Prima FTV si plete povinnost informovat s ochotou rozšiřovat rasismus

Televize Prima si neuvědomuje svou zodpovědnost ve věci ochrany lidských práv. Plete si povinnost informovat s ochotou rozšiřovat rasismus s etnickou nenávistí, kdy primáčtí reportéři s rasistickým sentimentem v srdci selhávají ve své profesní odbornosti. Zpravodajství, demokratická nutnost informovat, je nahrazeno za béčkové nabádání k nenávisti, protože ti z ubytoven jsou natolik odlišnými a nebezpečnými. Najednou jsou všichni obyvatelé ubytoven bez rozdílů ve jménu generalizací považováni za kriminální živly.

Jako kdyby děti a lidé, kteří nemohou za žádný spáchaný trestný čin v okolí ubytovny, čekali s molotovovem v ruce na tyranizovaného představitele majority. Rubrika Primy FTV  “Kam se jiní bojí” nahrává generalizacím, napomáhá k vytváření černobílého vidění světa, nepřímo ospravedlňuje protiromské pochody a povyšuje xenofobní vidění světa jako správný pohled a společnost. Celostátní médium opět manipuluje cíleně s vědomím diváka, kdy na jedné straně stojí ti špatní nepřizpůsobivci, zatímco nebozí obyvatelé měst, z nichž se mnozí chovají jako kovaní rasisté, představují div ne anděly Páně.

“s cikánama se nedá žít”………….”zavolám všechny extrémisty, který existujou, i kdyby byla světová válka, už nikdy nedopustim k tomu, aby tohle tady bylo”

Reportáže uváděné v rubrice “Kam se jiní bojí” nejsou nezávislým proudem informaci, ale obyčejným hereckým uměním reportérů, kteří svým tónem hlasu vědomě poukazují na to, že každý obyvatel ubytovny je zloděj kšeftující s železem. V tónu  novináře je citelná preference k čecháčkovskému šovinismu, kdy se nezávislý reportér snaží přehrávaným, vyumělkovaným hlasem poukázat bez sdělení všech souvislostí na absurditu místa, z něhož byly pořízeny záběry pilotního dílu chystané série reportáží vytvářených zejména na přání rasismem ovíněných spoluobčanů republiky. Jak se zdá, soudě podle chování reportéra, Bohumil Roub je výborným průvodcem podobných rádoby zpravodajských formátů.

Šlégrova parta neschopných odpadlíků Vandasovy DSSS organizující se do spolku Českých lvů kdysi vytvořila web, na kterém mohli lidé posílat fotky, videa s Romy

cesti_lvi
Zdroj: web Českých lvů

……Prima FTV nyní vytváří projekt, kde sice formálně nejde jen o Romy, ale zároveň se jednostranně operuje s termínem “nepřizpůsobivý” jako s označením zejména Romů……není náhodou primácký  “Kam se jiní bojí” tak trochu uhlazenou verzí šlégrovských variací na rasismus? Lidé mohou posílat své zážitky s “nepřizpůsobivými” posílat do televize formou emailů, k dispozici je telefonní číslo…….oba dva projekty neonacistů a celostátní televize si jsou svou podstatou velmi blízké. Oba dva požadují zasílání, sdělování “zážitků” s “nepřizpůsobivými”, tedy potažmo s “cikány”, “Romy”…….., viz. slova Bohumila Rouba z níže uvedeného videa: “máte také problém s nepřizpůsobivými občany? Bojíte se ve vlastním domě, či bytě? Volejte, pište. Třeba příště budeme točit zrovna u vás“.

Televize svým přístupem dává možnost k rozšiřování smyšlených příběhů, kdy se jednotliví lidé s rasistickým přesvědčením rozhodnou pomocí medializací řešit osobní, sousedské spory, kvůli kterým si stěžovatel může vymyslet tu, či onu zápletku, příhodu, v níž je “nepřizpůsobivý” Primou FTV ztvárněný do podoby Roma, vždy viníkem těžko ověřitelného činu. Viz. událost chlapce v Břeclavi, kde si mladík napadení vymyslel kvůli krytí svého “artistického kousku” na panelákovém zábradlí.

Problematika sociálně vyloučených lokalit je velmi složitá a trivializace z rukou médií pouze nahrávají rasismu, posluhují násilí a bezpráví páchaném na nevinných, velmi chudých spoluobčanech. Lidé žijící v ubytovnách si nezaslouží být hromadně označováni za feťáky, zloděje, rváče, bordeláře……Prima FTV vytváří jednotné generalizace, na základě kterých jsou pochody extrémistů a neonacistů vedeny proti celému etniku a nikoli vůči konkrétním kriminálníkům, zlodějům, raubířům a násilníkům……celostátní médium ta svým přístupem podporuje právě takový generalizační postup proti všem, nikoli proti jmenovitým, proviněným osobám.

Projekt nazvaný jako “Kam se jiní bojí” staví svou podstatu na nevraživosti majority vůči Romům, kdy rasisté dostávají příležitost k prezentaci svých závadných postojů.

Televize s celostátním dosahem se rozhodla být nefér. Několik jedinců schopných zdevastovat ubytovnu, byt nebo dům prohlašuje za většinu obyvatel z ubytoven. Chce snad vedení televize další protiromské násilí a pochody v některém z českých měst a vesnic? V reportáži se hovoří o zničení ubytovny, aníž by se reportér zmínil o tom, komu ta ubytovna patřila. Vůbec se nezmínil, proč samospráva nereagovala na situaci v místě reportáže. Nikdo v onen okamžik nepoukázal na to, kdo jsou majitelé realitních kanceláří majících v majetku ubytovny. Pravděpodobně ve jménu mediálních manipulací stačí pro autory pořadu, když se poukáže na herny a bazary……není přeci důležité, kdo tyto podniky a společnosti vlastní.

prima_tv

Bohumil Roub sice možná svým reportérským neuměním v rubrice “Kam se jiní bojí” vyhovuje apetitu rasisty, xenofoba, čecháčka s rasistickým smýšlením…..už méně však vyhovuje objektivitě, kvůli které by měl svou zpravodajskou činnost vykonávat. Éterem poletují slova o “nepřizpůsobivých”, zatímco se zapomíná na chyby státu, kraje, místních politiků…..objektivní práce profesionálního novináře nemůže být postavena na domněnkách

….. v obci byla ubytovna, ta však je zdevastovaná a nyní, když ji opět někdo koupil, lidé se bojí o bude dál……….už i v tomto je cítit manipulace zavánějící rasismem.

Reportáž měla vyvolat v lidech strach z příchodu Romů……opět se jednalo o mediální démonizaci minority

Je smutné, pokud se média jako supi vrhají na téma ubytoven, sociálně slabých, sociálně vyloučených oblastí jen kvůli sledovanosti, protože tím velmi často podporují rasismus spojený s démonizací minorit

[embedplusvideo height=”460″ width=”540″ editlink=”http://bit.ly/1hHcMZh” standard=”http://www.youtube.com/v/DBXT1jKBTqk?fs=1″ vars=”ytid=DBXT1jKBTqk&width=540&height=460&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2528″ /]