Jsou volby dostatečnou omluvenkou pro zrazení svých ideálů?

Každé volby političtí komentátoři, straníci, moderátoři, ale také někteří další spoluobčané zapomínají na základní zásady demokracie. Podlehnou davové psychóze, ve které každý, kdo nevolil zůstává morálním vyvrhelem bez práva jakékoli pozdější kritiky politiků v případě rozhodnutí neúčastnit se voleb. Volit i nevolit je správné. Ani jeden styl chování z nikoho nedělá národní vyděděnce zodpovědné za vládu té, či oné názorové skupiny. Je tu opět hra na zásadovost, kdy individualita jednotlivce je narušována ve jménu kolektivního práva podílet se na tvorbě politické mapy Evropy

“Kolektiv si to žádá…..kolektiv přikazuje…..jsi zodpovědný za neúspěch úsilí kolektivu……”…….najednou je tu v pravidelných intervalech volání po kolektivním chování, kdy rozhodnutí může zamezit kralování extrémistů…..kdy hlupáci národa sobě představují pro některé volební buditele dostatečný důvod k účasti ve volbách…… demagogie volebních snažilů nahrazuje demagogii neonacistů, kdy demagogicky bez vlastního úsilí musíte dělat něco jen proto, protože vám to někdo řekl. Musíte volit, i když s žádným z kandidátů nesouhlasíte……..

Není takový přístup popřením smyslu demokratických voleb? V zájmu kolektivu se má zapomenout na skvrny na kabátech jednotlivých partají. Nevzniká v takovém případě větší prostor pro nejrůznější extrémistické a populistické strany? Dokdy je volba věcí svobody a dokdy je volba věcí nějaké povinnosti? A není zcela účelově zaměňováno právo něco dělat s prosazením opozičních stran do zastupitelského úřadu?

Voliči extremistických stran jsou ukázněnější než sympatizanti stran demokratických….mají předem díky papouškování ostatních extrémistů jasno, koho budou volit. Nízká volební účast poskytuje větší prostor extrémistům, zatímco ti demokratičtí jsou v mnohem větší opozici……to je sice pravda, ale jaká je současná situace? Tyto volby do Evropského parlamentu nabízejí nacionalistům mnohem větší komfort než jakékoli jiné volby předtím. Stírá se rozdíl mezi ultrapravicí a ostatními……téměř všude se vyskytují hesla o nepřizpůsobivých, muslimech, imigrantech, protievopská rétorika…….evropské volby roku 2014 jsou doslova výkladní skříní nacionalismu, populismu a degradace národa jako takového.

Z osmi set kandidátů na poslanecká křesla nakonec usedne do Bruselu na dvacet jedna zvolených. Z třiceti osmi stran a hnutí naprostá většina z nich je více či méně koketujících s extrémofobním viděním světa. Politici vycházejí vstříct obecně zažitému latentnímu rasismu….pokládají čecháčka za zlatý důl svých úspěchů, zatímco ty ostatní mají za příležitost použít je ve svých heslech.…..relativní váha extrémismu roste ještě před volbami, aby se některé polovičatě xenofobně se tvářící strany přesunuly k rétorice před volebními mítinky. Mají se snad volit komunisté, i když se na jejich plakátech objevily výkřiky islamofobie? Mají se volit sociální demokraté, i když jejich některé rétorické výpady byly xenofobní povahy? Nebo snad podat ruku ODS, která ještě nedávno prosazovala EURO, i když jej nyní odmítá a která má podivný postoj k lidským právům….v prezidentských volbách dokázala ODS, že nacionalismus jí není cizí…..i když rasistické jádro se částečně odklidilo do strany Janečka.

Politické strany vycítily podivnou náladu ve společnosti….již dlouhou dobu vidí, že se společnost odlidšťuje a tudíž vidí snáze na tvrdá nacionální hesla, proto spolu s extrémisty přidaly na explozivnosti. Když Okamura může s ovečkami, poté začnou rasizovat a extrémizovat také stálice na politickém nebi Česka. Mnohá autoritářská hnutí, která zná naše moderní historie, postavila svůj úspěch právě na programovém oslovení dosavadních nevoličů. Také proto se partaje rozhodly být autoritářskými. Bylo předem jasné, že účast v eurovolbách nebude vysoká, proto partaje věděly, že půjde hlavně o lákání nevoličů. Výskyt nových nacionálů oprašujících Kramářův fašismus přišel vhod téměř všem. Předvolební šílenství bylo jasným důkazem, že i u nás uprostřed Evropy může demokracie padnout jako domek z karet. Stačí populismus a jsou tu společní nepřátelé zosobnění do Romů, muslimů a imigrantů…….. Nevolič není spokojený s politikou, a protože je v Česku rozšířený latentní rasismus, je vysoce pravděpodobné, že i mezi nevoliči bude mnoho latentních rasistů slyšících na nacionalismus, nalezeného nepřítele….

Prezidentské volby jsou novým divadlem pro ostatní voliče

Extrémisté si najdou své oblíbence. Volili by je i kdyby nevoliči nepřišli  volbám. Eurovolby mají vždy nízkou volební účast a ta je navíc okrášlena o odmítače teorií Nuc než národ…….mají snad nepřátelé nacionalismu zapomenout na své zásady, aby měli náckoidové menší zisky? Jsou hodnoty, na něž nelze rezignovat.  Těmi hodnotami je například ochrana lidských práv, odpor k nacionalismu…..Ti, co křičí na nevoliče “Jděte volit” , zároveň některé nevoliče žádají o zrazení svých ideálů ve jménu kolektivu. Jsou takové požadavky morálně správné? Jsou volby dostatečnou omluvenkou pro zrazení svých ideálů?