Docent Martin Konvička: květomluvou obdařený islamofob z Jihočeské univerzity

Islamofobní extrémista jako vědec a učitel na univerzitě…..je vůbec možné, aby takový člověk vychovával mládež na akademické půdě? Typickým příkladem je Martin Konvička. Má na iDnesu blog. Je dalším z tamějších extrémistů v řadě. Vytváří své články v rozporu s pravidly iDnesu, vyvolává nenávist vůči jinověrcům a propaguje ve svých postulátech náboženský extrémismus namířený na jednu z nejmenších minorit v republice. Možná je pan doktor, docent a magistr v jedné osobě odborníkem na svět hmyzu, ale jeho lidský přístup ke společnosti je dosti podivný. Kdo je oprávněný vychovávat českou mládež? Kdo je oprávněný vychovávat budoucí vědce? Je to stoupenec islamofobie? Je to člověk sympatizující s organizací vedenou ve výroční zprávě o extrémismu?

Ví entomologický ústav nebo univerzita, na níž Martin Konvička vyučuje, o xenofobních a rasově zabarvených postojích svého zaměstnance – vědeckého pracovníka? V jednom ze svých článků: “Konečné řešení skandinávské otázky“, pan docent předvádí natěšeným čtenářům výši své nenávisti vůči všemu cizímu. Na paškál si vzal odborník na motýly kromě somálských dětí v nouzi také romské spoluobčany. Rozhodl se sáhnout po moderním nenávistném výkladu, v němž jsou Romové nutně nepřizpůsobivými bytostmi odsuzujícími severský národ k zániku, viz citace z článku Konvičky:

Nejsevernější Evropané, tedy Švédi a Norové, vykazují maniakální snahu zničit nejen sebe, ale i ostatní s nimi spřátelené evropské země. Například tam jsou hodně populární adopce somálských dětí. Protože však dětí není tolik, co zájemců, úřady preferují rodiče, kteří dobrovolně přejdou na islám; prý se pak ty děti lépe adaptují. Ze stejného soudku je asi rok staré prohlášení švédského premiéra,že dále zvýší imigrační kvóty, aby tím „potrestal“ voliče antiimigračních stran. Korunu všemu šílenství nasadilo před pár dny prohlášení švédské vlády, že poskytne bezpodmínečný azyl „všem“ běžencům z válčící Sýrie, bez ohledu na tábor, ke kterému doma patřili.

COŽE ?!? chce se křičet. Národy, které to dopracovaly až sem, nemají nárok na další existenci. Ne protože páchají sebevraždu – to je nakonec jejich věc – ale protože do ní tahají ostatní. Takové národy musí být zneškodněny, jenže jak to udělat lidsky a civilizovaně?
Jedna možnost tady je – spářit sebevražedné potomky Vikingů s evropskými „nepřizpůsobivými“, alias Romy či Cikány. Ti totiž, na rozdíl od Skandinávců, vykazují dost a dost chuti do života, a současně nejsou, na rozdíl od různých blízkovýchodních dárečků, nositeli islámského memetického viru.

Ze strachu z nařčení z rasismu raději autor na konci článku uvádí, že jde o mírnou nadsázku. Uvědomila si snad hlava učená, že tímto výkřikem do tmy může ohrozit své další působení na univerzitní půdě a raději ponížil vážnost elaborátu a úroveň nadsázky? Timto článkem se Martin Konvička dopouští trestného činu hanobení rasy přesvědčení. A je vůbec lidský únosné, aby z veřejných prostředků placený učitel vysokoškolských studentů používal takovou formu nadsázky? Takových článků vyzývajících k nenávisti je na vědcově blogu většina. Romové, muslimové…..snad jen ta ekologie občas informuje o něčem jiném, než o rasismu a nenávisti.

Martin Konvička se aktivně zapojuje do virtuálních diskusí, kde se svou slovní ekvilibristikou pokouší ostatní přesvědčit k protiislámským postojům. Několikrát se zúčastnil také veřejné debaty protimuslimských aktivistů ve Lhoťanově doméně, Hradci Králové. Ostatně, tato část republiky je velice nakloněná k protiislámským náladám. Hejtman Královehradeckého kraje Vladimír Derner kdysi dokonce na adresu muslimů prohlásil: “Zatím se muslimové drží zpátky, ale až jich bude vysoký počet, tak využijí demokratické prostředky k tomu, aby demokracii zničili“. Není proto divu, že i takoví nebezpeční extrémisté, jakým je Lukáš Lhoťan, mají v tomto koutku republiky někdy až moc dobré vztahy s vedením samotného Hradce Králové, jež před několika lety poskytlo finanční dar islamofobnímu spolku Antimešita o.s. Valentina Kusáka.

