Náměstek karvinské primátorky navrhuje sociální darwinismus jako řešení sociálních otázek

Starosta městské části Brno střed, Mgr. Libor Šťástka v nováckých Střepinách poslal nezaměstnanou Milenu Plachou na úřad práce, aby si  místo pracovní pozice ve velkoskladu Amazonu vybrala mezi některými z nabízených 1300 volných pracovních pozic. Politik si dovolil něco naprosto neskutečného. Utahoval si z potenciálního voliče, dokonce dal najevo, že jako městský zastupitel vůbec nerozumí sociální politice……zesměšňování nezávidění hodné situace majoritářky zcela správně vyvolalo vlnu opovržení. Reagovala by média s diváky stejně nekompromisně, pokud by starosta rozdával nepraktické rady stejně staré Romce? Proč politici v případě Romů volí nejčastěji nástroje populismu ve spojením se sociálním darwinismem?

Mediální nevyváženost, hloupé a trapné hry na obhajobu zájmů majority je v médiích čím dál více viditelná. Televize se opře o drzého politika, vyvolá několik dílů na pokračování, aby nadržený divák dostal další dávku nacionalismu, v němž “bílá” padesátnice bojuje za svá sociální i společenská práva garantovaná ústavou,demokracií……….televize je s ní. Moderátorka zcela správně kritizuje zástupce lidu za jeho absolutní nekompetentnost.

Proč se stejnou dávkou objektivity nevystupují reportéři a média vůbec v případě romské komunity? Proč u romského nezaměstnaného také média nejednají naprosto stejně?

Pokaždé, když se jedná o řešení sociální problematiky, ihned se novinář s politikem shodují v tichém mlčení, případně letmým přikyvováním na kontroverzním návrhem, protože se neuvažuje o majoritě. Slova a výsledné návrhy řešení se otírají o Romy, vůči kterým má značná část majority silnou averzi. Souhlas s potíráním Romů a veřejné ponížení na úroveň vyžírků přináší kýženou sledovanost, takže vyváženost a ochrana lidských práv v onen daný okamžik nesehrává vůbec žádnou podstatnou roli.

Romové přeci neradi pracují a využívají sociální dávky, parazitují na sociálním systému, a proto je třeba ve vyšším zájmu, když televizní reportér mlčí a poukáže pouze na nemožnost všech Romů. Postačí chudá Romka s dítětem v náručí…..tím, že řekne, aby se systém sociálních dávek ponechal tak jak je, pouze ideologicky podtónem dokreslí domnělou pravdu darwinistických všeumělů.

Přitom Romové mají právo využívat sociální systém tak jako majorita. A Rom na sociálních dávkách je morálně i lidsky na stejné úrovni jako majoritář na sociálních dávkách. Oba dva jen využívají to, na co mají ze zákona nárok.

Pravděpodobně Prima FTV trpí význačným odlivem diváků, jinak by se neodhodlala podporovat pomocí svých reportáží rasismus s etnickou nenávistí.  V dalším z dílů “Kam se jiní bojí” přišli autoři reportáží s kontroverzním návrhem náměstka karvinské primátorky Mgr. Petra Bičeje z ČSSD. Ten zcela ve světle populismu navrhuje, aby stát přispíval pouze na určitý počet dětí. Pomocí sociální péče se nepřímo bude nejchudším, obyvatelům sociálně slabých oblastí diktovat kolik mají mít dětí. Pan náměstek aplikuje zásady sociálního darwinismu, kdy se pomocí sociálních dávek podporuje určitý sociální model a těm, co reprodukčně modelu nevyhovují stát na “nadbytečné děti” nepřispěje. Magistr Bičej tak zcela mylně v médiích za tichého souhlasu reportéra navozuje atmosféru, že by s takovou politikou státní kasa ušetřila a navíc by počet Romů “ubyl”…ano, oficiálně je plán pana náměstka určený na všechny chudé a obyvatele ubytoven bez rozdílu barvy pleti, jenže již z reportáže je patrné, že  náměstkova úvaha je primárně zaměřena pouze na Romy.

Není možno, aby se děti neustále rodily do kultury chudoby. Není přeci možné mít pět dětí a třeba i šesté dítě a přitom žít třeba i na ubytovně“; komentuje Bičej svůj velmi podivný návrh. Reportér Bohumil Roub bez jakýchkoli vytáček dodává: “náměstek karvinské primátorky chce prý změnit skutečnost, že stát ročně vydá desítky miliard korun na sociální dávky, a ty pak končí třeba v hracích automatech nebo v kapsách majitelů ubytoven. Kteří vybírají obrovské nájmy. Příjemci dávek ale takový návrh odmítají

Proč reportér nepoukázal na to, že se jedná o populistické, těžko uskutečnitelné a nic nešetřící řešení? Proč se nezastal obyvatel ubytoven? Zatímco na Nově reportérka správně stojí na straně občana a poukazuje na nedostatky politikova navrhovaného řešení, na Primě reportér dělá doslova pravý opak. Jako papoušek zopakuje darwinistické myšlenky nepřímého řízení plodnosti nejchudších, zatímco v divákovi vzniká mylný dojem, že právě takové řešení konečně rozlouskne zacyklený kruh sociálního vyloučení.

Nikdo se v reportáži neptá: “a kdo bude určovat kdo je chudý?”, “kdo a podle jakého klíče bude stanovovat počet dětí, na něž sociálně slabí dostanou peníze?”, “a kdo se bude o ty “nadbytečné děti starat, když rodiče na ně peníze nedostanou?”. V rychlosti tyto pochybnosti mohly bez potíží klidně zaznít. 

Ústavní péče je jednou z nejdražších a zároveň z nejméně citově vyvážených druhů péče. Sociální darwinismus se mimo jiné vyznačuje odlidštěním objektů vybraných k sociálnímu inženýrství. Děti ve slovech pana náměstka ztrácejí lidskou podstatu a stávají se objektem “státních škod”, kdy nepečovat o nedospělé jedince společnosti je najednou považováno za chybu současnosti a budoucnosti, ale za naprostou samozřejmost, protože v mysli politika je péče o “nadpočetné děti” ryzí starostí rodičů, protože ti měli před početím zamýšlet nad další plozením dětí. Možná se člen ČSSD vzhlédl v návrzích Čínské komunistické strany, jež před nedávným časem diktovala předem určený počet potomků. Opět je vytvářeno ze sociálně slabých semeniště asociálů, jako kdyby vyšší počet dětí ve spojení s chudobou znamenal předpoklad pro gamblerství, či alkoholismus.

karvina_primaftv
náměstek karvinské primátorky Mgr. Petr Bičej

Neřeší se majitelé ubytoven. Dokonce se nikdo nezmínil o lichvářích. Zároveň nepadají žádné věty o lenosti měst, jež ve své neskonalé naivitě raději neřeší otázku sociálně vyloučených. Rozvazují spolupráci s neziskovým sektorem a neposkytují v reportáži kritizovaným lidem žádnou podporu vymanění z a asociálního typu chování, kterým zdaleka netrpí každý obyvatel sociálně vyloučených oblastí.

[embedplusvideo height=”460″ width=”540″ editlink=”http://bit.ly/1n55Z3H” standard=”http://www.youtube.com/v/ZfaaNxrMB3U?fs=1″ vars=”ytid=ZfaaNxrMB3U&width=540&height=460&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5553″ /]