Adam B. Bartoš zakládá novou klerofašistickou partaj

Adam B. Bartoš předposlední zářijový den před davem zvědavců a nadšenců snil o nacionálním socialismu. Vyzýval k brzdě posílající národ do šedivé minulosti nenávisti, aby v prvních dnech následujícího roku zkusil zhmotnit své myšlenky fašismu v realitu. Hlavním otloukánkem a devizou budoucích úspěchů v Bartošově politice je multikulturalismus, rasismus, boj proti homosexuálům a minoritám následovaný notnou dávkou antievropanismu. Antisemita stejně zarputile bojující proti muslimům vyráží mezi ultrapravicové přátele. 

Extrémismus bují a nejrůznější existence zkoušejí své štěstí skrze přetvoření ultrapravicové mapy Česka. DSSS a další notoricky známé extrémismu blízké straničky jsou ohrožovány nováčky, jež využívají následovného chaosu ke svému prospěchu. Jako jedna z prvních vzniká O.K. strana Jiřího Janečka následovaná Republikou Otto Chaloupky. Do třetice všeho zlého se do klubu ultrapravicových inovátorů přidává pitoreskní postava Adama B. Bartoše se svou zatím neregistrovanou partají “NE Bruselu – Národní demokracie“.

bartos

ODS je z hlediska obrany národních zájmů mrtvá strana. Konzervativní a euroskeptičtí voliči si však nemusejí zoufat. Jejich zájmy až dosud nikdo nehájil. Dva týdny před kongresem ODS však vznikla konečně nacionalistická strana, která se před Bruselem hrbit nehodlá, která má jako svůj první a hlavní bod programu vystoupení České republiky z EU a která jde ještě dál – má ambici pomoci silou svých zástupců vyslaných do Bruselu Evropskou unii společně s podobně orientovanými stranami ostatních zemí bez milosti – rozbít.

Všeobecně se totiž v letošních volbách očekává výrazné posílení protievropských stran, které posilují snad ve všech členských zemích EU. V České republice takový hlas dosud chyběl. Čeští národovci si ale nechtějí nechat ujít příležitost podílet se na historickém okamžiku demontáže EU, ke kterému se schyluje a jdou tudíž do voleb se značkou “NE Bruselu – Národní demokracie“.

úryvek z příspěvku Adama B. Bartoše: Nechť si Fiala se Zahradilem sní své panevropské sny. My jdeme EU rozbít

Je přímo tragikomické, že si ultrapravicové subjekty přivlastňují do názvů demokracii, i když proti ní vedou neustálý boj. Adam B. Bartoš se pokouší o hry podobné kouskům Jana Valenty, v němž je novodobý extrémismus vydáván za pokračovatelské snahy národních buditelů. Vzkřísí se veteš buditelství, aby se noví samozvaní buditelé mohli nazývat hrdiny současnosti. Oni neobhajují ultrapravicové hodnoty, protože navazují na dávno pronášené pravdy. Co na tom, že veškeré návaznosti s buditelstvím devatenáctého a začátkem dvacátého století jsou jen pohádkami fantazírování. Adam B. Bartoš Zatáhne za brzdu, pojmenuje nepřátelé “národního socialismu”, možná využije údajů ze svého Seznamu pravdoláskařů……

“Zároveň jsem ale přesvědčen, že pouze volbami a pouze ryze demokratickými prostředky se zápas o zachování naší země vyhrát nedá.

Pronárodní síly, bez ohledu, že takovýto postoj bude kritizován, nebo karikován, by měly přemýšlet nad tím, jak se domoci vlády v této zemi i jinými prostředky než volbami….”

Adam B. Bartoš, svatováclavské shromáždění 29.9.2013

Předsedou nov partaje má být Adam B. Bartoš, kolem něj se mají podle dostupných údajů ve straně pohybovat nechvalně známý Bátora. Povídá se, že právě pro něj bude v nové straně speciální místečko. Bartoš je známý především svými krajně pravicovými, až fašistickými názory:

Řešení není podle mě ještě více demokracie…….naopak popřemýšlet, zda nežijeme až příliš v jejím zajetí. Řešením není zeštíhlování státu a rušení státních institucí a úřadů. Ale je třeba si říci , že je třeba v některých oblastech naopak posílení role státu……….například takový majetek vyvlastnit.

Řešením není rozšiřovat volební právo na ještě mladší ročníky, ale naopak ho omezit a nebojím se říci, že některým skupinám ho třeba i dokonce vzít.

Řešením není odstraňovat veškerou diskriminaci, ale naopak v mnoha ohledech je účelné diskriminaci ponechat a možná tam, kde byla zakázána ji znovu zavést. Řešením není ještě více rovnosti, ale naopak záměrné a cílené zavedení nerovnosti například ve věci platového ohodnocení muže a ženy

Adam B. Bartoš, svatováclavské shromáždění 29.9.2013

Místopředsedou strany je Ladislav Zemánek. Sám o sobě je podivnou osobností. Jeho svatou trojici tvoří Vlast, Víra a Tradice. Podobné názory má také Semínův klerofašistický spolek D. O. S. T.

bartos
Zdroj: Facebook
bartos
Zdroj: Facebook

Ladislav Zemánek je pravidelným přispěvatelem na Bartošův Euportál. Svým naturelem směřuje k ultrapravicovému Bartošovsky zahnědlému vidění světa. Zemánek přispívá také do Hájkova Protiproudu. Ten bude také členem zatím virtuální straničky. Kromě Hájka bude podle informací v Bartošově partaji také František Karel Ladislav(na internetu vystupuje jako Karel Kubrt) následovaný dalšími extrémisty, neonacisty a fašisty. Ultranacionální povaha Zemánkovy povahy je nejvíce viditelná v úvahách o neomarxismu, kdy nacionalismus představuje jednu z možných cest budoucí politiky.

bartos
Zdroj: Facebook

Evropská unie je Bartošem a Zemánkem vnímána jako zlý protektor, proti němuž se relikvie ultrapravice pokoušejí ve jménu nehumanistických hodnot bojovat.

