Národovci jsou hloupá, tupá zvířátka

Národovci jsou hloupá, tupá zvířátka s nepřeberným množstvím duševních úrazů hledající jistotu v nejradikálnějších obdobích české historie, kdy husitští radikálové, coby práčata katolického sektářství, kosila ve jménu práva vyznání pod obojím  germánské rytíře jednoho po druhém. Pomocí nejrůznějších doktrín ukrývají tito nadlimitní milovníci všeho českého vývěsní tabuli xenofobní nesnášenlivosti, kdy všechno nečeské je mnohonásobně horší, špatné a hodné leda tak absolutního pohrdání. 

Typický vlastenec dle koloritu novodobých fašistů pije pouze české pivo, jí české jídlo a nakonec náročného, prací překořeněného dne, pomiluje jenom českou holkou, protože všechno české je také tisíckrát hezké. Každý správný, nacionalismem ovíněný Čech pociťuje absolutní náklonnost a úctu k historii předků, a proto bez jakýchkoli debat podporuje fašistické srazy “praslovanských sjezdů”, protože staří slované stoprocentně ve zdevalvované mysli nacionála požadovali čistotu národa a rasy ve jménu dalších pokolení. Díky podobnému přístupu k historii ožívají ve společnosti nejrůznější árie na Národní Front Castistů, jež jako první po revoluci natřel německý nacismus do slušivějších  barev českého neofašismu. Od té doby všechno nacistické může být také vším českým, stoprocentně národoveckým.

Správný čecháček s vlajkou naruby nepotřebuje okolní svět, protože si ve všem vystačí naprosto sám. Mezinárodní instituce jsou minimálně podezřelé, nebo naprosto odporují českým zájmům. Proto také žádný echt kovaný nacionalista nebude souhlasit s existencí Mezinárodního měnového fondu, Organizace spojených národů, či Evropské unie. Takové spolky jsou pro ně semeništěm zednářství, všežidovské moci eskalující v nadvládu bohatých elit následovanou nenasytnými bankami ovládanými strýčkem Samem nebo modrožlutou Unií z Bruselu. Nacionalista myslí samostatně a není ovlivněný mainstreaovými médii, a proto na první dobrou volí teorie o Novém světovém řádu vedle oddanosti ke katolické víře, za své další náboženství, ve jménu jehož klidně sáhne po zpochybňování holocaustu následovaném prosazováním zásad eugeniky. Každý, kdo zpochybňuje takový typ uvažování, je přihlouplým národovcem pokládaný za ovci neschopnou samostatného myšlení.

Vláda každého státu, pokud si dokáže udržet moc, je u národovce pokaždé legitimní vládou bez ohledu na lidská práva, či politiku daného státu, protože čecháčkovský nacionál vyznává zvířecí pudy, jímž kraluje právo silnějšího, které musejí slabší bezpodmínečně dodržovat. Z pohledu takové filosofie ztvárňují menšiny role slabších, a proto se musejí podřídit diktátu silnějších, tedy převládající majority. To je alfa i omega národoveckého smýšlení,  ve kterém český představuje pouze ekvivalent slovanský, bílý a křesťanský. Všechno ostatní je slabší a pokud nebude slabší dodržovat diktáty silnějších, je ve slovech národovce označován za nepřítele národa, s nímž se musí společnost jednou provždy razantně vypořádat. Není tu místo pro humanismus a lidství, protože tyto hodnoty vyznávají pouze slabí a silní nediskutují, ale zvysoka diktují. Proto jsou lidská práva ve jménu moci silnějšího považována za naprosto zbytečná, protože omezují silnějšího v jeho nekonečném diktátu nadvlády. To je také důvod, proč nejrůznější národovecké politické strany i spolky volají po ukončení zákonů ochraňujících a prosazujících lidská práva minorit.

Správný, Orlíkem odkojený a Ortelem na životě udržovaný národovec pociťuje sympatie ke všem katolickou víru vyznávajícím diktaturním režimům světa, protože tyto vlády nepodléhají moci USA, OSN a Evropské unie. Velkým nepřítelem národovce je islám. Ten podle mysli nacionalisty proniká do Evropy a krůček za krůčkem se ji snaží ovládnout a přeměnit v jeden veliký islámský velestát. Islámskou imigraci podle přebělených myslí národovců jednotlivé státy úmyslně podporují pod zástěrkou multikulturalismu, a proto každý správný nacionalista odmítá cokoli multikulturního, v očích xenofoba nebezpečného a nečeského. Islám odporuje učení starých Slovanů, a proto je toto náboženské směřování pokládané za nepřátelské, agresivní, útočící na základy čistoty národa.

Nacionalista udělá cokoli proto, aby takové zlo v Evropě vymýtil všemi dostupnými prostředky.Proto také zakládá antiislámské organizace, jako je například Czech Defence League, kde se stoupenci národoveckých hodnot ve jménu katolického sektářství sjednocují k “boji” vůči jinověrci s půl měsícem ve znaku. Podporuje se zákaz staveb muslimských modliteben, veřejně se vytvářejí hony na multikulturní prvky výuky na školách, podporuje se zákaz nošení nikábů, burek a dalších ženu zahalujících druhů oblečení. Takoví národovci pokojně řadující pod neotřelým spoluvedením docenta Konvičky na jedné velmi tenké větvi pořádají mimo jiné také “hrdinské”, stoprocentně národovecké, antimultikulturní akce promazávání klik muslimských modliteben. Krom toho velmi rádi sdílejí myšlenky dalších stejně neotřelých národovců z WhiteMédií.

ortel1

Inu, národovec, neboli nacionalista moderně nazývaný také jako vlastenec, nemá ve své podstatě s vlastí pranic společného. Pouze touží zmenšit své hluboké duševní trauma pomocí nenávisti ke všemu odlišnému.