Aktivisté blokací vepřína v Letech u Písku ukazují, že jsou většími blbci než jsme čekali

Aktivisté se rozhodli k blokádě vepřína v Letech u Písku. Rozvinuli červený prapor Opre Roma, aniž by si uvědomovali, že začínají konec jakýchkoli cest ke smírnému řešení situace. Pokud se nyní po nátlaku a protiprávnímu jednání aktivistů majitel zemědělského zařízení rozhodne, že nic neprodá, budou moci ostatní aktivisté jmenovitě poděkovat všem pseudoaktivitům nyní korzujícím před branami velkokapacitního vepřína. Opět se tu ukazuje slepá touha být mediálně známý před ochotou něco správně, diplomaticky a účelově řešit. Pár fotek před lačnými objektivy novinářů, vteřina “slávy”…..opravdu to všechno stojí za to?

Nedávno podobní “aktivisté” v otevřeném dopise směřujícím  Evropské unii a Evropské komisi vyzývali k nezákonnému počínání, kdy na základě žádosti pár pseudoaktivstů mají úřady rozhodovat diskriminačně na základě požadavků několika naivků z KONEXE.  To, co několik hlupáků bez špetky rozumu před branami vepřína předvádí, to rozhodně není o žádné podpoře romské hrdosti. V živém vysílání tak účastníci zcela naopak pohřbívají poslední zbytky ochoty jednat a řešit. Přeškrtnutý nápis HOLOCAUST na dveřích tak ve skutečnosti symbolizuje přeškrtnuté naděje, které tito aktivisté pohřbili svým počínáním kilometr hluboko do temného podzemí.

Tvrdá práce spojená se založením nadace usilující o odprodej vepřína, oslovit osobnosti v Česku a v zahraničí, vytváření osvěty……..to je pro konexáře nemyslitelné. Místo toho se blokuje práce druhých, kteří za nic nemohou…… jako kdybychom pozorovali další volnou adaptaci známého filmu “Ještě větší blbec než jsme doufali”….

Stačí jen osm lidí a naděje se rozplynou jako pára nad hrncem. Zamezovat hospodářské činnosti podniku a přitom se dožadovat ochrany lidských práv…počínat si v rozporu morálky  zároveň se dožadovat humanismu……to je jako kdybyste ke sběru porcelánových váz použil tank a přitom doufali, že nic nerozbijete. Proč ochránci lidských práv sáhli k protestům, místo, aby vymysleli nějaký reálný plán na koupi velkokapacitního vepřína? Je mnohem snazší načmárat pár nápisů na transparenty, než vytvářet právně nesestřelitelnou a hlavně funkční plán na nápravu stavu. Ti lidé před branami v Letech nechtějí nic řešit. Chtějí vyvolávat populismus, chtějí si hrát na důležité, aniž by si uvědomovali, že ničí práci jiných, že ničí naděje na dalších několik let dopředu. 

[embedplusvideo height=”380″ width=”460″ editlink=”http://bit.ly/1jXz1zz” standard=”http://www.youtube.com/v/_E4vdjD96QI?fs=1″ vars=”ytid=_E4vdjD96QI&width=460&height=380&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2419″ /]

Očekávají snad, že se po několika takových protestních setkáních pokoušejících se ekonomicky a morálně znemožnit zemědělské družstvo AGPI, bude majitel ochotnější k jednání? Zasekne se, nebude chtít jednat a pseudoaktivisté tolik přeplněni touhou k medializaci budou poukazovat na špatné chování pana majitele, aniž by sami sobě doznali, že to právě byli oni, kvůli kterým je vše na bodu mrazu.

Naše požadavky jsou – okamžité ukončení prasečí farmy, odvezení prasat, demolice objektů a vyčištění místa od prasečích exkrementů. A potom chceme, aby tady byl vybudován důstojný památník obětem holokaustu – na něj už nechceme asi žádné peníze, to bychom zařídili sami, když nám to místo připraví“, uvedl Brož z KONEXE Týdeníku.cz. To je možná na první pohled sympatické, ale ten pán nemá vůbec ponětí o tom, co dál dělat. Pokud nyní ministři s premiérem v čele říkají, že nemohou ni dělat……potom po podobných defilé před vepřínem, skutečně vláda nic neudělá s odporem majitele velkokapacitního vepřína.

lety_aktiviste
Zdroj:Týden.cz

Uhasínající svíčka konexářů využívá poslední naděje vycházející z vnitřního chaosu Brožovy nevládní organizace. Amatéři bez jakékoli koncepce nedisponující žádným odborným zázemím, zmítající se ve vlastní nevědomosti, opakují další variace podobné těm pobíháním s prasetem na zádech po ulicích českých měst. Současné počínání pouze ilustruje nepotřebnost některých nevládních organizací. KONEXE pouze vyvolává vášně, brojí neonacisty a společnost vůči Romům, přiživuje rasismus, zabraňuje smírnému jednání……. je snad takové jednání organizací podstatou aktivit nevládek?