Klára Samková upadá stále hlouběji do své zaručeně neromské černé duše

Úsvit přímé demokracie nejsou žádní humanisté. Jebavá, jako jedna z kandidátek do Bruselu, organizuje v cukrárně podpisové petice proti emigrantům, zatímco želízko v ohni, pokrevní neromka Klára Samková, pokračuje ve virtuálních útocích vůči Romům. Chvilkami to skutečně vypadá, jako kdyby běloskvoucí právnička sváděla se čtvrtinovým Japoncem, Korejcem a polovičním Čechem  prapodivné turnaje vnistrohnutářského zápolení o chaloupku strýčka Toma.

Třtinová pole s bičem otrokáře nahrazují úderná hesla doprovázená nejroztodivnějšími výtvory dlouholetých přátel. Tak například 12. dubna 2014 Klára Samková sáhla  po slovech českého emigranta momentálně žijícího ve Spojených státech amerických, Oty Ulče. Ten jako správný národovec a vlastenec ze zámoří používá ke svému neliterárnímu umění nástroje politické korektnosti. Jako kdyby se  Ulč se Samkovou dlouho hledali, až se našli.  Ti dva rozhodně nejsou hodně přejmenovaní a pozměnění, a proto si mohou ve jménu Bruselu dovolit prakticky cokoli.

Písmena čechoameričana sázená jedno vedle druhého přivádějí lidskoprávní aktivisty k několikanásobné mrtvici, ale takový rasista, extrémista, neofašista a všeobecně opěvovaný čecháček se skrytým smyslem pro rasismus si přijde na své. Klára, i když sama má ze vztahu s Romem Veselým jednu dceru, nevynechá jakoukoli příležitost, aby národu nezopakovala zaručené  pravdy o svém “etnicky čistém” původu.

Možná i tentokrát podlehla právem políbená vůdkyně úsvitářů do Bruselu svodům mysli a skrze plodnost pronikající do textu Ulče podává další ukryté svědectví svého neromství. “Cikáni mají extrémní rozmnožovací schopnost” a Klára samotná má pouze pouze jedno jediné dítě, poloviční Romku. Za každou cenu je dobré hýčkat potenciální voliče kouzlem jistoty. Většina zájemců o svítání nad krajinou totiž pochází z luhů a hájů extrémismu, a ti by velmi neradi volili kohokoli s romským původem. Už tak tak stačí diskutabilní původ šéfa s asijského vzevřením, nyní složitě komplikovaný milostnými zápletkami xenofobně laděné Samkové.

S přibližujícím se termínem voleb roste chuť po europoslanecké jistotě, a tak se Tomio s Klárou propadají  hlouběji a hlouběji do nitra vyráběné nenávisti, v níž je nejdůležitější poukázat, že Úsvit přímé demokracie si za každou cenu stojí za ultrapravicovým tónem přihnědlosti. Vytahují se z rukávu místo králíků fašizující texty rakousko-uherského mocnářství o tom, jak “cikán slepici hospodyni ukrad”,  recyklují se slova z podobenství Národní strany, Romové se v zájmu politiky posílají do neexistujících končin světa……dokonce jsou na světlo světa vytahováni vrazi a maniaci minulosti, kde v očích neromské Samkové ani Adolf Hitler nevyřešil romskou otázku k dokonalosti.

samkova_screen

Úsvit přímé demokracie se stále více podobá díky svým prominentům v seskupení ultranacionalistů, extrémistů, kdy je je v rámci politické korektnosti správné uvažovat například o Adolfu Hitlerovi nikoli však jako o vrahovi milionů, ale jako o muži, jemuž se nepodařilo vyřešit romskou otázku. Klára Samková tak v jednom jediném komentáři klidně nepřímo připouští, že zplynování, mučení a vraždění kvůli rasovému původu je jedním z nástrojů řešení pověstné romské otázky, protože v rámci politické cesty do výšin není správné přemýšlet, zda takový čin je nebo není správný.

Uvědomuje si stejná Klára Samková, že její dcera je poloviční Romka? Reagovala by stejně politicky korektně, pokud by v plynové komoře viděla obličej své dcery? Cítila by se poté stejná Klára Samková dobře, kdyby její dcera kvůli vyřešení tzv. romské otázky přišla o život? Paní politička, právnička a právní zástupkyně Tomia Okamury přemýšlí o Romech jako o něčem hypotetickém, nelidském, bezduchém, aníž by si uvědomila, že hovoří také o své vlastní dceři. Dokázala by se Klára Samková dívat na dceru jako na problém národnostní? A přemýšlela taktéž stejná Klára Samková nad národnostní problémem, když souložila s Romem? Cítila již tenkrát ten neskonalý odpor suchopárného odmítání jako národnostní odpor, kdy Češka Samková zplodila dítě s Romem Veselým?

samkova_iko

Klára Samková je příklad člověka, který dokáže v případě osobních úspěchů klesnout ještě níž a níž na dno morální neexistence. Takoví lidé by neměli být voleni, ale zatraceni v totálním zapomnění.