Neonacisté z Česka po dlouhé době závidí těm z Německa

Neonacisté z Česka po dlouhé době závidí těm z Německa. Před eurovolbami tam Nejvyšší soud rozhodl o zrušení již dříve snížené 3% hranice pro vstup do Bruselu. Jedno jediné rozhodnutí odvolávající se na svobodu politického zápolení otevřelo dveře extrémistům, kteří se nyní na rozdíl od těch z Prahy, nemusejí strachovat, zda osloví dostatečný počet voličů.  Nabízí se zcela prozaická otázka: co má větší přínos pro demokracii…….je to ochrana společnosti před kralováním extrémismu, nebo připuštění i těch nejmenších a často extrémistických ke správě státu, kraje, v tomto případě evropských záležitostí?

Německá NPD si od rozhodnutí soudu slibuje minimálně získání jednoho nebo dvou křesel. Malé strany odjakživa volají po zrušení jakékoli regulace ve volbách. Nedávno po něčem podobném volal například předseda Romské demokratické strany, který ještě před parlamentními volbami viděl ve snížení 3% kvótě vyšší šance pro strany minorit. Rozhodnutí soudu oslabuje sílu demokracie, vystavuje ji povětrnostním náladám extrémismu. Do popředí se bez ohledu na kvalitu demokracie Německa dostávají euroskeptické partaje, které mnohdy za svou euroskepsi ukrývají pouze propagaci rasismu, islamofobie, náboženského extrémismu, homofobie a dalších negativních projevů společnosti.

Volební zákon ve federálním Československu z roku 1990 zaváděl 5% volební práh bez ohledu, zda se jednalo o stranu, či koalici stran. Teprve v roce 1995 byly stanoveny různé volební práhy pole toho, zda se jednalo o politickou stranu nebo koalici. Pro jednu politickou stranu byl zachován 5 % volební práh, pro dvoučlennou koalici 7% práh, pro tříčlennou 9% práh a vícečlennou 11% práh……..V roce 2000 byly opět změněny volební prahy. Pro jednu stranu byl zachován 5 % práh, pro dvoučlennou koalici byl zaveden 10% práh, pro tříčlennou 15% práh a pro vícečlennou 20% práh. Tyto volební prahy platí v Česku dodnes.

Odstranění jakékoli limitace ve volbách je možné pouze tehdy, pokud je v zemi zakořeněna dobrá politická kultura, pokud stát jako takový je schopný a ochotný tvrdě a nekompromisně postihovat jakékoli projevy nesnášenlivosti. Je takové Německo? Bylo by takové Česko? Určitě nebylo. Stačí se podívat na rozhodnutí soudů, na vystupování politiků, na celkový obraz společnosti, kde se jako zhoubný nádor hlouběji a hlouběji zakořeňuje obrozený český fašismus. Odstranění procentních bariér v Česku by způsobilo obrovský chaos, kdy by moc radikálů rostla mnohem rychleji, kdy by extrémní struktury byly ještě mnohem jistější.

Německý přístup k volbám nabízí jmenovitě podílení se na věcích evropských euroskeptické straně Alternativa pro Německo, Pirátské straně, bavorské straně Svobodných voličů, Ekologické demokratické straně a již zmiňované kamarádce české DSSS, německé NPD.

V tomto případě by Německo nemělo být vzorem pro Českou republiku, protože bychom si podkopali i ty elementární zbytky demokracie, jaké doposud máme. Extrémisté by neměli ani omylem dostávat šanci, protože sesílají krůček po krůčku společnost do hlubokého středověku, v němž každý kdo není věřící v katolické křesťanství a nesouloží s osobou opačného pohlaví je kacířem, jehož je nutné pranýřovat, zesměšňovat a mučit div ne ve vařící oleji……

Volební kvóty jsou nezbytnou součástí neúplně fungující demokracie, kdy zanedbatelné množství extrémisticky smýšlejících spoluobčanů ztratí faktickou moc ovlivňovat pomocí svých zástupců veřejné dění v politice. To ovšem platí pouze tehdy, pokud voličská oblíbenost xenofobních partají či jiných politických uskupení nepřesáhne zákonem stanovenou hranici. Poté ani tato bezpečnostní pojistka neposlouží coby zábrana před extrémisty. Viz. Okamurovo svítání, které díky populismu, lezení po zádech anticikanismu napojeného na nenávist vůči všemu “cizáckému” získal nadlimitní počet hlasů. Ale i v tomto stavu procentuální omezení volitelnosti má své opodstatnění před těmi nejradikálnějšími požadujícími zplynování, otevřené násilí. Pro ty tu platí volební kvóty, protože takto ostře nenávistně smýšlejících lidí tolerujících střílení lidí na ulici je sova nad dvě procenta.

volby

Extrémisté si velmi rádi hrají na milovníky demokracie…….své požadavky na odstranění volebních prahů odůvodňují tím, že v demokracii by měl dostat šanci každý………ihned se považují za každého a nikoli za extrémní zjev, který by měl zmizet šmahem ze stolu všech předvolebních možností.

Rozhodnutí německého nejvyššího soudu nebylo moudré a napomáhá tak k roztříštěnosti Evropské unie, kdy poroste moc euroskeptického extrémismu reprezentovaného rasisty, xenofoby i náboženskými fanatiky. Ano, měla by se zavést debata, zda v České republice nesnížit 5% volební kvótu na nižší, lépe dostupnou třeba pro politické organizace menšin. Zároveň by se při takových debatách nemělo zapomínat na to, že nová kvóta by měla být natolik nízká, aby umožňovala menšinám podíl na moci ve státě a zároveň by neměla být až tak drasticky nízká, aby umožnila dobrý život extrémistům.