20 000 afrických imigrantů demonstrovalo proti Izraelem plánovanému věznění uprchlíků

V Izraeli podle statistik izraelského ministerstva vnitra žije na 60 000 afrických uprchlíků. Jedná se především o migranty z Jižního Súdánu, Pobřeží Slonoviny, Ghany, Etiopie a Eritreje. Netanjahuova vláda zahájila politiku plnou rasismu. Její politici v médiích přiživují extrémní skupiny bojující proti přistěhovalcům. Na Facebooku vznikají skupiny urážející imigranty v Izraeli. Situace v zemi je opravdu velmi vážná. Afričtí imigranti žijí v nuzných podmínkách a podle nových rozhodnutí vlády mnoho z nich je přemísťováno do nově zřizovaných věznic, jež jsou zřizovány například v oblasti Ketsiot v blízkosti hranic s Egyptem. Takové počínání je nezákonné a odporuje to Úmluvě o uprchlících, kterou Izrael v roce 1951 podepsal. Země Davidovy hvězdy svým počínáním porušuje mezinárodní právo a s migranty zachází v rozporu se zásadami demokracie. Politici požadují Izrael pouze pro Židy…..je to podobné, jako když čeští neonacisté požadují Česko pro Čechy……jedná se o stejně nechutný rasismus jenom s tím rozdílem, že v případě Svaté země jsou rasisty někteří židovští obyvatelé Izraele.

Není divu, že se Afričané bouří a odmítají postoj a postup Tel Avivu, který se vermomocí snaží segregovat lidi v nouzi do neobydlených míst státu. Původně Netanjahuova vláda chtěla všechny migranty deportovat zpět do zemí původu, ale po mezinárodním tlaku nakonec polevila a rozhodla se pro umísťování migrantů do cel nesvobody.

Podle nového imigračního zákona lze každého uprchlíka ve vězení, a to maximálně na dobu tří let. Tři roky budou imigranti zadržovaní jako nějací zločinci uprostřed nehostinné pouště. Zákon také zavádí nový trestný čin “infiltrace”. Zadržení imigrantů spadá pod správní řízení, a tak zadržení nemají právo na právního zástupce, nemají právo na odvolání. Zadržený utečenec tak nemůže právně napadnout své věznění.

Černošští přistěhovalci nemohou skoro vůbec sehnat práci, není jim povoleno podílet se na využívání izraelského sociálního zajištění a jsou častými oběťmi rasově motivovaných útoků. Pověstná číše s trpělivostí přetéká a migranti stále hlasitě volají po svých právech, jež jim zcela zaslouženě patří.

Právě dnes, 6.ledna 2014, za nezájmu evropských, ale také světových médií, proběhla v Tel Avivu demonstrace několika desítek tisíc afrických migrantů. Utlačovaní lidé vyšli do ulic, aby před osmi ambasádami, budovou sídla OSN a Evropské unie poukázali na porušování práv ve Svaté zemi. V rámci třídenních protestů proti vládnímu programu umísťování afrických migrantů do specializovaných věznic se zoufalí lidé seřadili před pověstnými branami demokracie.

israel_africa
Zdroj: http://mondoweiss.net/

Pouze zahraniční vliv může změnit politiku nelidství odporující mezinárodnímu právu. Pouze demokracie zvenčí může zabrzdit pravidla apartheidu, jež v Izraeli vesele kraluje. Zatímco se zoufalí Afričané v pochodu dožadovali spravedlnosti, někteří hlupáci z řad kolemjdoucích pokřikovali na dav černochů rasistická hesla. Dnešní demonstrace začala v Parku Levinského, nedaleko tamějšího autobusového nádraží, kde sídlí také izraelské centru pro uprchlíky. V půl desáté ráno se demonstranti rozdělili do deseti skupin, aby každá z nich zahájila demonstraci před jednotlivými zastupitelskými úřady Spojených států, Africké unie, Kanady, Velké Británie, Francie, Německa, Švédska a Itálie. Další skupiny pochodovaly k úřadům Vrchního Rady OSN pro uprchlíky a Evropské unie.

Mezi většinou rasistických nadávek židovských obyvatel Tel Avivu se našli také odvážní lidé, kteří bez okolků podpořili pochodující uprchlíky skandováním hesel “Svobodu, ne vězení”, “my jsme uprchlíci, chceme azyl”. Mnozí z nich se spontánně přidalo k demonstrujícím Afričanům a požadovali svobodu a vlídné zacházení s imigranty. Zdaleka ne všichni rodilí obyvatelé Izraele jsou rasisté. Svět nemůže přihlížet kriminalizaci imigrantů. Triko z fotografie hovoří jasně o přání Afričanů. Ničeho se nedopustili, tak proč by měli skončit ve vězení?

israel_africa
Zdroj: http://mondoweiss.net/

V odpoledních hodinách demonstrace vyvrcholila, když se akce zúčastnila téměř třetina všech afrických migrantů v Izraeli. 20 000 lidí skandovalo hesla svobody. Vůbec poprvé spolu za jeden cíl demonstrovali Afričané s některými obyvateli Izraele. Ve dvě hodiny odpoledne demonstrace končila přede dveřmi ambasády Spojených států amerických.  Svět se musí dozvědět o se děje a že práva nevinných jsou potlačována.

