Nebeská setnina neležela pod kříži, to ví přeci i ten hlupák

Byl nádherný jarní den, kdy sluníčko zářilo na zelený pažit klátící se pod náporem sto sedmi nepohřbenců nebeské sotni ukrajinského nacionalismu.  Vzduch se tetelil blahem pod kopyty Svobody, jež se rozhodla rozvinout křídla mezi vršovickými domy místních domorodců. Černá s bílou, signalizující white power moc dneška, nahradila rudočerný patos smrtící lásky Štěpána Bandery, k němuž se modlí nejeden účastník setkání.

Z khaki mundůru rozburácených majdanů mnozí přispěchali na slavnostní akci nejvyššího významu, na níž černé tyčky v pozadí podpíraly nestabilní bílý kříž azbukářů. Plešatí farníci unzáckého sepětí se přidali k vlasáčům a společně za podpory diplomatů z Čech i milované ukrajinské Svobody v Pravém sektoru zavzpomínali na hrdinské činy amatérských osvětlovačů, pyromanů a pyrotechniků potemnělého Kyjeva.

V proluce poblíž křižovatky ulic Moskevská a Ruská zasévači pravdoláskařství, modrovlasí šmloulové s rudými soknami na nohou jako znovuobjevení klauni hloubili do půdy svých předků brázdu antiruské, nelidské nenávisti omlouvající zločiny vrahů volyňských Čechů. Jako kdyby tisíce mrtvých, nehybných, do studen naházených obětí tyranie, pro přisluhovače nacionálních přivandrovalců nikdy neexistovaly. Místo esesáků, SD komand pověstných  brutalitou na širých pláních Ukrajiny, symbolicky pohřbívali psychicky vysílení aktivisté zla do vyprahlé půdy předků novodobé kindernácky oddaně sloužící jako psi u boudy Šuchevičově nenávisti vůči všemu ruskému,  demokratickému a lidskoprávnímu.

ukrajina_cechy
Zdroj: internet
bandera_cesko
Zdroj: Pražský zpravodaj

UNA-UNSO dostala v Uhlířově přepisu formát neškodných nacionalistů, romantických bláznů, jež byli za svou bohabojnou činnost neprávem zabiti rukou strašného režimu. Běsnění extrémistů z ukrajinských ulic se z facebookové zdi Uhlířovců na několik hodin přeneslo do trpké reality dokazující, že i dnes zastupitel městské části dokáže ve jménu fanatismu přesvědčit pány politiky o prospěšnosti projevení úcty přeshraničním nacionalistou, s nimiž byl člen Kozlova bratrstva nejednou spatřen na demonstraci

Za přihlížení médií. Za účasti bývalého ministra zahraničních věcí, za účasti představitele ukrajinské vlády extrémistů byla státnost hostitelské země Čechů seslána jako plápolající Hindenburg přímo tisíc mil pod zem.

knize_zajnullin
Na fotografii Oleg Zajnullin v uniformě banderovců , opodál poslanec – kníže Schwarzenberg

Co by na celou roztodivnou veselici řekli váleční veteráni, jimiž se Uhlíř a jeho okolí tak rádo ohání? Skuteční hrdinové nasazovali životy, když kousek po kousku bortili hákový kříž, aby o několik desetiletí později veřejně na prostranství hlavního města republiky jiní Čechové s osádkou zahraničních nevděčníků oplakávali novodobé banderovce……..pravděpodobně by ani dnešní staříkové s metály na hrudi neváhali a naplivali by hololebcům, ukrajinským nacionalistům přímo do obličeje za jejich opovážlivost a neskonalou drzost, se kterou vydávají fašounky za partnery dekomunizace společnosti.

zanullin_praha
Zdroj: internet
Zdroj: Facebook, Překlad textu ze statusu Olega Zajnullina(toho holohlavého v černém na pravé straně výše uvedené fotky): “Heil žijící sociálně- nacionalistické revoluci”

Občanské sdružení Start Vršovice poskytlo území k dehonestaci boje proti fašismu, aby jako clona před zraky vnímavých zapůsobila činnost Dekomunizace.cz následovaná Ukrajinsko Evropskou Perspektivou vedenou nacionalistkou Galinou Andrejcevou. Co bude následovat příště? Sejdou se na stejné proluce esesáci v dobových uniformách? Když už se občanské sdružení z Vršovic odhodlalo propůjčit zelený trávníček k uctění padlých neonacistů, možná bude stejně vstřícná, pokud o podobný smuteční akt požádá některé ze sdružení milovníků hákových křížů. A co rovnou nevytvořit z místečka mezi doby Pražanů pietní oblast neonacistů a extrémistů, kde si můžou přijít zaplakat všichni hajlovači z okolí?

Dnes se číslovaly kříže, zítra se mohou vzdávat nejvyšší pocty strážcům nacistických lágrů. Jedním z uctívaných nepohřbenců byl také člen nacionální ukrajinské armády UNA-UNSO, Michail Žizněuski, mezi neonacisty používal přezdívku Loki.

Ukrajinská nacionální armáda, neboli UNA-UNSO(Ukrajinské národní shromáždění – Ukrajinská nacionalistická sebeobrana)  není vůbec spolkem studentíků a nevinných mladíků. Je to elitní spolek hrdlořezů s elitním vojenským výcvikem. Adepti tohoto uskupení se podílejí na ozbrojených útocích, podílejí se na vraždách v kavkazských zemích…vyznávají neonacismus, antisemitismus, nesnáší komunismus, Rusko a minority .jejich rejstřík je poměrně rozsáhlý. Původně byla UNA-UNSO založena kvůli posílání mladých “bojovníků” do Abcházie a Čečny. Po roce 1997 se spolek pod plány Vytovyče, Škila změnil ve dvojúčelový projekt teroristické organizace a legitimní politické strany. Od roku 1998 až do dnešních dnů je nacionální ukrajinská militarzovaná strana UNA-UNSO přísně neonacistickou.

Je třeba podporovat ukrajinské nacionalisty, kteří na facebooku projevují neonacistické cítění? Je třeba podporovat ukrajinské nacionalisty zakládající v Česku jedno občanské sdružení za druhým? Takoví lidé by neměli v Česku být. Takové lidi tady nepotřebujeme, protože sami máme velmi vážné potíže s extrémismem.

Zdroj některých fotek: Pražský zpravodaj