Je třeba nezapomínat na odkaz Martina Luthera Kinga. Je třeba bojovat za lepší svět.

4. dubna 1968 z rukou tajných agentů zemřel Martin Luther King. Jeho datum narození je ve Spojených státech amerických státním svátkem. Nejhorší období segregace, které by bez mrknutí oka připustili libertariáni Machovy strany(ne)svobodných, je naštěstí v zemi pruhů a hvězd minulostí. Přesto všechno rasismus jako zhoubná rakovina nevyhynul. Jih Ameriky je stále xenofobní, soudy rozhodují v rasově laděných rozsudcích……tresty smrti jsou podle statistických údajů nejčastěji vykonávány na chudých afroameričanech…..Spojen státy americké se značně změnily k lepšímu, existují černošští soudci, politici, lékaři, vědci…….

Černoši mohou jezdit s majoritou ve stejných autobusech. Městské parky a veřejné prostory nejsou rozděleny podle černé a bílé……Amerika v šedesátých letech a její současná obdoba……to je obrovský posun k lepšímu, doslova nesrovnavatelnému posunu kupředu, kde lidská práva afroameričanů mají milionkrát větší zastání, než tomu bylo před více jak čtyřiceti lety. V americké společnosti na jedné straně stojí zákony, aby na straně druhé chudší černoši museli čelit ohrožení rasismu i diskriminace jako takové. Bohatí a vysokoškolsky vzdělaní afroameričani unisono řeknou, že ve Spojených státech rasismus a diskriminace neexistují. Zatímco ti chudí se středoškolským, či základním vzděláním řeknou, že rasismus i diskriminace stále existují a kralují nad ulicemi jednotlivých městských čtvrtí.

Jak by se na dnešní Ameriku díval samotný Martin Luther King? Měl by zajisté radost z přeměny Ameriky, z přeměny zákonů, z právního zrovnoprávnění černochů před majoritou. Zcela určitě by nesouhlasil s hysterickým vzepětím Bushovy administrativy, kdy každý muslim je předem pokládaný za teroristu, nebezpečného tvora s výbušninami kolem pasu. Zcela jistě by nesouhlasil se špiclovacími plány Národního bezpečnostního úřadu, kdy každý bez rozdílu a pleť, či vyznání je pokládán za potencionálního teroristu, jehož je třeba odposlouchávat, sledovat…..zcela určitě by nesouhlasil s nacistickými praktikami CIA, kdy zadržení lidé ztrácejí lidská práva, aby mohli být ve jménu hospodářsko-politických zájmů týráni, mučeni, unášeni……

Pravděpodobně by Martin Luther King poukázal na to, že síla demokracie je nejvíce viditelná v nejtěžších okamžicích národní historie, kdy roste největší chuť mstít se domnělým nepřátelům státu. Demokracie je především o dodržování a obhajování práv minorit. Demokracie je také o dodržování a ochraňování práv pachatelů trestných činů……Martin Luther King před mnoha lety volal po nenásilném odporu vůči segregaci a stejně tak by zajisté hovořil o boji proti extrémismu. Svět potřebuje  debatu o odzbrojování, o rasismu, o násilí i stále zvyšujícímu se extrémismu, jež si za svůj přebírají různé politické strany. Demokracie nepotřebuje podporu zbrojního průmyslu, k němuž sáhla nacionální strana Jiřího Janečka. O to víc je smutné, pokud tento lobbing lajkem odsouhlasí romský kandidát do eurovoleb Rastislav Lučanský,

OK_strana

Obhájce lidských práv, slovutný pan King, by zcela jistě kroutil hlavou nad zpackaným celospolečenským vývojem v zemi praotce Čecha. Roste extrémismus u minority, kdy každý Čech je předem rasista a slizký tvor, proti němuž je třeba vystupovat. Roste extrémismus v majoritě, kdy politické subjekty oživují český fašismus v němž část Čechů nejsou považováni za Čechy, ale naprosté cizáky, pro které je nutné vymýšlet nové typy segregací, třeba v podobě bájných Romistánů.

king

Je třeba podle učení Martina Luthera Kinga změnit myšlení, kdy není rozhodující posuzovat ostatní podle barvy pleti, kdy není správné používat násilí, kdy není správné sdružovat se do závadných part, kdy není správné strkat všechny do jednoho pytle…..Situace v České republice je diametrálně odlišná od té americké v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století….přesto všechno je zároveň lehce blízká…….nemáme tu oddělené autobusy, plavecké stadiony a parky, přesto ve společnosti existuje velký rasismus. Přesto existuje státem tolerovaný rasismus, podivné rozsudky soudů, kdy o nestrannosti lze s úspěchem pochybovat. Chaos, rozpad lidskoprávních organizací……prosazování fašizace společnosti…..to všechno je velmi blízké segregaci v Kingově éře boje za lidská práva.

Je třeba nezapomínat na odkaz Martina Luthera Kinga. Je třeba bojovat za lepší svět.