Fico prosazuje názory katolického sektářství, zatímco ukazuje na sektářství jiné

Nutkavé hledání jistoty není výrazem opravdové víry, ale má kořen v potřebě přemoci nesnesitelnou pochybnost. A to je důvod, proč jsou lidé v sektách. Pochybují o sobě a svou pochybnost chtějí zničit členstvím v náboženských sektách, kdy jasný řád a přesně daný způsob chování požadovaný Bohem pomáhá bojovat s nesnesitelnou pochybností. Sekta má zájem na tom, aby její členové zůstali “dětmi”, a to jak ve smyslu duševní, tak duchovní zralosti, protože dětská mentalita je pro ni z hlediska ovládání nejvýhodnější. 

Sekty jsou charakteristické zejména tím, že na vrcholu stojí charismatický vůdce, který je přesvědčen o své nadlidské moudrosti. Sekty obsahují zejména autoritářskou mocenskou strukturu, neměnné zákony lživě odkazující se na Bibli…….lidé by si měli uvědomit, že jistým druhem sekty je také římskokatolická církev, jež se v zájmu byznysu často staví proti lidským právům v rozporu s učením lásky Krista, o které tak často náboženští představitelé hovoří. Člověk přestává být člověkem, lidskou bytostí, jen proto, protože neodpovídá drakonickým, rádoby konzervativním hodnotám sektářského souručenství. Homosexuálové nejsou božími ovečkami, protože neodpovídají kostnatým, nemoderním a protipřírodním potřebám každého z nás.

Zatímco se Fico bez problémů podřizuje dogmatům náboženského sektářství a slibuje prosazení manželství jako jediný možný svazek mezi mužem a ženou, bez problémů odkazuje na méně vítané a méně známé sektářství Andreje Kisky. Na pořad dne se dostávají Scientologové, zatímco extrémofilní požadavky velmi dobře přijímaných katolíků nepředstavují v očích médií žádné nebezpečí. Prezidentské klání s sebou přináší absurdní situaci, kdy jeden typ sektářství není špatný, zatímco ten druhý je totálně out. Mediální ovlivňování společnosti zcela správně poukazuje na nezdravé sektářství scientologů, zatímco sektářství katolické církve vedoucí k odmítání podstaty člověka, vedoucí k porušování lidských práv, jsou pomíjeny jako podružné.

Jaká by měla být role médií ve sporu Fico versus Kiska? Měla by být nestranná? Měla by odmítnout sektařinu katolíků, jako stejně tak sektařinu scientologů? Staletími zažitá církev bohatnoucí na utrpení druhých nemůže být pokládána za méně nebezpečnou, než ta, jež vznikla před několika desítkami let. V teoretické rovině se jako společnost nacházíme v zajímavém okamžiku, kdy není důležité, co ve skutečnosti sektou je nebo není. Média sledují především to, co za sektu obecně pokládané je a co není. Politické debaty kandidátů na prezidentský úřad obhajující konzervativnost, nelidskost a sektářství římskokatolické církve jsou novináři ledabyle zaznamenány, zatímco titulky tištěných a internetových médií rozebírají osobní insultace, hloupé prupovídky jednotlivých lídrů jako jednu z nejdůležitějších informací prezidentského klání.

fico_prezz

Katolická církev má jedinečné postavení mezi mnoha Slováky. Mnoho z nich pokládá extrémofilní požadavky sektářského smýšlení za zcela normální ochranu staletých hodnot Evropy. Ztrácí se podstata člověka ve jménu bezejmenné ochrany hodnot Evropy, o nichž naprostá většina lidí neví vůbec nic.  Společnost v katolickém kolektivismu, v podpoře katolického sektářství, nachází jistotu, identitu a ztrácí ty největší pochybnosti, protože je tu vždy Bůh jako voodoo panenka zosobněný v kněžském kléru služebníků nejlépe organizované sekty tisíciletí.

Pokud Robert Fico veřejně vystupuje jako ochránce hodnot katolického sektářství, je stejný člověk morálně způsobilý poukazovat na domnělé sektářství jiných? Prezidentské volby na Slovensku vykazují známky absurdity, kdy pro mnohé Slováky je bezproblémový kandidát s xenofobními, islamofobními a katolicko-sektářskými názory, zatímco Andrej Kiska se stává absolutně nepřijatelným kvůli domnělým vazbám se scientology. Patrně všichni zapomněli na Gorilu, jejímž aktérem byl také Robert Fico.