“Děsivý je tak především nástup ideologie feminismu, politické korektnosti, gender a homosexualismu a ruku v ruce s tím jdoucí útok na rodinu a tradiční hodnoty vůbec, který je výše zmíněnými jmény symbolizován.

Ale to není vše. Zvrácenost a zlo obsažené v chystaném kabinetu je ve skutečnosti ještě hlubší a obludnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Vedení Národní demokracie disponuje důvěrnými informacemi, které zpochybňují morální integritu některých navržených kandidátů a to tak dramaticky, že jde za jakoukoli hranici současných veřejně přijímaných etických norem.
Minimálně dva navržení kandidáti na ministra trpí výraznými a nebezpečnými sexuálními úchylkami (bisexualita se silnými sadistickými sklony v případě prvním, nedoléčená pedofilie v případě druhém).”; uvádí Ladislav Zemánek ve svém dlouhém “tiskovém prohlášení”

Extrémisté se chopili šance, aby zaútočili nejen proti minoritám s méně rozšířenou sexuální orientací. Tak jako Hájek a mnoho dalších promotérů ulrapravicového vidění světa, vystupují v “NE Bruselu – Národní demokracie” proti jakýmkoli svobodám. Být proti lidským právům, nazývat homosexuály buznami, brojit proti Evropské unii a hájit právo neonacistů na rozšiřování jejich ideologie, obhajovat rasismus a odmítat jiné, než katolické náboženství……to je pro aktéry z D.O.S.T. projevem konzervativního smýšlení.

Říkáme Bruselu tvrdé, jasné a nekompromisní “NE”. A spolu s vlastenci z ostatních zemí jdeme tomuto židozednářskému konceptu sloužícímu k zotročení národů zasadit smrtelnou ránu.

Adam B. Bartoš: Nechť si Fiala se Zahradilem sní své panevropské sny. My jdeme EU rozbít

Zatím si nezaregistrovaná Bartošova partaj založila webové stránky http://nebruselu.cz/ . Ty jsou podle výpisu z databáze Whois registrovány na Krištofa Kindlera z Prahy 7.

narodni_demokracie

Krištof Kindler bude nejspíš Kryštofem Kindlerem, místopředsedou z klerofašistického Práva a Spravedlnosti. Kryštof Kindler také kandidoval v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny na kandidátní listině volebního bloku Hlavu vzhůru. Doména přihlášená na místopřesedu klerofašistů, ve straně také najdeme neonacisty, fašisty a další extrémisty……inu, nová partaj Adama B. Bartoše je opravdu národoveckým uskupením, akorát, že s národem nemá pranic společného.

 Politickým program nazývá Bartoš akčním programem. Prozatím mají jejich nedemokratické plány osm bodů:

1) Bezodkladné vystoupení České republiky z Evropské unie. Revize všech norem vnucených Bruselem
2) Znovunabytí národní suverenity a nezávislosti, vymanění země z nadvlády nadnárodních organizací a nadnárodních korporací
3) Ochrana tradičních hodnot jako je rodina či manželství. Zrušení registrovaného partnerství, žádné manželství ani adopce dětí pro homosexuály, zamezení obchodování s dětmi, zákaz propagace homosexuality a dalších úchylek.
4) Lidský život musí být chráněn od početí do přirozené smrti. Zákaz propagace potratů.
5) Zpřísnění pravidel pro činnost zahraničních nevládních organizací na území České republiky. Postavení tajných spolků pracujících proti státu mimo zákon.
6) Zastavení nekontrolované imigrace do České republiky. Asimilace nejen muslimských, ale i dalších nepůvodních náboženských a etnických menšin. Žádná pozitivní diskriminace.
7) Zákaz propagace multikulturalismu. Podpora české národní kultury a umění. Zastavení výprodeje českého národního bohatství do zahraničních rukou, opětovné získání kontroly nad tímto bohatstvím.
8) Zastavení zadlužování státu u mezinárodních bankéřských klanů. Vyrovnaný státní rozpočet. Stop exekutorským mafiím.

Program budoucí strany je jasně klerofašistickým mámením, kde podstata člověka, humanismus a touha na ochranu lidských práv totálně chybí. Mnoho plánů je nerealizovatelných, protože odporují mezinárodnímu i národnímu právu. Zákazem potratů by Česká republika pouze dospěla do polského tmářství, kdy jsou ženy nuceny cestovat po Evropě, podstupují rizikové potraty jen kvůli klerofašistickému tmářství, k němuž se “NE Bruselu – Národní demokracie” tak vesele hlásí.

bartos

Svým protiimigračním etosem vyhovuje Úsvitu přímé demokracie, především advokátce Samkové, která se před časem vyslovila pro úplné zastavení migrace do Evropy. Adam B. Bartoš byl za svou loajalitu k Zemanovi a jeho podpoře v prezidentských volbách pozván na Hrad, to ovšem nutně neznamená, že stejný Hrad pomůže klerofašismu do bruselských výšin.  17. února 2014 zatím neregistrovaná strana představí médiím své první tři kandidáty do květnových eurovoleb. Předem je jisté, že těmi kandidáty budou persony ultranacionalismu a klerofašismu blízcí například k extrémnímu D. O. S. T.

Bartošovy klerofašisté si myslí, že mají naději na úspěch…….naštěstí se pokoušejí o nemožné, protože slušní lidé klerofašismu nikdy šanci nedají.