Martin Konvička na Facebooku používá mimo jiné tento účet: https://www.facebook.com/martin.konvicka.18 jeho pravost je snadno ověřitelná. Články publikované na Konvičkově blogu jsou komentované pravidelně stále stejným diskusním účtem, jež má jako kontakt uvedený právě výše uvedený facebookový profil.

konvicka
Screenshot z komentáře uvedeného pod článkem Martina Konvičky

Proč by pouze falešný profil komentoval všechny články skutečného Martina Konvičky a přitom by jiný konvička posléze do komentářů nezasáhl? Z toho lze usuzovat, že výše uvedený profil je skutečně profilem skutečného Martina Konvičky. Člověk by očekával, že vysokoškolsky vzdělaná, veřejná osoba, nebude na sociálních sítích vystupovat jako kovaný extrémista. Ovšem v případě pana entomologa je slovník všechno možné, jen ne slovníkem akademiků.

konvicka

konvicka

konvicka

Akedemický neakademik Martin Konvička zaperlil se svou islamofobií také na komentářích pod článkem Václava Hořejšího na blogu Aktuálně.cz. Sami uznáte, že mluva pana doktora má od neextrémistického videní světa hodně daleko. Na Facebooku dokonce existuje screenshot, na němž pan docent údajně vyhrožoval jedné dívce. Alespoň to tvrdí Eliška Pokorná

konvicka

To, že má pan docent dlaždičovu květolmluvu, to je jasné z předešlých screenshotů, ale vyhrožovat ženě, to už je opravdu silné kafe. Pokud tento screenshot není podvrhem, pak by se Jihočeská univerzita měla opravdu zamyslet nad tím, jestli nadále zaměstnávat osobu s tak vysokou mírou agrese. Co se stane, pokud skutečně pan učitel neovládne své emoce a splní to, co údajně sliboval?

Lidé jako Konvička jsou chráněni smlouvou na dobu neurčitou, a tak se nemusejí bát o své dobře placené místo veleváženého vysokoškolského učitele

konvicka

V České republice žije něco mezi 1200 – 2000 muslimy. Většinou se jedná o umírněné muslimy bez jakýchkoli extrémistických tendencí. Proto jsou snažení Lhoťana, Konvičky, Krále a dalších naprosto zbytečné, k smíchu a opravdu trapné. Tito pánové se pokoušejí vyvolat násilí. Provolávají své myšlenky extrémistů za jediné pravdy. Jenom pro dokreslení celé situace. V Evropské unii žije 20 milionů muslimů z celkového počtu 500 milionů Evropanů. Opravdu si tito pánové myslí, že takto malý počet umírněných muslimů skutečně ohrozí demokracii a svobody na starém kontinentu? Tyto svobody ohrožují po 11. září 2001 právě islamofobové svými hloupými restrikcemi, když každého muslima prohlašují za šílence s výbušninami u pasu.

Pokud novináři poukáží na mírumilovnost českých muslimů, pan docent Konvička bez mrknutí oka odpoví: “Muslimové ve své ideologii mají jasně uvedeno, že pokud jsou v menšině, mají jednat ke svému okolí vstřícně a příliš se neprosazovat“. Tak jsou ti muslimové zlým krvelačnými bestiemi, jak o nich sáhodlouze Konvička fantasmagoruje, nebo jsou bezproblémovými a v menšině nedělají žádné potíže? Tak jako ostatní extrémisté, i vysokoškolsky vzdělaný vědec z Jihočeské univerzity neví vůbec nic například o “islámském právu” Šária. To je totiž vázané personálně a nikoli teritoriálně, takže zvěsti o islámském státu jsou jaksi out.

Svět by se měl možná v očích islamofobů obrátit v přání českého neofašisty Adama B. Bartoše, jež nedávno požadoval podobně jako František Matějka vyhoštění muslimů z republiky. Samotný Martin Konvička navrhuje vyhošťování muslimů, které by nahradilo sexuální revoluci islámského řádu nadvlády muže. Shodují se snad Konvičkovy nápady na repatriace muslimů s názory Jihočeské University? Možná by si odpovědní činitelé měli uvědomit, že jsou placeni z peněz daňových poplatníku, a tudíž zaměstnávání islamofobů vybízejících k repatriaci lidí není košér pro veřejnou instituci jakou Jihočeská universita je.

konvicka

Docent Konvička je také administrátorem facebookové skupiny Islám v České republice nechceme a v této skupině nemá odborník na hmyz z Jihočeské university problém s těmito názory

konvicka

Vztah pana docenta k ženám je patrný ze screenshotů, kdy je nazývá nelichotivými přízvisky největších sprosťáků, ostatně to je také vidět na výše uvedených snímcích komunikace.

 konvicka

Podobné protiislámské blogy, s jimiž se mohou chlubit jak Martin Konvička nebo Lukáš Lhoťan, posloužily Breivikovi k vykonání vraždy více než 70 mladých sociálních demokratů. Uvědomuje si například vysokoškolský akademik Martin Konvička, že svým počínáním a svou bezhlavou hysterií poskytuje nástroj k obdobnému činu třeba zde v České republice? Co když vezme slova o islámském ohrožení vážně nějaký český šílenec? Už proto by měla Jihočeská univerzita s Martinem Konvičkou ukončit pracovněprávní vztah.