Raději být nepřizpůsobivým, než rasistickým čecháčkem

Teorie přizpůsobivosti si zahrává se slovíčky rasismu, nenávisti a neporozumění. Někdo si osvojuje právo označovat to či ono za normu přizpůsobivého chování, aby následně vznikaly označkované části obyvatel jako esence nepřizpůsobivosti. Lidská společnost je ve své podstatě společenstvím podivínů, kdy jedna nenormálnost je považována za správnou, jen proto, že ji vyznává majoritní část obyvatelstva. 

Absurdita médií, kdy zloděj je synonymem pro Roma, rozhodně není normální. Jsou to především média, která svou nepřizpůsobivostí vůči demokracii a humanismu vyvolávají vášně, zlo a násilí. Místo rozžhavených razidel otrokářů používají manipulace mysli. Předem vyvolávají umělohmotný pocit de javu…ten nechvalný pocit nedávno zažitého, se kterým se ve jménu bílé barvy bílého světa musel setkat i ten nejubožejší čecháček v zemi. Neověřené story o jednoaktovkovém příběhu trhají rekordy sledovanosti, aby následně seslaly křehkou demokracii do věčných lovišť.

Zombie nepřizpůsobivosti, saň neskutečných rozměrů, jako specifický druh čecháčkovství, osvobozuje skrytý rasismus a nesnášenlivost na obou stranách pověstné barikády. Romové nesnáší gádže kvůli nepravdivému nactiutrhačství Romů, zatímco někteří čecháčci, nikoli však skuteční Čechové, jásají nad vyslovenou, po dlouhá léta utajovanou, pravdou dennodenních starostí správných žen, správných mužů i správných dětí…..

V jednadvacátém století není prostor pro upgradované verze židovských hvězd na klopách nenáviděných. Pruhované hadry internovaných, zneuctěných žlutou hvězdou neonacisty zastupují nahrážky slovních deviací. Ve světle polopravd, ve světle vzájemného nepochopení, ve světle zapomnění obnoveného fašismu rašínů a kramářů vyrůstají jako houby po dešti nepřizpůsobiví…..Složitá doba si žádá viníky, a tak na pořad dne přicházejí mediální zkratky, kterým porozumí zejména šaškové fašismu lapající se jako mouchy po prázdných místech v politice. Tomio Okamura s ambicemi předního anticiganisty, využije hozené rukavice, aby si vynahradil veškerá příkoří, o nichž po celá léta tak dojemně hovořil.

Jako kdybychom se vraceli ke kořenům stařičkého Československa, kdy je ve jménu modernismu “židobijectví” nahrazeno “cikánobijectvím”…..kdy nesnášenlivost a nepochopení je předností, zatímco ochrana práv představuje nejhorší hříchy zatracenosti. Úsvitářský návrat ke kořenům je návratem ke světu bez práv, kdy skupinka mocných si vytvoří pravidla, aby snáze a jednodušeji mohla plundrovat svět k obrazu svému.

Pokud je nepřizpůsobivost výsledkem xenofobovy představy o světě, poté je pro skutečného Čecha čest nést stigma nepřizpůsobivých. Pokud někdo označuje Romy za nepřizpůsobivé, potom je čest být nepřizpůsobivým, protože nepřizpůsobivost je o něčem jiném, než o rase, barvě kůže, či náboženství.  Pravé češství není o útocích proti Romům, muslimům, homosexuálům, zdravotně postiženým…..pravé češství je něco, o čem nemají současní fašisté, rasisté žádné ponětí. Do české kultury patří kultura židovská, stejně jako kultura romská, polská , slovenská a řada dalších…….protože český národ je národem mnoha etnik, mnoha jiných národností a dohromady tvoří jeden neoddělitelný celek.

Ve skutečnosti neexistují nepřizpůsobiví. Tato teorie nepřízpůsobivosti je založena na hloupém principu, kdy minorita se musí za každých okolností podřídit majoritě a majorita musí vytvářet zákony a společenské kodexy tak, aby upřednostňovala svoje vlastní zájmy před potřebami minorit. Skutečný svět takto nefunguje. Minorita musí dodržovat pravidla majority, zároveň však majorita musí zohledňovat speciální práva a potřeby minority, tak, aby byla zachována specifičnost minorit, tak aby nebyl ničen duch jiné kultury……takový je princip moderního světa…..takový je princip plný vyspělosti, pochopení a touhy žít vedle sebe bez diktování, se společnými hledáními lepší cesty bez nevraživosti…..

neprzpuso

Nepřizpůsobivost je ekvivalentem světa s vládci a poddanými……rasisté, milovníci xenofobie, zastydlí čecháčkové si neuvědomují, že dávno nežijí v temném období středověku. Moderní společenství lidí není o poddaných, ale o rovnocenných partnerech, kdy majorita nemá právo pomocí zákona, či jiného nařízení bortit podstatu jiných etnik, národů, případně náboženských skupin. Čecháčkové se skrytým rasismem v těle i další minoritní rasisté vidí svět úzkým průzorem jednobarevnosti, kdy musíte nutně výt s tím čí oním táborem, protože jinak jste považováni za vyloučené, neschopné packali společnosti. Svět je příliš složitý pro to, aby byl vnímán jako jednoduchá esence jednobarevnosti. A ten, kdo to nepochopí, nachází se v nebezpečí xenofobie, nenávisti a neporozumění.

Raději být nepřizpůsobivým, než rasistickým čecháčkem volajícím po světě jednolitosti. Raději být odlišným, než se ztrácet v pološeru nenávisti naslouchající fašounkům současnosti.