Aktivisté podali žalobu na Primu FTV i stížnost na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání

11.4.2014 televize FTV Prima odvysílala reportáž z obce Staré Ždánice na Pardubicku.  V této reportáži došlo k vyvolávání strachu z Romů.  Generalizace hromadné viny sehrávala prim, zatímco reportér, pan Bohumil Roub, pouštěl svou ochotu nad jednobarevným viděním světa na špacír. Televize Prima si neuvědomuje svou zodpovědnost ve věci ochrany lidských práv. Plete si povinnost informovat s ochotou rozšiřovat rasismus s etnickou nenávistí,  kdy primáčtí reportéři s rasistickým sentimentem v srdci selhávají ve své profesní odbornosti.

Takový postoj a chování celostátního média je velmi nebezpečným mementem, protože zavádí generalizaci a rasismus jako jeden z normálních způsobů smýšlení o demokratické, lidská práva dodržující společnosti. Není divu, že se aktivisté z facebookové skupiny Proti projevům nenávisti, rozhodli věc nenechat být a pomocí trestního oznámení a oznámení u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, celou věc řeší. Média by si měla uvědomit, že jejich úkolem není rozšiřování etnické, či rasové nenávisti.

Trestní oznámení podané na redaktora FTV Prima:

Věc: oznámení o skutečnostech nasvědčující spáchání trestného činu

Dne 11.4.2014 televize FTV Prima odvysílala reportáž z obce Staré Ždánice na Pardubicku. Za reportáží stojí redaktor (tedy zaměstnanec této stanice) pan Bohumil Roub a kontrolu měl provádět pan Jan Punčochář (šéfproducent zpravodajství) a Jitka Obzinová (šéfredaktorka publicistiky a zpravodajství). Reportáž si můžete prohlédnout na adrese: http://youtu.be/DBXT1jKBTqk . Touto formou bych vás chtěl požádat o prošetření skutečnosti zda-li v dané reportáži nebyly porušeny následující paragrafy trestního zákona 40/2009sb.:

§ 184 Pomluva

V reportáži je uvedenou, že obyvatelé ubytovny „za sebou nechali spoušť“, ukradli veškeré kovové předměty a při pobytu zde brali drogy. Dle vyjádření policie ale neexistuje příčinná souvislost mezi pobytem obyvatel a stavem ubytovny dnes. Tzv. zdevastováním ubytovny (jak zde bylo nazváno) se nikdo z orgánů činných v trestním řízení nezabýval. Rovněž však neexistuje souvislost mezi kriminalitou v obci a všemi zde bydlícími osobami. Reportáž je vedena v duchu tzv. kolektivní viny, kdy za zdevastováním ubytovny mohu všechny osoby nazývané nepřizpůsobivými. Tímto nepravdivým jednáním dle mého jednání mohl redaktor televize způsobit těmto lidem ujmu při hledání nového bydlení.

 

§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

Tato reportáž je jednoznačně zaměřena proti skupině osob. Minimálně v jednom případě bylo v reportáži explicitně použité slovo „Rom“. V jiných případech mluví redaktor o tzv. „nepřizpůsobivých“ lidech tedy označením osob používaný v souvislosti převážně s romským etnikem. Na závěr reportáže mluví též redaktor o chystané kampani cílené proti této skupině osob a žádá občany, aby hlásili problémy vyloženě týkající se jen této skupiny osob. Jsem přesvědčen, že tímto jednání se redaktor dopustil podněcování nenávisti vůči skupině osob.

§ 357 Šíření poplašné zprávy

V reportáži se redaktor zmiňuje o strachu obyvatel z určité skupiny obyvatel jako celku. Tímto dle mého názoru rozdmýchával strach z této skupiny nejen v obci ale i kdekoliv jinde kdy víceméně z reportáže vychází, že samotná existence ubytoven je problém. Rovněž zde naráží na neověřené spekulace, že ubytovnu se chystá někdo koupit a znovu ji zprovoznit. K tomuto tvrzení neposkytl jakýkoliv důkaz ani vyjádření správce insolventního řízení. Jsem přesvědčen, že tímto jednání záměrně šíří strach z možného příchodu tzv. “nepřizpůsobivých” bez ohledu o koho se jedná. Jeho jednání tedy dle mého názoru může být chápáno jako šíření poplašné zprávy.

 

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka

V této reportáži se rovněž mluví o skupině extremistů, kteří v obci pořádali demonstraci. Po celou reportáž je o této skupině mluveno v pozitivní kontextu čímž došlo dle mého názoru k projevu sympatií s tímto hnutím.

V Praze dne 15. dubna 2014

 Oznámení podané na Radu pro Rozhlasové a televizní vysílání:

stiznost_rade