xenofobii, neonacismu, sama sebe zosobňuje v pokračovatelské roli nacismu, přesto všechno užívání nové symboliky soudem zakázané strany není nezákonné. Na řadu přicházejí soudní znalci……..demokracie musí dokázat, že nový symbol navazuje na nacismus, i když je všem více než jasné, že symbolika sloužila k propagaci neonacismu.

Hrdí náckové s hrají se slovy, využívají nejrůznější kličky, protože velmi dobře vědí, že zákony nutí stát dokazovat, zatímco nácek se může vykrucovat jako jogín. Nacistická politika v Německu se zakládala na odmítání demokratických, liberálních a humanistických hodnot, stavěla na agresivním nacionalismu, distancování se od parlamentní demokracie, antimarxismu, prosazování národního společenství a rasismu. Významným rysem bylo nadřazování německého státu. Třetí říše, ve které mělo ležet hlavní město světa, měla stát výlučně na rasových měřítcích, eugenice, sterilizaci a eutanazii……. a právě na tyto hodnoty navazují všichni pokračovatelé nacismu ukrývající se jak v DSSS, dřívější DS nebo nově organizované Generaci identity.

Nacistický stát musí zapadat do boje o přežití, kde je hybnou silou pud sebezáchovy. A je to právě onen pud sebezáchovy, jež nutí neonacisty lhát, vydávat se za fanoušky klubů historie, milovníky run, milovníky ozubených kol. Jsou to prapodivní náckové, protože v nacistickém Německu šlo na prvním místě o sebezáchovu národa a až na druhém místě o jednotlivce. Novodobí neonacisté preferují sami sebe v rozporu s myšlenkami, které se snaží prosazovat skrze své chování, skrze své nové symboly. Dávají dětem cizojazyčná jména, vyskytují se na neonacistických táborech zakládaných ruskými nácky, aby vzápětí třeba s praporem Dělnické strany ukazovali své nekonečné češství.

Úkolem nacistického Německa nebyla snaha o sebezáchovu Němců, šlo především o přežití árijského lidství na Zemi. Právě z tohoto poznání vychází tragikomičnost českých neonacistů. Ti se snaží vytvářet dojem ochránců českého národa, i když jim o český národ vůbec nejde. Nacisté pohlíželi na člověka jako na zvíře, které má svůj zvířecí hodnotový systém. Nacistickou ideologii v sobě nezapřou Čeští lvi, kde alfa, beta i gama samečci se samičkami klidně obhájí násilníka, smrt slabého člověka, dítěte…..V případě, že je jedna země silnější než druhá, měla by sousedící zemi ovládnout. Podle nacistů jsou tradiční hodnoty jako soucit či dodržování zákonů pouze jakýmisi štíty, které vytvořili lidé, aby se za nimi kryli slabí a chránili se tak před vlastním přirozeným osudem.

Už proto se neonacisté projevují nadmíru násilnicky. Sjednocené odborové svazy nacistického Německa posloužily po desetiletích k vytvoření vlajky Dělnické strany. Čtvrtka ozubeného kola Dělnické strany sociální spravedlnosti je pouze další anabází na Nacionálněsocialistickou organizaci závodních buněk.

ds_znaky

Pro nacisty byly rasy i národy od přírody vnitřně uzavřené skupiny, které se pod trestem úpadku a konečného zániku nesmějí vzájemně mísit. Proto pokračovatelé myšlenek Hitlera nikdy nepřiznají, že romská, či židovská kultura patří do té kultury české. Proto také český fašismus Kramáře vyháněl Romy pryč z národa a přikazoval jim legitimace jinakosti. V podobném etosu pokračuje Tomio Okamura, jež v zápalu volebních výsledků oživil další symboliku zakázané Národní strany, kdy ovečky obhajující bílý tábor vykopávají černou ovečku ven pryč ze společného prostoru. Opět se tu objevil pokus exhibovat na nápadu zakázaných, kteří s pomocí nových symbolů neonacismu a xenofobie prosazovali neonacistické hodnoty “silné, nadřazené rasy”, jejíž ideologii se nacisté pokusili také dovést až do konce – až ke „konečnému řešení“ vyhlazovacími tábory, stvořením „nadčlověka“ a realizací eugeniky.

Kdyby existoval seznam zakázaných stran, nemohl by nikdo jiný používat symboliku, s níž se zakázané strany prezentovaly. Mohl by tak vzniknout seznam symbolů a projevů typických pro daný politický subjekt.