Nepotřebujeme ministra pro lidská práva. Potřebujeme ochranu lidských práv

Vláda Bohuslava Sobotky uvažuje o zřízení nového ministerstva pro lidská práva. Oním vyvoleným má být senátor Dienstbier. Kontroverzní politik poslouží sociálním demokratům k dalšímu plýtvání penězi daňových poplatníků. Zřízení ministerstva představuje nemalé náklady s pochybnými výsledky. Tato země nepotřebuje nové instituce. Zakládání organizací, potažmo ministerstev samo o sobě nevyřeší neblahý stav lidských práv. V současnosti lidská práva na vládní úrovni ochraňuje zmocněnec pro lidská práva…….vládní ansábl podkopával nohy plánům, kašlal na finanční zajištění projektů, stavěl se podivně k vytváření právních norem……očekává snad někdo, že se ochrana lidskosti zvýší s novým ministrem v pozadí i popředí?  Myšlenka vytvoření ministra pro lidská práva není žádnou novinkou. Stačí si vzpomenout na Džamilu Stehlíkovou, Michaela Kocába…..dokázali tito “lidskoprávní” ministři zvýšit ochranu minorit? Dokázali snad snížit nárůst extrémismu? 

Samotná Topolánkova vláda, za níž díky přičinění Strany zelených vznikla nová ministerstva, brala nové ministry jako poloviční členy vlády. Mnohé projekty naopak přispívaly k protiromským náladám, nevytvářela se dostatečná legislativa k upoutání humanismu do vyšších sfér. Ostatně, ani za vlády sociální demokracie nedošlo nikdy v historii k výjimečnému posunu v otázkách lidských práv. Většina plánů a nařízení vyzněla doztracena. Ministerstva byla okrasnou obálkou pro média, jež najednou mohla “básnit” o lidskoprávní vládě nakloněné k celospolečenskému řešení, například sociální problematiky. Nikdo nerušil ghetta, nikdo nepřemýšlel o průlomových řešeních, nikdo nenavrhoval smysluplnou dlouhodobou koncepci ochrany lidských práv, nikdo nevyřešil problematiku sociálního bydlení…..

Nepotřebujeme populismus, ale ochranu lidských práv

Nečasova vláda po té Topolánkově, lidská práva upozadila do míst nepotřebnosti. Celých dvacet let politici v médiích hovoří o ochraně lidských práv, aby v případě vyvolání nepokojů ze strany neonacistů prosazovali populistická řešení v rozporu se zásadami humanismu, spravedlnosti a lidských práv. Změní se snad postoj politiků zřízením velmi drahých ministerstev? Praha jako nějaký koordinátor……to je další ze špatných řešení. Místo, aby Sobotka přemýšlel o posilování místních, regionálních organizací…..místo, aby přemýšlel na posilnění pozice terénních pracovníků……místo, aby zahájil diskusi o přetvoření organizace práv, tak raději volí nového ministra.

Především je třeba zamezit zneužívání příspěvku na bydlení ze strany podnikatelů je pouze začátek ke zlepšení. K celkovému zlepšení je třeba změnit sociální systém aby se pracovat vyplatilo. Je třeba znovu vytvářet bytový fond sociálního bydlení(nejideálnější by bylo, pokud by takový bytový fond vycházel z fondu současného. Stavba nových bytů může vést k vytváření nových ghett. Na duhou stranu je otázkou, zda v současnosti existuje dostatečně velký počet potenciálních bytů určených k sociálnímu bydlení ). Je třeba se sociálně slabými občany dále pracovat například s pomocí asistenta(ten by měl být nezávislý na městu. Nyní je městem placen a pracovněprávně spadá pod pravomoc měst, které může negativně ovlivňovat práci asistenta v neprospěch jeho klientů). Zároveň stav vzájemných vztahů mezi bydlištěm sociálně slabého a radnicemi by se měl změnit v dialog a nikoli v diktát. Je třeba v blízkosti většího výskytu sociálně slabých spoluobčanů provozovat nízkoprahová volnočasová zařízení, případně vytvářet různé socializační programy(například projekty na zvýšení finanční a právní gramotnosti, projekty základů práce s počítačem, projekty orientující se na základy administrativy……..) . Vláda by měla konečně začít něco dělat s diskriminací minorit na pracovním trhu a celkově by mělo dojít k posílení hodnot lidských práv ve společnosti například pomocí různých projektů. Konečně by se stát měl uchýlit k inkluzivnímu vzdělávání, které až doposud není schopný rozjet…..to všechno je třeba pro zlepšení situace……

Politici, tedy i současná vláda, vytvářejí z ministrů probouzeče a nikoli řešitele, či pomocníky řešení nastalé situace v České republice. 

Úřad zmocněnec pro lidská práva existuje jako poradní orgán vlády. O jeho zřízení se zasloužil Petr Uhl. Zmocněnec pro lidská práva, pokud chtěl, měl přístup k ministrům. Byl závislý na vůli politiků a pokud nekonal v souladu s vládou, byl odejit. Ale to samé se může stát s novým ministrem. Pokud by Lidový dům chtěl opravdu řešit lidskopávní otázku, dosadil by na pozici ministra odborníka na lidská práva. V osobě Dienstbiera je vidět, že nový pan premiér vytváří obálkové funkce, jakýsi image, který vytváří ideu, nikoli však praxi.  Koalice nepotřebuje silného a zodpovědného řešitele ochrany humanismu, lidských práv a zásad slušné společnosti.

Ministr pro lidská práva v minulosti, jak již bylo řečeno, přispíval k radikalizaci a napětí, nevytvářel smysluplná řešení a pokud přeci jen k nějakému dospěl, následující řešení nebylo akceptováno vládou, případně bylo okleštěno tak, aby nemohlo  ve větší míře přispět ke změnám.

Lidská práva nejsou “jen o Romech”. Lidská práva jsou o zdravotně postižených, o migrantech, o starých a nemocných lidech, o bezdomovcích, o náboženských svobodách……příznivci vzniku nového ministerstva poukazují na to, že zmocněnec vlády často vystupuje jako “odborník na romskou problematiku”, zatímco nový ministr takto jako člen vlády vystupovat nebude…..takové tvrzení je hloupé. Je taktéž hloupé prosazovat ochranu lidských práv “pouze” jako ochranu práv Romů…takový přístup vede díky častému rasismu většiny majority k napětí a podpoře ultranacionální scény……

 cssd1

Lidový dům nepotřebuje speciálního ministra k tomu, aby nová vláda navázala větší spolupráci s obcemi při řešení sociální problematiky. To může dělat  bez ministra pomocí zmocněnce Úřadu vlády. Bohuslav Sobotka si nejspíš není jistý v ochraně lidských práv, chce podporu občanských organizací, chce umlčet pomocí image ochránce lidských práv, i když navrhované řešení nic nepřináší….ba přímo naopak umožňuje vládě oblast lidských práv ještě více zanedbávat. Jakými organizacemi se nový ministr obklopí?