Jihočeská univerzita se distancuje od islamofobního docenta Konvičky

Jihočeská univerzita se distancuje od xenofobního, sprostého a islamofobního docenta Konvičky. O neentomologických zálibách pana docenta jsme se na serveru Hrebenar.eu zmínili v jednom z předcházejících článků. Je zcela správné,  že se vzdělávací instituce, na níž islamofobní entomolog bádá a vyučuje, rozhodla veřejně pro ochranu lidských práv. Akademické prostředí by mělo být založené na humanismu, náboženských svobodách a úctě k člověku. Hulvátské, doslova konfliktní chování vyvolávající nenávist vůči muslimům těmto zásadám odporuje. Je nanejvýš nevhodné, pokud na veřejně vzdělávací instituci vyučuje stoupenec extrémistické Czech Defence League. 

Islamofobně naladěný kantor je ostudou nejen této školy, ale také celé akademické obce, jež by se měla po vzoru rektora Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera, od postojů extrémismu zcela distancovat.

Rektor Jihočeské univerzity původně své veřejné prohlášení k docentu katedry zoologie Martinu Konvičkovi sepsal v mnohem hrubším tónu. Veřejně větou:  ” Důrazně se distancuji od xenofobních a rasistických výroků kolegy Martina Konvičky….poukázal na nenávistné chování, a to se stoupenci islamofobie Konvičkovi nelíbilo, proto se také uchýlil k vyhrožování  rektoru  Grubhofferovi trestním oznámením:

Proto musím žádat Vás, abyste ono veřejné obvinění mé osoby z “xenofobie a rasismu”, stáhl, respektive mi zcela konkrétně ukázal, které mé výroky “xenofobní a rasistické” jsou.

V opačném případě se budu nucen hájit všemi legálními prostředky – ne protože by mi to činilo radost, ale protože mi nic jiného nezbyde. 

Kvůli vyhrožování trestím oznámením rektor Grubhoffer své prohlášení změnil v mnohem jemnější a diplomatičtější verzi.

Finální znění stanoviska rektora Jihočeské univerzity k výrokům docenta Martina Konvičky:

Vážení návštěvníci, čtenáři a přispěvovatelé facebookových stránek Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

v souvislosti s erupcí konfliktních, nepřátelsky laděných a hulvátských výroků kolegy Martina Konvičky, respektive výroků opatřených jeho jménem, se za sebe i celé vedení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích důrazně distancuji od těchto jednoznačně soukromých aktivit pana kolegy Konvičky. Jihočeská univerzita je otevřenou vzdělávací a výzkumnou institucí, která si zakládá na čilých mezinárodních vztazích včetně zahraničních mobilit studentů a akademických pracovníků. Zakládáme si na tom, že naše univerzita je svobodnou a demokratickou institucí otevřenou všem bez ohledu na etnickou, rasovou či náboženskou příslušnost. Velice mě zneklidňují nejenom stupňující se hulvátsví prezentovaných výroků v konflikních diskusích, ale též společenské nebezpečí těchto nepřátelských projevů. 

Libor Grubhoffer
rektor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Takový člověk poškozuje dobré jméno Jihočeské univerzity. Na této škole studují také zahraniční studenti. Jak se tito lidé musí cítit, když na stejném vzdělávacím institutu vystupuje na velmi vážených pozicích silně islamofobní člověk?  Martin Konvička není jen obyčejným extrémistou v řadě. Je jednou z významných osobností českého islamofobního hnutí.

Na Martina Konvičku je například registrována doména Czech Defence League czdl.cz

konvicka

Czech Defence League(CZDL) je extrémistická organizace o níž se zajímá například Bezpečnostní informační služba. Islamofobové organizovaní v CZDL jsou považovaní za velmi vážné bezpečnostní riziko v České republice. O činnost CZDL se taktéž zajímá protiextrémistické oddělení Policie České republiky. Skupinka xenofobních odmítačů jinověrců aktivně působí proti muslimům na území České republiky. Nejenže provozují několik nenávistí přesycených facebookových skupin a webů….zcela prokazatelně vyvíjeli tlak na propuštění muslimské učitelky z mateřské školky v Lišově. Podíleli se také na štvavé kampani proti prodeji halal masa v českých obchodech.

Jako zdárný člen Czech Defence League Martin Konvička požadoval dokonce vyhoštění všech muslimů z republiky:

Zajímavá byla reakce blogera a islamofoba Lukáše Lhoťana, který neváhal, přispěchal do diskuse na facebookové skupině Nevadí mi české mešity, kde se debatovalo pod příspěvkem Michala Očadlíka. Kvapem pořídil printscreeny příspěvů Lenky Martínkové,  jejíž domnělé “doznání se k podvodným praktikám” vytrhl z kontextu a obratem účelově využil ve svém následném článku na iDnes. Je krásné, jak si prominentní islamofob největšího blogerského portálu v republice naběhl. Ve svém elaborátu na obranu docenta Konvičky uvádí:

Již několikrát se ho pokoušeli různí obhájci islámu vyhodit za jeho kritiku islámu ze zaměstnání. Například aktivista webu “Čechy v ČR nechceme“” Karel Goldmman alias Karel Roztočil psal v minulosti vedení Jihočeské univerzity dopisy útočící na učitele M. Konvičku, v kterých se neštítil použít i křivých obvinění.

Netrvalo dlouho a dotyčný Karel Goldmman přesvědčil redakci iDnesu o lži Lukáše Lhoťana. Redakce využila svého práva a zcela netradičně sáhla do obsahu článku. K takovým praktikám na iDnesu dochází jen ve výjimečných případech. Tím dnešním byl pokus o uvedení věcí na pravou míru. Poznámka redakce pod čarou pořádně zamávala pravdivostí Lhoťanova článku a dalších tvrzení v něm uvedených. Účelový článek stavěný na vodě klesá po zásahu redakce jako Titanik do vod lží a podvodů, na které se Lukáš Lhoťan jako “čestný člověk” pokoušel poukázat.

Poznámka redakce iDnesu pod čarou:

Nikdy jsem nepožadoval vyhození pana Konvičky ze zaměstnání. Pan Lhoťan naprosto bezostyšně lže. V textu blogu navíc používá citace Lenky Martínkové, které vytrhl z kontextu ve kterém hovoří o rok a půl staré události. Použití těchto printscreenů je tedy účelovým překroucením proběhnuté debaty.

Od docenta Konvičky se vedení Jihočeské univerzity distancovalo zcela jasně vyjádřením pana rektora Grubhoffera. Rektor Jihočeské univerzity navíc zcela správně označil vyjadřování pana Konvičky jako xenofobní. Více si je možné přečíst na stránkách univerzity: http://www.jcu.cz/news/stanovisko-jihoceske-univerzity-k-vyrokum-docenta-martina-konvicky . Lukáš Lhoťan je znám svými kontakty s rasistickými a xenofobními spolky, které mají blízko k neonacismu nebo jsou přímo ultrapravicové. Jeho zastávání se těchto individuí je tedy sice pochopitelné, ale přesto odsouzeníhodné.

Karel Goldmann

Lukáš Lhoťan je velmi zvláštní člověk. Je stejně podivný jako býval Valentýn Kusák z Antimešity. Mimochodem, Valentýn Kusák kdysi založil stejnomennou orgaizace Czech Defence League(CDL), která je často zcela mylně zaměňována s Konvičkovou Czech Defense League(CZDL).

konvicka

 Jihočeská univerzita se distancovala od docenta Konvičky, měla by také udělat poslední rázné řešení, a sice, aby stoupenec Czech Defence League na škole nepracoval.