Podněcování k rasismu a násilí vůči Afričanům je novým druhem nenávisti ve Svaté zemi. Vůbec se nejedná o okrajovou záležitost, jak by se na první pohled mohlo zdát. David Sheen z Haaretzu a Max Blumenthal(bývalý dopisovatel  The Huftington Post) dlouhodobě sledují státem řízenou nenávist vůči obyvatelům tmavé pleti. Natočili jedenácti minutové video dokazující zrůdnost systému, jež automaticky odepisuje lidi jen a pouze na základě barvy pleti.

[embedplusvideo height=”380″ width=”460″ editlink=”http://bit.ly/JZqo91″ standard=”http://www.youtube.com/v/dPxv4Aff3IA?fs=1″ vars=”ytid=dPxv4Aff3IA&width=460&height=380&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep1115″ /]

V červenci roku 2010, desítky rabínů v Tel Avivu vydalo náboženský edikt, zakazující Židům pronájem bytů africkým žadatelům o azyl. Rabíni ve svém náboženském ediktu varovali před mezirasovými manželstvími, dokonce odkázali na jednotlivé biblické pasáže, ve kterých služebníci Boha poukazovali na etnické čisty všech nežidovských lidí ze země Izraele. Tato iniciativa telavivských rabínů se stala doslova hitem. Stovky předních rabínů po celém Izraeli vydali podobné edikty po celé zemi. Telavivské rabíny k náboženskému ediktu přivedl telavivský radní za stranu Šas, Benjamin Babayof.

Z Babayofa by měl radost šéf exhradních extrémistů, Petr Mach. Babayof totiž navrhoval izraelskému ministerstvu dopravy provozování oddělené dopravy, ve které by byly vyčleněné autobusy pro Afričany a neafričany. Izraelští politici se spolu s rabíny zaprodali rasismu a vytvářejí společným úsilím rasistické prostředí v zemi. Od roku 2007 se začali afričtí  žadatelé o azyl usazovat v izraelském Eilatu. Pracovali zde jako námezdní síla, myči nádobí a uklizeči. Hoteliéři s nimi byli spokojeni, a tak se počet afrických přistěhovalců v Eilatu zvyšoval. Starosta tohoto města, poté prohlásil, že se Afričané vydali dobýt Eilat. Obec za peníze státu a obyvatel města začala tisknout xenofobní plakáty. Africké děti v Eilatu nesměli do škol. Teprve po zásadu Izraelského nejvyššího soudu muselo město africké děti od září 2012  do škol vpustit.

Rasismus namířený vůči Afričanům roste. Snad nejznámějším rasistickým kazatelem v Izraeli je Amnon Jicchak. Tento vyznavač fundamentálního judaismu jezdí po celém Izraeli a vykládá nesmysly o Afričanech a afrických přistěhovalcích. V únoru 2012 fundamentální kazatel v Eilatu tvrdil, že černá kůže Súdánců  je trestem od Hospodina, boha judaismu. Ammon Jicchak přirovnává africké přistěhovalce k opicím. Šílený kazatel dokonce založil novou politickou stranu a má nemalý vliv na izraelskou společnost.

Snad jedním z největších rasistů politiků útočících na Afričany v Izraeli je představitel ultrapravicové strany Národní unie Michael Ben-Ari. Vystupuje na protiafrických demonstracích a tam hlásá pouze rasismus. Tento pán tvrdí, že Izrael je jiná, židovská země, a proto může páchat rasismus. Úkolem politiků je podle Michaela Ben-Ariho zabránit asimilaci, aby stále existovala židovská podstata Izraele. Bez problémů hovoří o eugenice, kdy politici diskriminují, aby ochránili čistotu Židů, čistotu státu Izrael. Účelově lže o příchodu milionů Afričanů. Proč také ne, když je jedním z tvůrců nové právní normy posílající imigranty za mříže.

[embedplusvideo height=”380″ width=”460″ editlink=”http://bit.ly/KtVqq8″ standard=”http://www.youtube.com/v/7Sv14Kwuk-8?fs=1″ vars=”ytid=7Sv14Kwuk-8&width=460&height=380&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep3244″ /]

Ostatně, politici jsou těmi, kdo vehementně vystupují proti africkým přistěhovalcům a vyvolávají tak vlnu násilí na nevinných obětech osudu. Tucet špinavců s hnědými myšlenkami pyšnících se pravomocemi ve vysoké politice bortí lidství na poslední stupínek hodnot v Izraeli. Vzpomeňme si například na Chaima Avitana, který v městské radě izraelského městečka Hadera chtěl naházet do autobusů dvacítku přeživších z masakru v Dárfúru. Rasismus mu přikazoval zacházet s tak těžce zkoušenými lidmi jako zacházeli esesáci při naplňování dobytčáků při cestách smrti. Žádné slitování, žádný humanismus, žádná touha pomoci. Podle Chaima Avitana není Hadera městem odpadků a tak Afričané nemají na tomto místě co pohledávat.

