Izrael v rozporu s mezinárodním právem prodává nemovitý majetek palestinských uprchlíků

Politika diskriminace a rušení volebního práva v Izraeli nadále pokračuje. Upozorňuje na to ve své zprávě  nevládní lidskoprávní organizace Adalah zabývající se ochranou lidských práv arabské minority v zemi Davidovy hvězdy. Rasismus, bezbřehá xenofobie s nepochopitelnou nenávistí vůči všemu nežidovskému se stala stavebním klíčem k uchování Izraele jako státu Židů. Tuto teorii hlásá hned několik telavivských náboženských učenců, politiků, ale také vysoce postavených osob známých zejména veřejného života. 

Nejvíce viditelná je xenofobie v oblasti zákazu stavby budov v okupovaných územích. Arabští obyvatelé oddělení zdí nemají šanci získat jakákoli povolení. Ta jsou rozdávána židovským osadníkům, kteří v rozporu s mezinárodním právem obsazují území patřící Palestincům. Ze strany Izraele se jedná především o nezákonnou válku o vodu, úrodnou půdu, území, kdy jsou původní obyvatelé záměrně vládou šikanováni, okrádáni. Netanjahuova vláda se k minoritám chová opravdu drasticky. Viz. zacházení s Falaši, beduíny, Palestinci, místními Romy, černochy a ostatními arabsky hovořícími obyvateli.  Izrael, i když sepsal mezinárodní dohody a úmluvy na ochranu lidských práv, nemá uzákoněnu speciální legislativu, v níž by byla zakotvena ochrana práv minorit.

Izrael začal zabavovat pozemky nejprve palestinským uprchlíkům, kteří zemi opustili dobrovolně, nebo z donucení po nátlaku ze strany izraelských obranných sil a poloteroristických bojůvek, jež na území nově vzniklého státu operovaly. Smírčí komise Organizace spojených národů pro Palestinu (UNCCP) odhaduje, že tímto způsobem Tel Aviv zestátnil od roku 1964 na 700 000 hektarů půdy. Stát také zkonfiskoval na 120 000 hektarů půdy náležející vnitřně vysídleným Palestincům(lidí bez domova umístěných v uprchlických táborech uvnitř Izraele). Vnitřně vysídlenci byli násilně armádou donuceni k opuštění jejich vesnice, domů a příbytků.

V průběhu roku 2013 ILA(Israel Land Authority:  státní organizace dohlížející na řádné užívání státem vlastněných pozemků,  v současnosti spravuje na 93 % izraelského území) zveřejnila tendry na výstavbu přibližně 3883 bytových jednotek v nelegálních osadách. Oproti tomu bylo vydáno stavební povolení na  3 547 bytových jednotek všem arabským obyvatelům Izraele.  Jen pro porovnání, na okupovaném území za zdí žije na 1,2 milionu lidí oproti půl milionu nelegálních osadníků, kteří narozdíl od osadníků žijí v nuzných podmínkách polorozpadlých domů. Stavební povolení není navíc na okupovaném území vydáváno od roku 1967. Takže veškerá povolení vydávaná Arabům, jsou povolení pro lidi žijící na okrajích izraelských měst. Podle odhadů je 2,5 % území Izraele obýváno Araby. Z toho vyplývá, že každý rok je třeba 12 000 bytových jednotek pro arabské obyvatele Izraele. Izraelem povolený počet stavebních povolení je nedostačující a je neméně tři a půl krát nižší, než by ve skutečnosti měl být. Před více než 10 lety, v roce 2003 , vyšetřovací komise uznala, že ILA provádí diskriminační politiku vůči arabským občanům.

Zničení palestinské mléčné farmy

 Humanitární organizace Adalach uvádí, že v roce 2013 bylo v rozporu s mezinárodním právem Izraelem vydáno na 84 výběrových řízení na prodej majetku palestinských uprchlíků. Stejně tak Adalach odhalil, že v roce 2009 ILA začala s prodejem nemovitého majetku palestinských uprchlíků, a na tuto skutečnost upozornila výše jmenovaná organizace zasláním dopisu do ILY, v němž aktivisté požadovali zastavení prodeje nemovitého majetku palestinských uprchlíků. Prodej ve svém důsledku de facto znamená zbavení vlastnických práv původního majitele. V letech 2007 – 20013 stát Izrael v rozporu s mezinárodním právem prodal více než 750 nemovitých majetků palestinských uprchlíků.

Zničený palestinský dům izraelskou armádou

 ILA pokračuje v diskriminaci arabských komunit ve věci přidělování pozemků pro průmyslové a komerční zóny.V roce 2013 ILA publikovala zhruba 44 nabídek pozemků pro zřízení průmyslové zóny v židovských obcích(z toho 7 má být zřízeno v nelegálních osadách). Ani jedna z těchto nabídek nebyla určena pro arabskou komunitu. V letech 2009 – 2013 ILA publikoval 13 nabídek pro vytvoření komerčních a průmyslových zón v arabských komunitách. Za tu dobu bylo zřízeno na 292 průmyslových zón určených pro nearabské obyvatele Izraele.

Tel Aviv se dopouští diskriminace měl by přestat s okrádáním a obíráním lidí v nouzi.