Být náckem se pozvolna stává právem, nikoli však zločinem

Když hajlovat, tak jedině ve Švýcarsku. Tam pole tamního nejvyššího soudu je hajlování projevem osobního názoru. Rozhodnutí soudců nahrává rostoucímu neonacismu v zemi Helvétského kříže. Hajlování je v této zemi trestné pouze tehdy, pokud slouží k šíření rasistické ideologie. Extrémisté získali klíč  další škvíře paragrafů, kdy úkolem soudů bude dokázat, že ten či onen hajloval za účelem propagace třeba neonacistické ideologie. Zatímco české soudy požadují zvukový záznam při hajlování, ty švýcarské budou zkoumat, zda hololebec s hákáčem na rameni nechtěl pozdvihnutím pravačky propagovat politiku nešikovného malíře třicátých let minulého století. 

Slouží takové právnické cestičky  ochraně demokracie, nebo slouží  jejímu borcení? Nyní mohou v zemi považované za esenci evropské demokracie hajlovat………co přijde příště? Pozvolna se otevírá Pandořina skřínka, kdy si neonacisté mohou nárokovat své právo být vyznavačem hákového kříže, protože takový postoj pouze osob ní cítění jedince. Neměli bychom zapomínat na minulost, historii, jež se pomalu, ale jistě navrací. Evropská unie čelí ohrožení ultrapravicovými stranami a uskupeními, roste nenávist vůči islámu, Romům, přistěhovalcům, homosexuálům a ostatním příslušníkům minorit, média s kontrolními úřady státu tolerují čím dál ostřejší projevy extrémismu, aby následně v zemi krávy Milky přišla rána pod pás.

Rozhodnutí soudu v Lousanne, které zvrátilo loňský verdikt švýcarského soudu nižší instance, který rozhodoval o potrestání jednoho z účastníků demonstrace u Lucernského jezera.  Strana národně orientovaných Švýcarů může oslavovat další vítězství, protože právě na její sešlosti k hajlování došlo. Rozhodnutí lousannského soudu ohrožuje demokracii v celé Evropě, protože neonacisté a další milovníci přihnědlých tónů politiky nyní začnou usilovat o podobné svobody projevy v ostatních zemích osmadvacítky. Německo zrušilo volební kvóty a povolilo tak teoreticky cestu do Bruselu například NPD. Maďarsko čím dál více napodobuje šablony klerofašistických režimů……Polsko se veze na homofobní linii……..prakticky ve všech státech EU dochází k extenzi ultrapravice………proto je přístup Švýcarska velmi nebezpečný.

Povolit hajlování, to není jen o hajlování samotném. Je to o povolení veřejně se bez jakéhokoli trestu hlásit k národnímu socialismu…..mimochodem…..zatímco hajlování doplněné o zvukovou nahrávku trestným činem je, projevování solidarity k národnímu socialismu už trestné není. Dokazuje to rozsudek v případě Lucie Šlégrové, která se ve svém proslovu v Janově vesele hlásila k národnímu socialismu. Ultrapravicoví extrémisté to velmi dobře vědí, proto také Vandasova DSSS, respektive někteří její kandidáti do voleb do poslanecké sněmovny “okrášlili” plakáty přihlášením se  myšlenkám národního socialismu.

Švýcarsko je k projevům velmi benevolentní. Výslovně nezakazuje hákové kříže, dokonce ani klasické pozdravy neonacistů……také proto většina neonacistů a extrémistů vidí v alpské krajině jednu z největších demokracií Evropy. Nadávky zacílené na národnost a etnicitu neznamenají podle švýcarských soudů rasovou diskriminaci, ale vulgarismy směřující přímo na barvu pleti, sexuální, či náboženskou orientaci už diskriminačními jsou……..to připomíná známou frašku z nedávných demonstrací v Česku, kdy neonacisté křičeli “černá svině” a police to nepovažovala za rasismus, ale jen a pouze za “neškodný” útok na muže a ženy pořádku. S hrubnutím společnosti dochází také k hrubnutí světské spravedlnosti, kdy jsou projevy rasové, etnické a náboženské nesnášenlivost považovány za obyčejné osobní, naprosto neškodné postoje.

naci_naci

Být náckem se pozvolna stává právem, nikoli však zločinem. Podobné je to s právem diskriminovat,  s právem  hlásit se k nejrůznějším myšlenkám rasismu. Ostatně, i tento trend se dávno zabydlel v Čechách, kdy neonacisté a různí extrémofilové podávají žaloby, v nichž se dovolávají práva například posílat druhé do plynu…..

Má rasista nebo neonacista právo prezentovat své myšlenky? Hitlerovský neonacismus vznikl také jen z občanských postojů, názorů………Švýcarsko poskytuje prostor, stejně tak pozvolna vyklízejí tentýž prostor ostatní země Evropy……….takový trend je vysoce nebezpečný a poskytuje cestu  nejrůznějším druhům totalitních, či polototalitních režimů.