Romové čelí ve Finsku vyšší diskriminaci než emigranti ze Somálska či Ruska

Severská Evropa dávno není tím čím bývala. Dochází  nárůstu nacionalismu, extrémismus s nenávistí vůči všemu cizímu dostává navrch a stále hlasitějšími bývají protilidské kampaně nejrůznějších xenofobních spolků. Zpráva finského veřejného ochránce práv pro menšiny o diskriminaci Romů hovoří zcela jasně. V zemi tisíce jezer kraluje vůči tamějším Romům diskriminace. 

68 % Romů ve zprávě uvedlo, že mají díky svému etnickému původu zkušenosti s nějakým druhem diskriminace. Jinými slovy, 7 z 10 Romů se každý den setká s nějakým projevem diskriminace. Nejvýraznější je diskriminace při shánění práce, kdy 68 % Romů díky rasismu zaměstnavatelů nemůže ani kdyby se na hlavu stavěli, sehnat požadované pracovní místo. Když Rom zatelefonuje potencionálnímu zaměstnavateli a představí se například romsky znějícím jménem, je okamžitě odmítnutý s tím, že volná pracovní pozice již není k dispozici. K podobné diskriminaci dochází, pokud Rom dorazí na pracovní pohovor. Zaměstnavatel ovíněný xenofobními předsudky okamžitě ztratí zájem o nového uchazeče o zaměstnání a pro etnický původ romského žadatele odmítne s tím, že mezitím, než romský zájemce dorazil na dohodnutou schůzku, bylo již pracovní místo obsazeno někým jiným.

Jsou to právě extrémisté z politické strany Pravých Finů, kdo vehementě, tak jako středoevropští ultranacionalisté, tvrdí, že Romové nepatří do národa a je třeba se jich zbavit. Epocha fašismu v různých obdobách jako rakovina vyrůstá na různých místech světa. Najednou není důležité, jestli to či ono etnikum ve Finsku žije stovky let. Romové nevyhovují bělostnému traumatu “Pravých Finů”, a tak musí z důvodu ideálu severského árijce opustit svou rodnou zemi.

Romové žijí v Čuchonsku, jak se republika jezer a ostrovů dříve nazývala, dlouhých 500 let.  Téměř polovina(54 %) z nich má potíže při shánění bydlení, kdy realitní kanceláře a majitelé nemovitostí mají problém pronajmout nebo prodat byt romskému žadateli o bydlení. Situace je velmi vážná. Zpráva veřejného ochránce práv pro minority odhaluje tmavé pozadí finské společnosti, kdy lidé projevují mnohem vyšší rasismus vůči Romům, než vůči přistěhovalcům ze Somálska, či nedalekého Ruska(diskriminace na trhu práce: Romové: 53,8 %; Somálec: 41 %, Rus: 25 %) . Na Romy je nahlíženo jako na potencionální zloděje, kdy ochranka v obchodě předem sleduje, co Romka dělá, jestli náhodou nekrade zboží. Finští Romové si kvůli rasistickému chování majority předem vybírají, do jakého obchodu půjdou nakupovat.

Průzkumu veřejného ochránce práv pro minority se zúčastnilo celkem na 249 Romů. Téměř polovina z nich potvrdila, že za posledních pět let pociťují zvyšující se diskriminaci ve finské společnosti. Rok co rok se setkávají Romové s diskriminací tam, kde doposud nebyla. Ve Finsku žije přibližně na 10 000 Romů, nadále dalších 3500 finských Romů  žije v sousedním Švédsku. Historie k Romům nebyla příznivá ani na severu Evropy. v 17. – 19. století docházelo v zemi tisíce jezer k pronásledování a následnému mučení i zabíjení Romů. K obratu došlo teprve před sto lety, kdy se zlepšením vztahu mezi finskou společností a Romy začaly zabývat dva státní výbory.

romove_finsko

Cesta od nucené asimilace ke společnému soužití byla velmi dlouhá a je poznamenána obrovskými přehmaty, jež se nyní retrospektivně zobrazují v toleranci k projevům rasismu. Achilova pata finské společnosti se krom jiného, nachází také ve vzdělávacím systému, kdy byly romské děti předem na základě etnického původu umísťováni do speciálních, či zvláštních škol. Zároveň na finských základních školách neexistuje ucelený učební plán, který by děti seznámil s romskou kulturou školou povinné děti.  Diskriminace Romů se projevuje taktéž v rasistickém a diskriminačním jednání majitelů restaurací, obchodů, provozovatelů služeb…….Pokud finské Romky vyjdou na ulici v tradičním kroji, stávají se oběťmi dvojnásobné diskriminaci. Viz. například nevpuštění finské Romky  Diany Nyman oblečené v romském ženském kroji do sálu se snídaněmi v sousedním Švédsku.

Je smutné, pokud kdekoli na světě dochází k projevům diskriminace. 7 z 10 finských Romů jsou oběťmi hloupého smýšlení a chování majority.