Politici se objevují tradičně na demonstracích a vyzývají otevřeně k rasismu pro zachování židovského Izraele.

6.6.2012 byl na webových stránkách strany Šas uveřejněn otevřený dopis, ve kterém se hovoří o súdánských imigrantech jako o časované bombě násilí, loupeží. Dopis varuje před asimilací Súdánců a Izraelců a uvádí takové sblížení jako rozvracení rodin a manželství.

23. květen 2012 se stává v Tel Avivu novou křišťálovou nocí. Po politickém nabádání ministra vnitra tak v tento den vzniká řada pochodů a demonstrací namířených proti Súdáncům. Hysterický dav zahájil útoky na obchody Afričanů, začal rozbíjet auta Afričanů, a to dokonce i tehdy, když v těchto autech byli lidé. Súdánci byli napadeni, zbiti, auta a krámky byly zapalovány loučemi a zápalnými lahvemi. Útočníky byli lidé z chudinských čtvrtí. Tito lidé však útočili na pokyn z nejvyšších vládních míst

Jeden z pogromů namířených vůči  africkým imigrantům proběhl v Tel Avivu také na Silvestra roku 2012:

[embedplusvideo height=”380″ width=”460″ editlink=”http://bit.ly/1daRYNs” standard=”http://www.youtube.com/v/fiOJ6lrX0zY?fs=1″ vars=”ytid=fiOJ6lrX0zY&width=460&height=380&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3733″ /]

Izraelští občané se shromáždili k jedné z dalších rasově motivovaných demonstrací. Někteří rasismem nadaní Izraelci si přišli vylít kýbl vzteku na bezmocné africké přistěhovalce. Mladíci z davu převzali iniciativu a začali urážet, napadat a ponižovat každého, kdo jen trochu vypadal v mysli mládežnických makoviček ao Afričan. Jiná barva kůže byla dostatečným důvodem k ráně od přítomného rasisty. Izraelští rasisté s chmýřím na radě mají s českými kreaturami nenávisti ledacos společné. Obě dvě skupiny nenávistníků jsou silnými rasisty a obě dvě skupiny touží po vyhození minorit pryč ze země.

Po několika proslovech na shromáždění se skupinka izraelských mladíků prošla ulicemi, ve kterých bez policejního zásahu napadala přítomné Afričany. Jeden z účastníků protiafrického maratonu dokonce napadl přítomného reportéra Haaretzu Davida Sheena. Na silvestra roku 2012 se tak v Tel Avivu konala za tři týdny v měsíci třetí rasistická protiafrická demonstrace, jejíž zakončením bylo policií tolerované násilí na Afričanech.

Tlak vůči africký migrantům sílí a stává se stále silnější. Mladíci pochodují po ulici a křičí Súdán Súdáncům. Pronikají do obchodů a pronásledují Afričany za doprovodu dehonestujících nadávek, plivají na imigranty a dokonce je za přihlížení policie napadají. Situace afrických migrantů je velmi vážná. Někteří Izraelci politické levice vyzvali vládu, aby udělila africký přistěhovalcům trvalý pobyt. Tímto činem by klesla míra chudoby v chudinských čtvrtích obývaných právě z velké část imigranty. Politická a náboženská ultrapravice však takový čin soustavně od roku 2009 odmítá. Poslední tři roky jsou ve znamení demonstrací proti imigrantům a imigranti se ke svým právům hlásí také pomocí demonstrací. Napětí houstne….extrémisté stupňují svou zlobu…..

Michael Ben-Ari , bývalý člen izraelského parlamentu, požaduje stanné právo, aby se podle něj zabránilo “deseti milionům Číňanů, pěti milionům Indům a dvaceti milionům Afričanům ke vstupu do země“. Takové požadavky jsou trapné a hlavně bývalý poslanec si všechna čísla  cucá z prstu…….slova Ben-Ariho nevycházejí z pravdy, ale ze lží. Někteří přízniv ultrapravice se poté nechávají jednoduše naočkovat nenávistí. Podle nového zákona bylo možné africké žadatele o azyl uvěznit na neomezenou dobu. Tuto část zákona Nejvyšší soud Izraele zrušil a nařídil do devadesáti dnů propustit všechny zadržované žadatele o azyl, kteří byli uvězněni na neurčito. Toto rozhodnutí soudu vyvolalo demonstrace příznivců ultrapravice. Nemohli se smířit s tím, že ze speciálních věznic bude propuštěno na 2000 zadržovaných osob.

[embedplusvideo height=”380″ width=”460″ editlink=”http://bit.ly/1kn5NfA” standard=”http://www.youtube.com/v/2mmqVxLMrJU?fs=1″ vars=”ytid=2mmqVxLMrJU&width=460&height=380&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep4577″ /]

Pomůže svět africký migrantům k získání spravedlnosti, nebo bude nečinně přihlížet na politické  bezpráví?